Nozaru literatūra

 

Biznesa pamatu uzbūve / Horaman.eu. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550270.

 

Butulis, Ilgvars. 
    Lielā Latvijas vēstures grāmata / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda. - 2. izdevums, labots un papildināts. - Rīga : Jumava ; Reader's Digest, 2018. - 391, [9] lpp. : il., fotogr. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934572203.

 

Grišāne, Veronika. 
    Mēs savai tautai : Rēzeknes ārsti / Veronika Grišāne ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 205 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm.
        2. daļa.
        ISBN 9789984293165.

 

Horaman metode / Matrica : pašanalīze un sevis izzināšana / Horaman. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 120 lpp. - (PROGRAMMA: Uz-Ņēmējs).
        ISBN 9789934881039.

 

Klišāns, Valdis. 
    Latvijas vēsture : no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā / Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 399.-400. lpp.
        ISBN 9789934071386.

 

Maltas pagasts pētījumos un atmiņās / sastādītājas Silvija Pīgožne, Skaidrīte Svikša. - Malta : b. i., 2018. - 373 lpp. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934196942.

 

Meža gadagrāmata, 2019 / sastādījusi Anita Jaunbelzere. - [Rīga] : Latvija aug, [2018]. - 173 lpp.

 

Motorzāģa lietošanas rokasgrāmata / sastādījis Pekka Härkönen; redakators Jānis Barons. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2013. - 80 lpp.

 

Pauli, Gunters. 
    Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The Blue Economy 3.0. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934079351.

 

Prāta apzināšana 400 dienās : horaman.eu. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) ; 15 cm. - (PROGRAMMA: Uz - Ņēmējs). - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550263.

 

Singa, Ketlīna Daulinga. 
    Uz nāves sliekšņa : garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Singa ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume un Inta Ivanovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 432 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [422.]-427. lpp. un piezīmēs: [389.]-411. lpp., alfabētiskais rādītājs: [428.]-432. lpp. - Oriģ. nos.: The Grace in Dying. - Uz 1. vāka: "Vēstījums par cerību, mierinājumu un garīgu pārveidi".
        ISBN 9789934075827.

 

Aldcroft, Derek H.(Derek Howard). 
    Europe's Third world : the European periphery in the interwar years / Derek H. Aldcroft. - Aldershot : Ashgate ; Burlington, 2016. - 217, [11] p. ; 24 cm. - (Modern economic and social history series). - Ietver bibliogrāfiju (184.-201. lpp.) un rādītāju.
        ISBN 9781138272958. . - ISBN 9780754605997.

 

Gerner, Kristian. 
    The Baltic States and the End of the Soviet Empire / Kristian Gerner, Stefan Hedlund. - London : Routledge ; New York, 2018. - 211 p. ; 24 cm. - (Routledge library editions: World empires ; Volume 7). - Bibliogrāfija: [198.]-204. lpp. un rādītājs: [205.]-211. lpp.
        ISBN 9781138482029. . - ISBN 978138479111. . - ISBN 041507570X.

 

European integration and the nationalities question / edited by John McGarry, Michael Keating. - Abingdon : Routledge ; New York, 2006. - 402, [13] p. : il. ; 24 cm. - (Routledge innovations in political theory ; 21). - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
        ISBN 9780415401005. . - ISBN 9780415543378. . - ISBN 9780203088401.

 

The European Union and the Baltic States : changing forms of governance / edited by Bengt Jacobsson. - London : Routledge ; New York, 2011. - 194, [14] lpp. : tab. ; 24 cm. - (Europe and the nation state ; 12). - Ietver bibliogrāfiju (174.-186. lpp.) un rādītāju.

        ISBN 9780415482769. . - ISBN 9780415502566.

 

Hiden, John. 
    The Baltic nations and Europe : Estonia, Latvia and Lithuania in the twentieth century / John Hiden and Patrick Salmon. - Revised edition. - London : Longman ; New York, 2002. - 227 p. - Bibliography: p. 195-202. . - Index: p. 213-227. . - Maps and charts: p. 203-212.
        ISBN 058225650X.

 

Mälksoo, Maria. 
    The politics of becoming European : a study of Polish and Baltic post-Cold War security imaginaries / Maria Mälksoo. - London : Routledge ; New York, 2013. - 206, [17] p. ; 24 cm. - (The new international relations). - Ietver bibliogrāfiju ([155.]-199. lpp.) un rādītāju ([200].-206. lpp.).
        ISBN 9780415499972.

