2009. gada 16. janvāra jaunieguvumi

 

Nozaru literatūra 

 

Blekbērns, Saimons.
    Ētika : ļoti saistošs ievads / Saimons Blekbērns ; no angl. val. tulk. Jānis Elsbergs. - Rīga : 1/2 satori, 2008. - 168 lpp. : il. - Piezīmes un bibliogr.: 155.-162. lpp. - Oriģ. nos.: Ethics : a very shoit introduction.
        ISBN 978-9984-99668-4.
 

Brēdemeiers, Karstens.
    Melnā retorika : valodas spēks un maģija / Karstens Brēdemeiers ; no vācu val. tulk. Anita Kulačkovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 167 lpp. : tab. - (Bizness un karjera). - Oriģ. nos.: Schwarze Rhetorik.
        ISBN 978-9984-408-79-8.
 

Ceļā uz Latvijas valstisko neatkarību : brīvības cīņu piminekļi / G. Kušķis, P. Korsaks. - Rīga : Apgāds Mantojums, 2008. - 199 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 195.-198. lpp.
        ISBN 978-9984-8230-6-5.
 

Deklarēšana kā joks jeb Amatpersonu noslēptie 100 miljoni / Tautas kontrole ; materiāla apkop., sast. un priekšv. aut. Laimdots Gudrinieks. - [B.v.] : Bizis, 2008. - 184 lpp.
        ISBN 978-9984-98718-7.
 

Dziedniecības enciklopēdija : tautas un netradicionālā medicīna / sast. un priekšv. aut. I. Meņšikova ; no krievu val. tulk. Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 383 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 366.-367. lpp. - Oriģ. nos.: Энциклопедия народной медицины и нетрадиционных способов лечения.
        ISBN 978-9984-407-73-9.
 

Enkelmanis, Nīkolauss B.
    Harisma : personības profesionāli un personiski panākumi / Nīkolauss B. Enkelmanis ; no vācu val. tulk. Lora Viļķina. - Rīga : Madris, 2008. - 182, [1] lpp. : zīm., tab. - Bibliogr.: 182.-[183.] lpp.
        ISBN 978-9984-318-41-7.
 

Gabors, Dons.
    Vārdi, kas pārliecina : ko sacīt, lai panāktu vēlamo / Dons Gabors ; no angl. val. tulk. Vija Stabulniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 328 lpp. - Rād.: 325.-328. lpp. - Oriģ. nos.: Words that win.
        ISBN 978-9984-405-92-6.
 

Hatšteins, Markuss.
    Pasaules reliģijas : hinduisms, budisms, Ķīnas un Japānas reliģijas, jūdaisms, kristietība, islāms / Markuss Hatšteins ; no vācu val. tulk.: Ilze Paegle, Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 120 lpp. : il., ģīm. - Temat. rād.: 118.-120. lpp. - Oriģ. nos.: Weltreligionen.
        ISBN 978-9984-232-10-2.
 

Irbene : [ārstniecības auga izmantošana] / sast. Rita Roze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 58, [2] lpp. : il. - (Dabas aptieka).
        ISBN 978-9984-409-46-7.
 

Kamars, Andris.
    Tīmekļa lapu veidošana HTML un CSS : [māc. palīglīdz.] / Andris Kamars. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 320 lpp., [4] lpp. tab. : il., tab. - Bibliogr.: 320. lpp.
        ISBN 978-9984-408-86-6.
 

Kavale, Lūcija.
    Nodokļu politikas un administrēšanas pamati : mācību līdz. ekonomikas zinātnes apakšnozaru (finanses un kredīts, grāmatvedības uzskaite, uzņēmējdarbība, apdrošināšana u.tml.) pilna un nepilna laika studentiem / Lūcija Kavale, Aina Joppe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 78 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 77.-78. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-450-10-0.
 

Kļaviņa, Aina.
    Mirdza Ķempe : atmiņu skices / Aina Kļaviņa, Sandris Kļaviņš ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2008. - 151, [1] lpp., [8] lpp. krās. il. : ģīm.
        ISBN 978-9984-7927-9-8.
 

