2009. gada 1. februāra jaunieguvumi

 

 

Nozaru literatūra 

 

Alksne, Andra.
    CREDO : veltījums leģendārajai Latvijas rokgrupai "CREDO", Liktenim un Laikam / Andra Alksne ; māksl. Jānis Pavlovskis ; fotogr.: Mārtiņš, Aiše, Andra Alksne, Arvils Ašeradens, Juris Bērziņš, Uldis Briedis, Jānis Deinats, Jānis Girnis, Haralds Elcers, Lauris Filics, Ingmārs Marics, Zigurds Mežavilks, Jānis Subers, Guntars Strangats. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2008. - 335 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 334.-335. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-8092-2-9.
 

 

Austriņš, Raivis.
    Supergrafiķi = Supergraphics artists / Raivis Austriņš ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; māksl. Anta Pence ; fotogr.: Normunds Brasliņš, Gvido Kajons. - Rīga : Neputns, 2008. - 95, [1] lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8072-6-3.
 

 

Barts, Rolāns.
    Camera lucida ; Piezīme par fotogrāfiju / Rolāns Barts ; no fr. val. tulk. Ieva Lapinska. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2006. - 195, [2] lpp. : il. - (Tulkojumu sērija). - Bibliogr.: 137.-139. lpp., 161.-162. lpp. un norādes parindēs. - Oriģ. nos.: La chambre claire. Note sur la photographie.
        ISBN 9984-98295-5.
 

 

Bellers, Stīvens.
    Antisemītisms : ļoti saistošs ievads / Stīvens Bellers ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane. - Rīga : 1/4 Satori, 2008. - 159 lpp. : il. - (Ļoti saistošs ievads ; 07). - Bibliogr.: 147.-152. lpp. - Oriģ. nos.: Antisemitism: a very short introduction.
        ISBN 978-9984-396-48-4.
 

 

Buka, Stefānija.
    Rafaello Santi, saukts Rafaēls, 1483-1520 : itāļu mākslas meistars / Stefānija Buka, Pēters Hoenštats ; no vācu val. tulk. Austra Avotiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 119, [1] lpp. : krās. il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Raffael.
        ISBN 978-9984-232-67-6.
 

 

Butulis, Ilgvars.
    Valsts pirmā : Vilis Rīdzenieks. Latvijas Valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī = First of the State : Vilis Rīdzenieks. The proclamation of the Latvian State. 18 November 1918 / Ilgvars Butulis, Gunārs Janaitis ; tulk. angļu val. Līva Ozola ; māksl. Ingrīda Zābere ; fotogr. Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Neputns, 2008. - 71 lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-0-0.
 

 

Cīrulis, Ansis.
    Ansis Cīrulis : saules pagalmos : katalogs / sast. Rūta Rinka ; tekstu aut.: Modris Esserts, Zaiga Kuple, Dace Lamberga, Sanita Podgaiska, Rūta Rinka ; tulk. angļu val. Līva Ozola, priekšv. sarakst. Alīda Krēsliņa ; māksl.: Liene Drāzniece, Miķelis Baštiks ; fotogr.: Māris Kundziņš, Leons Balodis, Andris Tone. - Rīga : Neputns, 2008. - 335 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 267.-269. lpp. - Paral. latviešu angļu val.
        ISBN 978-9984-8072-9-4.
 

 

Daiļrades psiholoģija Latvijā : zinātnisko rakstu krājums / sast. Rita Bebre. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 303 lpp. : il. - Bibliogr. nod. beigās.
        ISBN 978-9984-8055-1-1.
 

 

Džilendersa, Anna.
    Refleksoloģija / Anna Džilendersa ; no angļu val. tulk. Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, 2005. - 150 lpp. : krās. il., tab. - Oriģ. nos.: Reflexology.
        ISBN 9984-05-886-7.
 

 

Eihlere, Anja.
    Albrehts Dīrers, 1471-1528 : vācu mākslas meistars / Anja Eihlere ; no vācu val. tulk. Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 139, [1] lpp. : krās. il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Meister der Deutschen Kunst - Albrecht Dürer.
        ISBN 978-9984-232-66-9.
 