 

Mole, Richard C. M. 
    The Baltic States from the Soviet Union to the European Union : identity, discourse and power in the post-communist transition of Estonia, Latvia and Lithuania / Richard C. M. Mole. - London : Routledge Taylor & Francis Group ; New York, 2013. - 196, [18] p. : diagrammas, shēmas, tabulas. - (BASEES/Routledge series on Russian and East European Studies). - Bibliogrāfija: [178.]-191. lpp., un rādītājs: [194].-196. lpp.
        ISBN 9780415731362. . - ISBN 9780415394970. . - ISBN 9780203121498.

 

Акаш Кариа. 
    Поражай своей презентацией : 30 правил создания впечатляющего слайд-шоу от лучших спикеров TED Talks / Акаш Кариа ; перевод с английского Т. Порошиной. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2019. - 205 с. : ил. ; 21 см. - Алфабитно-предметный указатель: с. 204-205.
        ISBN 9785040984640.

 

Ходдинотт, Бренда. 
    Рисование для "чайников" : [справочник для тех, кто хочет научиться рисовать] / Бренда Ходдинотт ; перевод с английского И. В. Берштейна. - Москва : Диалектика ; Санкт-Петербург ; Киев, 2009. - 285 с. : ил., табл. - Ориг. назв.: Drawing for Dummies.
        ISBN 9785845906809.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avramčenko, Maruta.
    Dienu pavedienā : [dzeja] / Maruta Avramčenko. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 133 lpp. : il.
        ISBN 9789934555862.

 

Buiņickis, Kazimirs.
    Priestera Jordana atmiņas : Inflantijas aina XVII gadsimtā, ko tēlojis Kazimirs Buiņickis / Kazimirs Buiņickis ; no poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; priekšvārda autors Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 314 lpp. : il. - Vāka noformējumam izmantota Osvalda Zvejsalnieka glezna "Stīvera ezers".
        ISBN 9789984293158.

 

Dvēseles valoda : [Viļānu radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieku darbi] / Maruta Avramčenko, Betija Berga, Iveta Dimzule u.c. - [Viļāni] : Viļānu novada pašvaldība, 2018. - 95 lpp. - (Latvija 100). - Dzejoļu ilustrācijas veidojuši Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
        ISBN 9789934196676.

 

Gailis, Imants.
    Mēs Latvijai : [dzeja] / Imants Gailis. - [Rēzekne] : Aija Mikele izdevējs, [2018]. - 192 lpp. : portr.
        ISBN 9789934196492.

 

Hokinsa, Paula.
    Ūdenī : [romāns] / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Into the Water.
        ISBN 9789934078439.

 

Judina, Dace.
    Ēnas spogulī : [romāns] / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 1/2019 (235).
        ISBN 9789934155673.

 

Kaša, Valentīna.
    Par tevi, Latvija : veltījums bijušā Balvu rajona represētajiem / Valentīna Kaša. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 315, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas.
        ISBN 9789984293172.

 

Katkevičs, Juris.
    Soltupeites ivdiņi : [atmiņu stāsti] / Juris Katkevičs ; redaktore Rita Katkeviča. - Rīga : jks, 2018. - 150 lpp.
        ISBN 9789934191541.

 

Katkevičs, Juris.
    Toli Lukašovka : [dienasgrāmatai līdzīgas piezīmes] / Juris Katkevičs. - Rīga : jks, 2017. - 279 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934191275.

 

Kūlis, Ēriks.
    Saulesbrāļi : [garstāsts] / Ēriks Kūlis ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 174, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934077364.

 

Kvadrātsakne : pārdomas vārsmās / Ligita Grosmane, Valters Grosmanis, Edīte Pahalko, Evelīna Visocka. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 117 lpp. : portreti ; 20 cm. - Uz vāka kļūdaini norādīts Edīte Pathalko, pareizi jābūt Edīte Pahalko.
        ISBN 9789934555725.

 

Lindberga, Hanna.
    Stokholmas virtuve : [detektīvromāns] / Hanna Lindberga ; tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs). - Oriģ. nos.: STHLM Grotesque.
        ISBN 9789934155758.

 

Mans dzimtais novads : [veltījums Riebiņu novadam] / Riebiņu novada dome. - Riebiņi : Riebiņu novada dome, [2018]. - [32] lpp.

 

Pasakas par Latviju : [bērni par Latvijas skaistākajām vietām] / redaktore, korektore Iveta Reinsone ; māksliniece Elze Timermane. - [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 2018. - 107 lpp. - XI.
        ISBN 9789934550300.