Klētnieks, Jānis.
    Mūžības valdnieki : [Latvijas zinātniskā ekspedīcija Sakkara - Ēģiptē] / Jānis Klētnieks ; māksl. Rihards Delvers ; Jāņa Klētnieka, Romualda Pipara foto. - Rīga : Tapals, 2008. - 214, [1] lpp. : il., ģīm., kartes. - Bibliogr.: 214.-[215.] lpp.
        ISBN 978-9984-7965-3-6.
 

Naika, Anita.
    Beibes rokasgrāmata : pašpalīdzība un labākā sirdsdraudzene vienā grāmatā / Anita Naika ; no angl. val. tulk. Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 223 lpp. : zīm. - Oriģ. nos.: Babe Bible.
        ISBN 978-9984-407-27-2.
 

Neglītuma vēsture / sast. Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 453. lpp. : il. - Oriģ. nos.: Storia della bruttezza.
        ISBN 978-9984-232-87-4.
 

Ņikonovs, Aleksandrs.
    Feminisma gals : ar ko sieviete atšķīras no cilvēka / A. Ņikkonovs ; no kr. val. tulk. Valda Kalniņa. - Rīga : Direktoru skola ; Kvalitātes vadība, 2008. - 223 lpp. - Oriģ. nos.: Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека.
        ISBN 5-931965-99-8.
 

Rislaki, Juka.
    Maldināšana: Latvijas gadījums / Juka Rislaki ; no angļu val. tulk. Didzis Meļķis. - Rīga : Jumava, 2008. - 284, [1] lpp. : il., diagr., tab. - Bibliogr.: 270.-278. lpp.
        ISBN 978-9984-385-45-7.
 

Roja, Ženija.
    Ergonomikas pamati : [māc. līdzeklis augstskolām] / Ženija Roja. - Rīga : Drukātava, 2008. - 190 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogrāfija: 186.-190. lpp.
        ISBN 978-9984-7987-9-0.
 

Sakrālā arhitektūra un māksla: mantojums un interpretācijas : [rakstu krājums] / Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; sast. un iev. sarakst. Kristīne Ogle ; tulk. Stella Pelše ; māksl.: Juris Petraškevičs, Inga Ģibiete. - Rīga : Neputns, 2008. - 223 lpp. : il., ģīm., faks., kartosh. - (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-2-4.
 

Stīgers, Manfrēds.
    Globalizācija : ļoti saistošs ievads / Manfrēds Stīgers ; no angļu val. tulk. Maija Veide. - Rīga : 1/4 Satori, 2008. - 175 lpp. : il., diagr., tab., kartes. - (Ļoti saistošs ievads ; 06). - Bibliogr.: 163.-169. lpp. - Oriģ. nos.: Globalization: a very short introduction.
        ISBN
978-9984-396-18-7. Все о строительстве бань, саун, бассейнов, инфракрасных кабин : полный справочник / сост. В.В. Селиван, В.И. Рыженко. - Москва : ОНИКС, 2008. - 191 с. : ил.
        ISBN 978-5-488-01927-0.
 

Мэйсон, Дуглас.
    Мощные техники развития силы мозга : тренинг ума и памяти, чтобы жить здоровым до 100 лет ; тренинг развития супер-памяти / Дуглас Мэйсон, Майкл Кон. - Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 242 с. : ил. Популярные психологические тесты / сост. Н.Ф. Гребень. - Минск : Современная школа, 2008. - 271 с. : ил. - (Психология).
        ISBN 978-985-513-197-8.
 

Рудницкая, Людмила.
    Артрит и артроз : профилактика и лечение / Людмила Рудницкая. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 220 с. : ил. - (Семейный доктор).
        ISBN 978-5-388-00451-2.
 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Ādamsons, Eriks.
    Dziesmas par labu dzīvošanu : dzejas izlase / E. Ādamsons ; sat. Inta Čaklā. - Rīga : Nordik, 2008. - 143 lpp.
        ISBN 978-9984-7927-7-4.
 

