Novembris – patriotisma mēnesis

     11. novembrī atzīmējam Lāčplēša dienu. Tā ir Latvijas armijas svētku diena, Lācplēša kara ordeņa svētki, kad atceramies uzvaru pār Bermontu. Savukārt 18. novembrī svinam Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienu.

 
     Par šiem vēsturiskajiem notikumiem ir sarakstīts ļoti daudz grāmatu, bet bibliotēkas Latvijā šobrīd ir slēgtas klātienes apmeklējumiem, tāpēc aicinām izmantot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas „Periodika.lv” un „Grāmatas”. Brīva piekļuve šīm kolekcijām ikvienam interesentam būs līdz pat šī gada beigām!
 
▪ Edgara Andersona grāmatu „Latvijas vēsture (1914.-1920.)” varat lasīt šeit: ej.uz/lv-vesture-1914-1920
▪Savukārt nodaļu „Latvijas valsts dzimšana” lasiet šeit: ej.uz/lv-dzimsana
 
     Vēsturnieku uzdevums ir pētīt, kā radās un izveidojās Latvijas valsts. 1929. gadā izdotās grāmatas „Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928” autoru vēlēšanās bija cita: "Dzīvos tēlos, par cilvēku darbiem stāstot, rādīt, kā Latvija veidojusies. Jo Latvija nav negaidīta, notikumu izvirzīta parādība. Viņa ir dzīvu cilvēku veidojums."
▪ Grāmatu var lasīt šeit: ej.uz/lv-darbinieku-galerija
▪ Valda Bērziņa grāmata „Latvijas armija” veltīta Latvijas armijai, respektīvi, bruņotajiem spēkiem laikā no 1918. gada novembra līdz 1940. gada jūnijam. Tā lasāma šeit: ej.uz/lv-armija
 
Un vēl dažas grāmatas par Latgali.
▪ Pētera Zeiles grāmata „Latgales kultūras vēsture”: ej.uz/ltg-kulturas-vesture
▪ Meikula Apeļa 1935. gadā izdotā grāmata „Latgalīšu literaturas vēsture”: ej.uz/ltg-literaturas-vesture
▪ Ielūkojieties, ko par Rēzekni rakstīja 1938. gadā izdotajā grāmatā „Latvijas pilsētas valsts 20 gados”: ej.uz/lv-pilsetas-valsts-20-gados-rezekne