Nozaru literatūra

 

Dalailama.
    Grāmata par prieku / Viņa Svētība Dalailama, Arhibīskaps Desmonds Tutu ; līdzdarbojoties Duglasam Abramam ; no angļu val. tulkojusi Margarita Putniņa. - Rīga : Avots, 2017. - 353, [2] lpp. : fotogrāfijas. - Mainīgās pasaules patiesā laime - Uz vāka.
     ISBN 9789934534584.

 

Herolds, Gerds.
     Iekšķīgās slimības. Kardioloģija / Gerds Herolds un līdzautori ; Roberts Feders, tulkojums latviešu valodā, ievadvārdi. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 378, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.
     ISBN 9789984236636.

 

Lasmane, Rita.
     Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu / Rita Lasmane ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2017. - 92, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
     ISBN 9789934201387.

 

Nortrapa, Kristiāna.
     Dievietes nenoveco : sievišķā magnētisma, vitalitātes un pašrealizācijas slepenās receptes / Kristiāna Nortrapa ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2017. - 347, [1] lpp. : il. - Bibliogr. piezīmes: 334.-[344.] lpp.
     ISBN 9789984869964.

 

Putnis, Roberts.
     Es esmu starp jums : cilvēks ar invaliditāti un sabiedriskie mediji / Roberts Putnis ; literārā redaktore Skaidrīte Vaivare ; priekšvārda autors Egils Levits. - [Rīga] : Vesta-LK, 2017. - 216 lpp. : tabulas ; 19 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 203.-214. lpp.
     ISBN 9789934511417.

 

Radzobe, Silvija.
     "Kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks : dokumentāla hronika ar komentāriem / Silvija Radzobe ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 206 lpp. : ilustrācijas, portreti. - (Latvijas gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogrāfija: 183.-193. lpp. un rādītājs: 195.-202. lpp.
     ISBN 9789934182457.

 

Riņķe, Linda.
     Paradīzē jeb Kā uzzināt, vai pasaule ir apaļa / Linda Riņķe ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Vita Grīnvalte. - Rīga : Jumava, 2017. - 204, [3] lpp., 32 lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
     ISBN 9789934201219.

 

Vujačičs, Niks.
     Esi stiprs : tu vari pārvarēt terorizēšanu (un visu citu, kas tevi nomāc) / Niks Vujačičs ; no angļu val. tulkojusi Astra Feldmane ; teoloģiskais konsultants Andris Kravalis ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : KALA Raksti, 2017. - 187, [4] lpp. - (Mieram tuvu dzīvesskola).
     ISBN 9789984871615.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Beigbeders, Frederiks.
     ekstazī stāsti / Frédéric Beigbeder (Frederiks Beigbeders) ; tulkojums latviešu valodā: Elīna Brasliņa, Anna Elizabete Griķe, Gita Grīnberga [un vēl 5 tulkotāji]. - Rīga : Mansards, [2017]. - 92, [3] lpp.
     ISBN 9789934121692.

 

Ferrante, Elena.
     Pazudušais bērns : [romāns] / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 477, [2] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija ; 4. grāmata). - Ceturtais cikla romāns par Neapoli.
     ISBN 9789934071706.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.

     Mana spožākā zvaigzne : [romāns] / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 415 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).

     ISBN 9789984358789.

 

Galbraits, Roberts.
     Dzeguzes sauciens : [romāns] / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 510, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "Dzeguzes sauciens" ir pirmais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku.
     ISBN 9789934070525.

 

Luika, Vīvi.
     Ēnu teātris / Vīvi Luika ; no igauņu valodas tulkojusi Rūta Karma. - Rīga : Mansards, 2017. - 283, [2] lpp.
     ISBN 9789934121753.

 

Parisa, B. A.
     Aiz slēgtām durvīm / B. A. Parisa ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 269, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).
     ISBN 9789934067075.

 

Pistoriuss, Martins.

     Neredzamais zēns : stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem / Martins Pistoriuss, Megana Loida Deivisa ; no angļu val. tulkojusi Monta Kļaviņa ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atb. redaktore Eva Jansone ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 270, [1[] lpp. : fotogrāfijas.

     ISBN 9789934201127.

 

Račko, Karīna.

     Saplēstās mežģīnes : [romāns] / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 556, [1] lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789934071133.

 

Račs, Guntars.
     365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains un grāmatas datorsalikums Guntars Ošenieks. - Rīga : MicRec, 2017. - 191 lpp.
     1. daļa.
     ISBN 9879984986098.

 

Teilora Bredforda, Barbara.

     Kavendonas nams : romāns : triloģija / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 431, [1] lpp. ; 23 cm.

     1. grāmata.

     ISBN 9789934066795.

 

Venters, Egīls.
     Poseidona galva : kriminālprozas izlase / Egīls Venters ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 335, [1] lpp.
     ISBN 9789934068928.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вайсбергер, Лорен.

     Игра на вылет : [роман] / Лорен Вайсбергер ; пер. с англ. Л. Шаутидце. - Москва : АСТ, 2017. - 383 с. - (Дьявол носит Prada).

     ISBN 9785171010508.

 

Веденская, Татьяна (Татьяна Евгеньевна).
     Кот, который гуляет со мной : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2017. - 320 с. : ил. - (Позитивная проза Татьяны Веденской).
     ISBN 9785699957804.

 

Веденская, Татьяна (Татьяна Евгеньевна).
     Личная жизнь женщины-кошки : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2017. - 283 с. ; 21 см. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской).
     ISBN 9785699988556.

 

Вознесенская, Юлия Николаевна.
     Мои посмертные приключения / Юлия Вознесенская. - Москва : Вече ; Лепта Книга ; Гриф, 2017. - 286, [1] с. : ил.
     ISBN 9785911735180. . - ISBN 9785905889974. . - ISBN 9785444414170.

 

Джеймс, Питер.
     Провидица : [роман] / Питер Джеймс ; пер. с англ. Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 414, [1] с.
     ISBN 9785389114203.

 

Леви, Марк.

     Последняя из Стэнфилдов : роман / Марк Леви ; перевод с французского Аркадия Кабалкина. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2017. - 525 с. ; 17 см.

     ISBN 9785389131224.

 

Леонов, Николай Иванович.
     Рублевый передоз : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Э, 2017. - 382 с. - (Черная кошка).
     ISBN 9785699969562.

 

Леонтьев, Антон Валерьевич.
     Крылатый сфинкс, печальный цербер : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Э, 2017. - 347 с. - (Авантюрная мелодрама).
     ISBN 9785699982547.

 

Маринина, Александра Борисовна.
     Цена вопроса : [роман : в 2 томах] / Александра Маринина. - Москва : Э, 2017. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
     Том 1.
     ISBN 9785040046744.

 

Маринина, Александра Борисовна.
     Цена вопроса : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Э, 2017. - 348, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
     Том 2.
     ISBN 9785040046751.

 

Мартин, Чарльз.
     Ловец огней на звездном поле : [роман] / Чарльз Мартин ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : Э, 2017. - 540 с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - На обл.: New York Times Bestselling Author.
     ISBN 9785699972074.

 

Нюберг, Рене.
     Последний поезд в Москву : история одной семьи: выбор и спасение / Рене Нюберг ; перевод с финского Евгении Тиновицкой. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2017. - 221, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas ; 21 cm. - (CORPUS ; 435).
     ISBN 9785170953509.

 

Уайт, Карен.
     Между прошлым и будущим / Карен Уайт ; пер. с англ. В. Бологовой. - Москва : Э, 2017. - 539, [1] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт).
     ISBN 9785699972098.

 

Уинтер, Ариэль С.
     Смерть длиною в двадцать лет : роман / Ариэль С. Уинтер ; пер. с английского О. Лисицыной. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 543 с. - (Иностранный детектив).
     ISBN 9785227073068.

 

Фейбер, Мишель.
     Багровый лепесток и белый : [роман] / Мишель Фейбер ; перевод с английского Сергея Ильина и Мириам Салганик. - Москва : Иностранка, 2017. - 955 с. ; 22 см. - (Большой роман).
     ISBN 9785389124912.

 

Līdzīgi raksti:

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes