Izcilajam Latgales garīdzniekam, sabiedriskajam darbiniekam, publicistam un politiķim Francim Trasunam šogad svinam 145 gadu jubileju. Šodien Rēzeknē sākas šai jubilejai veltīti pasākumi un sakarā ar to Rēzeknes Centrālās bibliotēkās lasītavā ir izlikta F. Trasunam veltīta izstāde. Aicinām apmeklēt! 

 


Franča Trasuna 145. dzimšanas dienai veltīto pasākumu programma

27. maijs

  • Plkst. 11:00 konference „Francis Trasuns un viņa darbīgais mūžs” (Rēzeknes – Aglonas diecēzes kūrija, Latgales ielā 88b). 
  • Plkst. 15:00 izstādes „Franča Trasuna muzeja „Kolnasāta” tapšana 20 gadu garumā” atklāšana un ekspozīcijas apskate („Kolnasāta”, Sakstagala pagasts, Rēzeknes rajons). 
  • Plkst. 18:00 piemiņas brīdis un aizlūgums pie Franča Trasuna kapa Rēzeknes Miera ielas kapos, ziedu nolikšana Latgales sabiedrisko darbinieku un garīdznieku atdusas vietās.
  • Plkst. 19:30 literārs pasākums „Tu navaicoj manis, kaids asu…” (Rēzeknes pilsētas kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3). 
28. maijs 
  • Plkst. 11:00 svinīgs dievkalpojums Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē. 
  • Plkst. 12:30 gājiens no katedrāles līdz J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolai. 
  • Plkst. 13:00 Francim Trasunam veltītā pieminekļa skulptūru grupas „Visa valsts” atklāšana skvērā pie J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas (Atbrīvošanas alejā 56). 

 

 


Papildinformācija par F. Trasunu: