Foto no: www.zagarins.net

     Līdz 30. jūnijam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā apskatāma gleznotāja, tēlnieka un rakstnieka Ontona Zvīdra 100. dzimšanas dienai veltīta izstāde.

 

 

Ontona Zvīdra biogrāfijas dati

 

     Ontons Zvīdris dzimis 1911. gada 23. jūnijā Rēzeknes apriņķa Makašānu pagasta Lielo Pujatu ciemā zemnieku ģimenē. Agrā bērnībā zaudējis abus vecākus, zēnu audzinājusi pamāte un krusttēvs.

 

     Pirmā skola bijusi Dricānu pagasta Jecu ciemā, tālāk sekojusi Rogovkas sešgadīgā pamatskola. Pēc radu ieteikuma O. Zvīdris izglītību turpinājis Tukuma Valsts piensaimniecības skolā. Pēc tās beigšanas sācis strādāt Jaunkalsnavas pienotavā. No 1933. līdz 1934. gadam dienējis Latvijas armijā. 30. gadu beigās pārcēlies uz dzīvi Rīgā, kur mācījies stenogrāfijas, grāmatvedības un šoferu kursos, strādājis par pastnieku Ķemeros. Vēlāk pārcēlies uz Valmieru, kur strādājis par autobusa kasieri.

 

     Dzimtās puses dabas krāšņums vienmēr saistījis un rosinājis Ontona fantāziju un vēlmi to visu attēlot uz papīra. Kopš pamatskolas zēns sapņojis par zīmēšanu un gleznošanu, iegādājies krāsu un audeklu un uzgleznojis savu pirmo gleznu „Pret saulrietu”, kurai sekojušas arī citas.

 

     1942. gadā O. Zvīdris nosūtīts lauksaimniecības darbos uz Vāciju. 1946. gadā izceļojis uz Angliju, bet 1949. gadā pārcēlies uz Kanādu. 1962. gadā ar atzinību beidzis Vašingtonas trīsgadīgo Mākslas skolu Kanādā.

 

     Viņa talants izpaudies tēlotājā mākslā – glezniecībā un tēlniecībā, kā arī literatūrā. 1974. gadā „Latgaļu izdevniecība” laidusi klajā krājumu „Tu”, kur līdzās dzejoļiem ir arī divas ludziņas, bet 1981. gadā – grāmatu „Kod sirds tūp guņkurs”, kur ievietoti dzejoļi un proza latgaliešu rakstu valodā.

 

     O. Zvīdris ir aktīvi darbojies Latgales Pētniecības institūtā, bijis laikraksta „Latgolas Bolss” un žurnāla „Dzeive” līdzstrādnieks, vēlāk redaktors. 2001. gadā Latvijā izdots paša autora sastādīts dzejoļu krājums „Dvēseles ilgas un sopes”. Bagātīgs arhīvs un mākslas darbu kolekcija pārvesta uz Latgales Kultūrvēstures muzeju. Miris 1992. gadā Toronto.

 

 

Izmantotā literatūra
Latgales kultūras darbinieki. 2. grām. - Rīga, 2008. - 448 lpp.