Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā pieejamās datu bāzes

 

Reģionālais Rēzeknes pilsētas un novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs – iespēja meklēt informāciju par reģiona (Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada) bibliotēkās pieejamo literatūru, analītisko žurnālu un laikrakstu aprakstus, kā arī bibliogrāfisko informāciju par materiāliem, kas saistīti ar novadu.

 

 

Latviešu valodā izdotu e-grāmatu datu bāze, kuru laika gaitā plānots papildināt ar jauniem izdevumiem, sadarbojoties ar vairākām izdevniecībām. Pakalpojums “3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejams tikai reģistrētiem bibliotēku lasītājiem, kuri bibliotēkā ir paņēmuši autorizācijas datus bibliotēkas e-katalogam.

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava datora vai mobilās ierīces. Piekļuves datus iespējams saņemt bibliotēkā vai attālināti.

 

 

 
Latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju.

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji Letonika.lv datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava mājas datora. Piekļuves datus iespējams saņemt bibliotēkā vai attālināti.

 


 
Lursoft piedāvājums:
* Uzņēmumu reģistra datu bāze – visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi, īpašnieki, amatpersonas un paraksta tiesības, pilnvaru termiņi, personu ieņemamie amati un daļas uzņēmumos.
* Uzņēmumu gada pārskatu reģistrs – bilances, peļņas un zaudējuma aprēķini, finanšu analīze un salīdzinošie rādītāji.
* Eiropas Biznesa reģistrs – Eiropas uzņēmumu datu bāze.
* Apgrūtinājumi – saistības ar tiesu, nodrošinājumi, kreditori, maksātnespējas pieteikumi.
* Kreditoru e-pieteikumi.
* Komercķīlu reģistrs.
* Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze.
* Zemesgrāmata.
* Transportlīdzekļu un traktortehnikas reģistrs.
* LATLEX – normatīvo aktu sistēma.
* Latvijas tiesu spriedumu datu bāze.
* Laikrakstu bibliotēka – vairāk nekā 40 dažādu laikrakstu arhīvs.
* Personu saistību grafs ĢENĒZE.
* Kr. Barona Dainu skapis.