Berijs, Stīvs.
    Aleksandrijas sargs : [vēsturisks romāns] / Stīvs Berijs ; no angl. val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Kontinents, 2007. - 506, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Alexandria link.
        ISBN 978-9984-353-50-0.
 

Bisenieks, Valdis.
    Dāvinājumi : [dzeja] / V. Bisenieks. - Rīga : Jumava, 2008. - 107 lpp.
        ISBN 978-9984-385-74-7.
 

Dreika, Dagnija.
    Avoti un zeltarīkstes : dzeja un atdzejojumi / Dagnija Dreika ; māksl. Valentīna Zeile. - Rīga : Sol Vita, 2008. - 239 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7596-3-0.
 

Dziļums, Alfreds.
    Raksti / Alfreds Dziļums ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Daugava, 2008. - 135 lpp.
        26. sēj. Meži deg ; noveles un stāsts.
        ISBN 978-9984-410-28-9.
 

Eseksa, Kārena.
    Valdniece : [romāns] / Kārena Eseksa ; no angl. val. tulk. Gita Puriņa. - Rīga : Daugava, 2008. - 467 lpp. - Oriģ. nos.: Pharaon VOL. II.
        ISBN 978-9984-410-30-2.
 

Garsija Markess, Gabriels.
    Dzīvot, lai izstāstītu : romāns / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Guna Pigita. - Rīga : Atēna, 2008. - 535, [1] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; XIII). - Oriģ. nos.: Vivir para contarla.
        ISBN 978-9984-343-23-5.
 

Gripando, Džeimss.
    Labirints : romāns / Džeimss Gripando ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga. - Rīga : Kontinents, 2008. - 461, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Got the look / James Grippando, 2006.
        ISBN 978-9984-353-56-2.
 

Joma, Daiga.
    Dvēseles bezvējš / daiga Joma. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 131 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8054-3-6.
 

Kaldupe, Skaidrīte.
    Ezeri atmostas rītausmā : romāns / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Sol Vita, 2008. - 215 lpp.
        ISBN 978-9984-7596-5-4.
 

Ķempe, Mirdza.
    Savāda dvēsele : dzejas izlase / Mirdza Ķempe ; sast. Inta Čaklā. - Rīga : Tapals, 2008. - 143 lpp. : portr.
        ISBN 978-9984-7965-4-3.
 

Kortāsars, Hulio.
    Kāds, vārdā Lūkass : [romāns] / Hulio Kortāsars ; no spāņu val. tulk. Guntis Valujevs. - Rīga : Atēna, 2008. - 167, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Un tal Lucas.
        ISBN 978-9984-343-26-6.
 

Laukmane, Maija.
    Spoguļattēli / Maija Laukmane. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2008. - 112 lpp.
        ISBN 97899848091919.
 

Mārtuža, Eva.
    Pētera zvērests : vēsturisks romāns / Eva Mārtuža ; māksl. Gunārs Krollis. - Rīga : Daugava, [2008]. - 440 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-410-27-2.
 

Meiere, Stefanija.
    Krēsla : romāns / Stefanija Meiere ; no angl. val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 478, [1] lpp. : ģīm. - Oriģ. nos.: Twilight.
        ISBN 978-993-400-303-5.
 

Sārts, Jānis.
    Pagars : [romāns] / Jānis Sārts. - Rīga : Daugava, 2008. - 207 lpp.
        ISBN 978-9984-410-24-1.
 

Sēle, Laimdota.
    Per aspera : [dzeja] / Laimdota Sēle ; māksl. Ansis Sēlis-Sviriņš. - Ventspils : [b.i., 2008]. - 95 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-395-90-6.
 

Steinbeks, Džons.
    Par pelēm un cilvēkiem / Dž. Steinbeks ; no angl. val. tulk. Dz. Sodums, R. Rīdzinieks. - Rīga : Mansards, 2008. - 112 lpp. - (Mansarda kolekcija). - Oriģ. nos.: Of mice and men.
        ISBN 978-9984-8121-6-8.
 

