Adrese: Preiļu iela 8, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4636

Telefons: 64646941

E-pasts: larisakolosova@rezeknesnovads

Bibliotēkas vadītāja: Larisa Kolosova

Sigla e-katalogā: 45

 

Darba laiks: 8:00 līdz 16:30

 

 

 

 

Bibliotēka atrodas Silmalas pagasta Štikānu ciemā, ir vietējās nozīmes struktūrvienība, veic informatīvas, izglītojošas, kultūras un sociālās funkcijas.

 

Piedāvājums

 • Krājums: 

- daiļliteratūra, uzziņu un nozaru literatūra pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem; 

Izdevumu veidi: 

- grāmatas

- seriālizdevumi: laikraksti, žurnāli

- audiovizuālie resursi: CD, DVD

 - spēles

- novadpētniecības materiāli; tematiskās mapes 

 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA) – izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām
 • Elektroniskais katalogs: ej.uz/e-katalogs 
 • Lietotāju attālinātas autorizācijas datu piešķiršana
 • Attālināta  piekļuve e-katalogam, 3td e-grāmatu bibliotēkai
 • Attālināta izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana
 • Uzziņu sniegšana
 • Bezmaksas internets un  Wi-Fi
 • Trīs datorvietas
 • Datorizdruka, kopēšana, skenēšana
 • Bezmaksas tiešsaistes datu bāzes Letonika.lv, Lursoft “Laikrakstu bibliotēka”
 • Konsultācijas: datorlietošana, e-pakalpojumi
 • Pašvaldības un pagasta pārvaldes informatīvie izdevumi 
 • Latvijas filmu portāls www.filmas.lv / neierobežota piekļuve
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitālā kolekcija / neierobežota piekļuve

 

Ierīkots bērnu stūrītis ar spēlēm, zīmēšanas un krāsošanas piederumiem, rotaļlietām.

 

Regulāri tiek rīkotas literatūras izstādes, reizi ceturksnī Jauno grāmatu dienas. 

Tiek organizēti literārie un tematiskie pasākumi, informācijas dienas, ekskursijas uz bibliotēku.

 

Informācija par bibliotēku interneta vietnēs:

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/silmalas-pagasta-stikanu-biblioteka 

http://silmala.lv/lv/kultura/bibliotekas Esat mīļi gaidīti Silmalas pagasta Štikānu bibliotēkā!

Bibliotēkas vadītāja Larisa Kolosova