 

Epikūrs.
    Vēstules ; Atziņas ; Fragmenti / Epikūrs ; no sengr. val. tulk. Agnese Gaile, Aija van Hofa. - 2. labot. izd. - Rīga : Liepnieks & Ritups, 2008. - 402 lpp. - Bibliogrāfija: 385.-402. lpp.
        ISBN 978-9984-96094-4.
 

 

Ferera-Holsa, Džila.
    SPA meditācijas : iekārtojiet personīgo svētnīcu ķermeņa un gara stiprināšanai / Džila Ferera-Holsa ; no angļu val. tulk. Inga Bertholde ; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja. - Rīga : Jumava, 2007. - 128 lpp. : il. - (Veselības bibliotēka). - Oriģ. nos.: Spiritual SPA.
        ISBN 978-9984-382-92-0.
 

 

Fēringers, Kristians.
    Pīters Brēgels, 1525/1530 - 1569 : nīderlandiešu mākslas meistars / Kristians Fēringers ; no vācu val. tulk. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 139, [1] lpp. : krās. il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Pieter Bruegel.
        ISBN 978-9984-232-65-2.
 

 

Frīmentls, Deivids.
    Aktīva klientu apkalpošana : 50 praktiski padomi / Deivids Frīmentls ; no angļu val. tulk. Kristīne Lapiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 126, [1] lpp. : il. - (Veiksmīga biznesa pamatprincipi). - Oriģ. nos.: The buzz.
        ISBN 9984-373-98-3.
 

 

Grēmlinga, Aleksandra.
    Alesandro Botičelli, 1444/1445 - 1510 : itāļu mākslas meistars / Aleksandra Grēmlinga, Tilmans Lingeslēbens ; no vācu val. tulk. Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 120 lpp. : krās. il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Botticelli.
        ISBN 978-9984-232-64-5.
 

 

Hembltona-Džounsa, Nikija.
    Par 10 gadiem jaunāka : uztura rokasgrāmata / Nikija Hembltona-Džounsa ; no angļu val. tulk. Inese Činkure. - Rīga : Jumava, 2008. - 293, [3] lpp. - (Veselības bibliotēka). - Alf. rād.: 292.-[294.] lpp. - Oriģ. nos.: 10 years younger. Nutrition bible.
        ISBN 978-9984-385-07-5.
 

 

Hofbauere, Gabija.
    Laboratorijas analīzes : padomdevējs pacientam / Gabija Hofbauere ; no vācu val. tulk. Meldra Bērziņa. - Rīga : Jumava, 2006. - 171 lpp. : il., tab. - (Veselības bibliotēka). - Alf. rād.: 167.-171.lpp. - Oriģ. nos.: Blut und andere Laborwerte.
        ISBN 9984-381-43-9.
 

 

Karmela, Anabella.
    Zīdaiņa un mazuļa uzturs : pavārgrāmata un uztura ceļvedis : vairāk nekā 200 recepšu - no pirmās piebarošanas līdz ģimenes pusdienām / Anabella Karmela ; tulk. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 192 lpp. : krās. il., tab. - Alf. vārdu rād.: 188.-191. lpp. - Oriģ. nos.: Feeding your baby and toddler.
        ISBN 978-9984-409-76-4.
 

 

Krastiņš, Uldis.
    Salīdzināmās krimināltiesības : Latvija, Austrija, Šveice, Vācija / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 573 lpp.
        ISBN 9984-7900-8-8.
 

 

Kukuvass, Adrians.
    Menuets : piever acis un atkal kā toreiz... / Adrians Kukuvass ; interviju aut. Una Griškeviča ; māksl. Jānis Pavlovskis ; fotogr.: Nora Beķere, Alvis Martinsons, Aleksandrs Kukuvass, Valdis Lavrinovičs, Gunārs Tarvāns, Artūrs Brambergs, Ojārs Martinsons. - Rīga : Poligrāfijas Infocentrs, [2008]. - 111, [1] lpp. : il., ģīm., faks.
        ISBN 978-9984-8092-5-0.
 

 

Lāms, Ojārs.
    Lāčplēša zvaigznājs : latviešu eposa ģenēze un funkcionalitāte Eiropas klasisko un jaunlaiku eposa tradīciju kontekstā / Ojārs Lāms , Latvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2008. - 292 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 255.-263. lpp.
        ISBN 978-9984-8084-6-8.
 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 179 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu val.
        732. sēj. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla = Literature, Folklore, Arts.
        ISBN 978-9984-8259-3-9.
    ISSN 1407-2157.
 