 

Rukšāne, Guna.
    Vilinājums : [romāns] / Guna Rukšāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207, [1] lpp. - (Lata romāns ; 12/2018 (234).
        ISBN 9789934155598.

 

Šetuka, Džesika.
    Sievietes pilī : [romāns] / Džesika Šetuka ; no angļu valodas tulkojusi Monta Kļaviņa. - Rīga : Jumava, 2019. - 343, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Women In The Castle.
        ISBN 9789934202537.

 

Triks, Olivjē.
    Vilka jūras šaurums : [detektīvromāns] / Olivjē Triks ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 446, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ziemeļu trilleris). - Oriģ. nos.: Le Détroit du Loup.
        ISBN 9789934155574.

 

Turkopuls, Pēteris.
    Koks vēl nelūst : par Turkopulu dzimtu un Latviju / Pēteris Turkopuls ; vāka dizains Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 331, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789984293134.

 

Zusta, Zane.
    Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 221, [2] lpp.
        ISBN 9789934079542.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Закат в Лиссабоне : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (Мастер криминальных тайн). - На обложке: Красная карточка для террориста.
        ISBN 9785040983421.

 

Берсенева, Анна.
    Коктейльные вечеринки : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с : ил. ; 20 см. - (Изящная словесность).
        ISBN 9785040991051.

 

Валиуллин, Ринат.
    Кофе на утреннем небе : [роман] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, 2018. - 476, [3] с. - (Анатомия любви). - Ранее книга издавалась под названием " Соло на одной клавише".
        ISBN 9785171000455.

 

Веденская, Татьяна.
    Моя навсегда : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040992713.

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна).

    Мужлан и флейтистка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт).

        ISBN 9785171076467. . - ISBN 9785171076474.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Вечный двигатель маразма : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 с. - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 9785040970759.

 

Иванов, Александр.
    Будни анестезиолога : [сборник коротких рассказов] / Александр Иванов. - Москва : АСТ ; Времена, 2019. - 318, [1] с. - (Звезда соцсети). (Топ-блог livejournal, funus festus).
        ISBN 9785171102500.

 

Карризи, Донато.
    Женщина с бумажными цветами : [роман] / Донато Карризи ; перевод с итальянского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 220, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: La donna dei fiori di carta.
        ISBN 9785389136427.

 

Ковалевский, Григорий.
    Вас не любить нельзя... : стихотворения / Григорий Ковалевский. - Резекне : Издательство латгальского культурного центра, 2018. - 207, [1] с. : фото.
        ISBN 9789984293189.

 

Колочкова, Вера(Вера Александровна).
    В объятиях самки богомола : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785040988471.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Пустое сердце бьется ровно : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] c. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785040931866.

 

Леонов, Николай Иванович.
    Беги, если успеешь : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Русский бестселлер. Избранное).
        ISBN 9785040977796.

 

Леонтьев, Антон Валерьевич.
    Билет в Зазеркалье : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] c. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785040976904.

 

Михалкова, Елена (Елена Ивановна).
    Кто остался под холмом : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171119324.

 

Перова, Евгения (Евгения Георгиевна).
    Ловушка для бабочек : [повести и новеллы : сборник] / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] c. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).
        В содерж.: Свет мой ; Вилла "Мираколо" ; Призрак любви.
        ISBN 9785040989027.

 

Полянская, Алла.
    Ничего не возьму с собой : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [1] c. - (Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы).
        ISBN 9785040976942.

 

Прах, Вячеслав.
    Женщины созданы, чтобы их… : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 253, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171111694.

 

Романова, Галина Владимировна.
    Первый шаг к пропасти : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785040985784.

 

Соболева, Лариса Павловна.
    Всадница без головы : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. ; 20 см. - (Детектив по новым правилам).
        ISBN 9785171129330.

 

Солнцева, Наталья.
    Отражение нимфы : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] c. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171112769.

 

Фитцек, Себастьян.
    Аэрофобия 7А : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 350, [1] с. - (Иностранный детектив). - Ориг. назв.: Flugangst 7A.
        ISBN 9785227083678.

 

Хессе, Моника.
    Девушка в голубом пальто : [роман] / Моника Хессе ; перевод с английского Елены Фрадкиной. - Москва : Эксмо ; likebook, 2019. - 446, [1] с. ; 20 см. - (Young & Free). - Ориг. назв.: Girl in the Blue Coat. - Премия Эдгара Аллана По.
        ISBN 9785040986101.


Līdzīgi raksti