Tarvids, Gunvaldis.
    Man lūdzu vīziju bruņkreklotu / Gunvaldis Tarvids. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2008. - 95 lpp.
        ISBN 978-9984-8092-4-3.
  

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Адамс, Поппи.
    Мотылек : [роман] / Поппи Адамс ; пер. с англ. Сергея Савченко. - Харьков : Книжный клуб “Клуб семейного досуга” ; Белгород, 2008. - 349 с. - (Европейский BEST). - Ориг. назв.: The behaviour of moths.
        ISBN
978-966-14-0134-0. - ISBN 978-5-9910059-3-7. 

Биггерс, Эрл Дерр.
    Китайский попугай : роман / Эрл Дерр Биггерс ; пер. с англ. В. Селивановой. - Москва : АСТ ; Екатеринбург : У-Фактория, 2008. - 351 с. - (Классический детектив).
        ISBN 978-5-9757036-8-2. - ISBN 978-5-9713927-2-9.
 

Бушков, Александр Александрович.
    Равнение на знамя : [роман] / А. Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 315 с. - (Читай, Россия!).
        ISBN 978-5-373-02309-2.
 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
    Ангел-телохранитель : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 382 с. - (Angel детектив).
        ISBN 978-5-699-29136-6.
 

Глисон, Джанет.
    Гренадилловая шкатулка / Джанет Глисон ; пер. с англ. И.П. Новоселецкой. - Москва : РИПОЛ классик, 2008. - 510, [1] с. - (По-настоящему хорошая книга). - Ориг. назв.: The grendillo box.
        ISBN 978-5-386-00444-6.
 

Глисон, Джанет.
    Чаша Бланшара / Джанет Глисон ; пер. с англ. Т.П. Матц. - Москва : РИПОЛ классик, 2008. - 415 с. - (По-настоящему хорошая книга). - Ориг. назв.: The thief taker.
        ISBN 978-5-386-00921-2.
 

Громова, Полина.
    Сезон охоты в Сети / Полина Громова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Love safari).
        ISBN 978-5-699-30216-1.
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Горячая любовь снеговика : роман ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 377 с. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 978-5-699-31714-1.
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Метро до Африки : роман ; Фанера Милосская: главы из нового романа ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 378 с. - (Иронический детектив) (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 978-5-699-24939-8.
 

Кренц, Джейн Энн.
    Жаркие сны : [роман] / Джейн Энн Кренц ; пер. с англ. Т.А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-051090-0.
 

Макбейн, Эд.
    87-й полицейский участок : пер. с англ. / Э.Макбейн. - Москва : АСТ, 1992. - 448 с.
        ISBN 5-88196-007-6.
 

Маккалоу, Колин.
    Путь Моргана : роман / Колин Маккалоу ; пер. с англ. У.В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2008. - 735 с.
        ISBN 978-5-17-051076-4.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Борт С-747 приходит по расписанию : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2008. - 252 с. - (Без права на неудачу).
        ISBN 978-5-17-053080-9.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    По закону “Триады” : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 316 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-046395-4.
 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Испанская легенда : роман / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-31672-4.
 

Сорокина, Светлана.
    Недетские истории / Светлана Сорокина. - Москва : АСТ ; Зебра Е, 2008. - 159 с.
        ISBN 978-5-17-055217-7.
 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Разборки авторитетов / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 428 с. - (Воровская зона).
        ISBN 978-5-699-30379-3.
 

Усков, Николай.
    Зимняя коллекция смерти / Николай Усков. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 350 с. - (Fashion-детектив).
        ISBN 978-5-699-31237-5.
 

Хмелевская, Иоанна.
    Закон постоянного невезения : роман / Иоанна Хмелевская ; пер. с польск. В. Шибаева. - Екатеринбург : У-Фактория, 2008. - 319 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-9757034-9-1