 

Lielā spēļu enciklopēdija / sastād. un priekšv. sarakst. Inta Kušnere. - Rīga : Jumava, [2008]. - 359, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-386-02-7.
 

 

Mākslas vēsture un teorija : 2008/10. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2008. - 80 lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angl. val. 

 

Riņķis, Juris.
    Mācīšanās spēju attīstīšana / Juris Riņķis ; māksl. Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2002. - 57 lpp. : il., sh. - (Mūsdienu skola).
        ISBN 9984-330-19-2.
 

 

Rubene, Zanda.
    Kritiskā domāšana studiju procesā : [monogrāfija] / Zanda Rubene. - 2., papild. izd. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 223 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 213.-223. lpp. un nodaļu beigās.
        ISBN 978-9984-450-12-4.
 

 

Ruberte, Inese.
    Senvārdu vārdnīca / Inese Ruberte; Elgas Burovas zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 127 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 127 lpp.
        ISBN 978-993-400-237-3.
 

 

Rudzītis, Viesturs.
    Pie tēva / Viesturs Rudzītis ; il. Ieva Krūmiņa. - Rīga : VR grāmatu apgāds, 2008. - 304 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 303.-304. lpp. - 5 lapas pielikumi.
        ISBN 978-9984-395-95-1.
 

 

Sontāga, Sūzena.
    Par fotogrāfiju / Sūzena Sontāga ; no angl. val. tulk. Ieva Kolmane. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2008. - 237 lpp. - Oriģ. nos.: On Photography.
        ISBN 978-9984-98299-1.
 

 

Spēka vārdi Latvijai / sastād. Jānis Ūdris. - Rīga : Jumava, 2008. - 70 lpp.
        ISBN 978-9984-385-51-8.
 

 

Taurēns, Jānis.
    Gints Gabrāns / Jānis Taurens ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; māksl. Anta Pence ; fotogr.: Normunds Brasliņš, Jānis Deinats, Ēriks Božis, Agnese Spridzāne, Māra Spridzāne, Gatis Rozenfelds, Jānis Buls, Egons Zīverts, Andrejs Rudzāts, Gints Gabrāns, Kristaps Kalns, Andris Vītoliņš, Pauļus Mazurs, Verners J. Hannapels. - Rīga : Neputns, 2008. - 103, [1] lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8072-5-6.
 

 

Ukolovs, Vladimirs.
    Vadības teorija / V. Ukolovs, A. Mass, I. Bistrjakovs ; no krievu val. tulk. Anita Kunda. - Rīga : Jumava, 2006. - 246 lpp. : shēm. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: 237.-246.lpp. - Oriģ. nos.: Теория управления / Уколов Владимир, Масс Александр, Быстряков Игорь.
        ISBN 9984-380-35-1.
 

 

Vandenbergs, Filips.
    Nofretete : sensacionāli arheoloģiski jaunatklājumi / Filips Vandenbergs ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2008. - 278, [1] lpp., 8 lpp. krās. il. : il., tab. - Bibliogr.: 263.-269. lpp.
        ISBN 978-9984-385-25-9.
 

 

Vedļa, A.(Aleksandrs).
    Inovatīvās darbības organizācija : [mācību līdzeklis] / A. Vedļa. - Rīga : [b.i.], 2007. - 195 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 193.-195. lpp.
        ISBN 9984-689-91-3. - ISBN 978-9984-689-91-3.
 

 

Žagariņa, Aija.
    Puķu pušķi = Букеты / Aija Žagariņa ; Initas Kārkluvalkas zīm. ; Nadīnas Laukmanes foto. - Rīga : Nadīna L, 2006. - 106 lpp. : krās. il. - Paral. latviešu, krievu val.
        ISBN 9984-94752-1. - ISBN 978-9984-94752-5.
 

 

Алексеев, Виктор Анатольевич.
    Новая энциклопедия рыболова / В.А. Алексеев. - Москва : АСТ, 2008. - 159 с. : ил.
        ISBN 978-5-17-054577-3.
 

 

Гендертон, Люсинда.
    Бисер : большая иллюстрированная энциклопедия : 100 лучших дизайнерских проектов, отмеченных на престижных конкурсах / Люсинда Гендертон ; пер. с англ. Марины Авдониной. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 256 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-22104-2.
 

 

Мазнев, Николай Иванович.
    Лечение диабета : 365 проверенных рецептов / Н. Мазнев. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК ; Дом. 21 век, 2008. - 192 с. : ил.
        ISBN 978-5-386-00948-9.
 

 

Нахаро.
    Полный курс Рейки : пер. с англ. / Мастер Нахаро, Гейл Редфорд. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2008. - 238 с.
        ISBN 978-5-88503-159-2.
 

 

Стручкова, Валентина Николаевна.
    Мигрень : современный взгляд на лечение и профилактику / В.Н. Стручкова. - Санкт-Петербург : Весь, 2008. - 127 с. : ил. - (Советует доктор).
        ISBN 978-5-9573066-7-2.
 

 

Фомина, Юлия.
    Флористика вокруг света / Юлия Фомина. - Москва : Ниола 21-й век ; Вече, 2005. - 156 с. : ил. - (Библиотека журнала "Цветы").
        ISBN 5-322-00365-7.
  

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Nenokavēt svētdienu : dzeja / Kornēlija Apškrūma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 239, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-255-7.
 

 

Bojārs, Guntis.
    Zīda čūska : [esejas] / Guntis Bojārs ; māksl. Rihards Delvers ; Gunta Bojāra foto. - Rīga : Nordik, 2008. - 149, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7927-6-7.
 

 

Igo.
    Viss palēnām notiek : [dzeja un proza] / Igo ; lit. red. Valdis Atāls ; Igo vāka noform. un il. - Rīga : Poligāfijas infocentrs, 2008. - 79 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8093-0-4.
 

 

Ivasaki, Mineko.
    Geiša - mana dzīve / Mineko Ivasaki, Renda Brauna ; no angl. val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Tapals, 2008. - 270 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Geisha: a life.
        ISBN 978-9984-7965-2-9.
 

 

Liepiņš, Jānis.
    Tautas taurētāji : esejas / Jānis Liepiņš. - Rīga : Antēra, 2008. - 238 lpp.
        ISBN 978-9984-7195-5-9.
 

 

Mensela, Džila.
    Piedāvājums, no kura grūti atteikties : romāns / Džila Mensela ; no angl. val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 416, [1] lpp. - Oriģ. nos.: An offer you can't refusse.
        ISBN 978-9984-354-31-6.
 

 

Molists, Horhe.
    Gredzens : [vēsturisks romāns] / Horhe Molists ; no spāņu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 334 lpp. : il. - Oriģ. nos.: El anillo.
        ISBN 978-9984-400-48-8.
 

 

Priede, Dace.
    Taurenis vientuļās debesīs : romāns / Dace, Priede. - Rīga : Amber line, 2007. - 256 lpp.
        ISBN 978-9984-393-15-5.
 

 

Raups, Edvīns.
    Putn : [dzeja] / Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 102, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-232-95-9.
 

 

Strēlerte, Veronika.
    Raksti / Veronika Strēlerte ; sast. Ieva E. Kalniņa. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 351 lpp. : il.
        1. sēj.
        ISBN 978-9984-8055-0-4.
 

 

Svifts, Greiems.
    Ūdenszeme : romāns / Greiems Svifts ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 357, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Waterland.
        ISBN 978-9984-409-34-4.
  

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Брикер, Мария.
    Шарф Айседоры : роман / Мария Брикер. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Реалити-детектив).
        ISBN 978-5-699-30536-0.
 

 

Веденеев, Василий Владимирович.
    "Волос ангела" : роман / Василий Веденеев. - Москва : Вече, 2008. - 446 с. - (Военные приключения).
        ISBN 978-5-9533326-5-1.
 

 

Коллинз, Джеки.
    Вендетта : Месть Лаки : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. Ю. Кирильченко, А. Новикова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 590 с. - (Серия романов о Лаки Сантанджело. Книга 4). - Ориг. назв.: Vendetta : Lucky's revenge.
        ISBN 978-5-699-30325-0.
 

 

Коллинз, Джеки.
    Леди Босс : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. Т. Матц. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 542 с. - (Серия романов о Лаки Сантанджело. Книга 3). - Ориг. назв.: Lady Boss.
        ISBN 978-5-699-29981-2.
 

 

Коллинз, Джеки.
    Опасный поцелуй : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 607 с. - (Серия романов о Лаки Сантанджело. Книга 5). - Ориг. назв.: Dagerous kiss.
        ISBN 978-5-699-30328-1.
 

 

Коллинз, Джеки.
    Убийственно прекрасная : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 542 с. - (Серия романов о Лаки Сантанджело. Книга 6).
        ISBN 978-5-699-30329-8
 

 

Левитина, Наталия Станиславовна.
    Неприятности в ассортименте : роман / Наталия Левитина. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 316 с. - (Женский детектив).
        ISBN 978-5-9524373-7-1.
 

 

Маккалоу, Колин.
    Милый ангел : [роман] / К.Маккалоу ; пер. с англ. У.В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-037057-3.
 

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Самоубийство по заказу / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 444 с. - (Из дневника Турецкого).
        ISBN 978-5-17-048023-4. - ISBN 978-5-9648017-6-4.
 

 

Робертс, Нора.
    Наивная смерть : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Мироновой. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 446 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Innocent in death.
        ISBN 978-5-699-28921-9.
 

 

Робертс, Нора.
    Триумф смерти : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. В. Пророковой. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 382 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Glory in death.
        ISBN 978-5-699-29866-2.
 

 

Семенова, Мария.
    Кудеяр. Вавилонская башня : роман / Мария Семенова, Феликс Разумовский. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 447 с. - (Кудеяр).
        ISBN 978-5-352-02256-6.
 

 

Семенова, Мария.
    Ошибка "2012". Игра нипочем : роман / Мария Семенова, Феликс Разумовский. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 383 с. - (Ошибка "2012").
        ISBN 978-5-395-00077-4.
 

 

Сигал, Эрик.
    Сильнодействующее средство : роман / Эрик Сигал ; пер. с англ. С. Володиной. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2008. - 612 с. - (История любви). - Ориг. назв.: Prizes.
        ISBN 978-5-699-31787-5.
 

 

Современная русская поэзия Латвии, 1985-2005 : антология = Krievu mūsdienu dzeja Latvijā, 1985-2005 : antoloģija = Contemporary Russian poetry in Latvia, 1985-2005 : anthology / сост.: Александр Заполь, Артур Пунте ; пер. на латыш.: Аманда Айзпуриете, Анна Аузиня, Карлис Вердиньш, Инга Гайле, Петерис Драгунс, Йоланта Кракопе, Валдис Пукис, Мартс Пуятс, Янис Рокпелнис, Марис Салейс, Инга Соколова ; пер. на англ. Андро Дарсавелидзе, Иева Лешинска, Ирина Осадчая, Ингрида Татолите, Джейд Уилл, Лин Хеджинян, Лена Шакур ; вступит. статья Сергея Тимофеева ; худож. Илва Клявиня. - Рига : Орбита, 2008. - 506 с. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 501-506 и в конце отд. разделов. - Текст парал. рус., латыш., англ.
        ISBN 978-9984-97024-0.
 

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Судьба бежит, как масть лежит / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 476 с. - (Воровская зона).
        ISBN 978-5-699-31034-0.
 

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Я - вор в законе : Шнифев / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с.
        ISBN 978-5-699-31553-6.
 

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Хроника гнусных времен : роман / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 382 с. - (Бриллиантовый детектив).
        ISBN 978-5-699-30610-7.
 

 

Чаллинор, Дебора.
    Китти : роман / Дебора Чаллинор ; пер. с англ. Е.А. Ильиной. - Москва : АСТ, 2008. - 318, [1] с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Kitty.
        ISBN 978-5-17-053684-9. - ISBN 978-5-9713858-3-7.
 

 

Эдвардс-Джонс, Имоджен.
    Воздушный Вавилон : [роман] / Имоджен Эдвардс-Джонс ; пер. с англ. Д. Кунташова. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 319 с. - Ориг. назв.: Air Babylon.
        ISBN 978-5-17-040541-1.