Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     7. maijā (maijs ir e-līdzdalības mēnesis) tiek atzīmēta Eiropas e-līdzdalības diena, kura atgādina iedzīvotājiem, ka viņi, izmantojot informācijas komunikācijas tehnoloģijas, var iesaistīties visai sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā, tostarp ietekmēt pakalpojumu sniegšanu, iestāžu administrāciju, arī valdības un valsts pārvaldes procesus.

 

     Lai cilvēkiem būtu ērtāk izteikt savu viedokli, problēmrisinājumus un priekšlikumus, tādējādi spējot ietekmēt arī gala lēmumus, ir izveidoti speciāli tiešsaistes rīki (Eiropas līmeņa jautājumiem – visās oficiālajās ES valodās), ar tiem vienuviet var iepazīties www.eprasmes.lv.

 

     Šeit jāatgādina arī vispārzināma atziņa, ka viss lielais sākas no mazuma, bet lielās pārmaiņas sākas ar cilvēkam vistuvāk esošās vides maiņu, primāri nepieciešamo lietu kvalitātes uzlabošanu, citiem vārdiem sakot, – ar pārmaiņām savā sirdī, mājā, pilsētā…

 

     Un tās var būt pārmaiņas arī bibliotēkā! Gan bērnu, gan arī pieaugušo intelektuālā un garīgā izaugsme ir cieši saistīta ar informāciju, ko sabiedrība saņem, ko lasa – no kādiem avotiem iegūst zināšanas, kur un kādā virzienā mācās darbināt iztēli, kādās grāmatās un sižetos spēj rast atpūtu no ikdienas spriedzes, kur smeļas valodas pērles un bagātina savu vārdu krājumu…

 

     Gribam atgādināt, ka ikvienam bibliotēkas lasītājam ir iespēja izteikt savu viedokli par lasāmvielu – par izlasīto, par to, ko (un kāpēc) ieteiktu citiem; par to, kādas lasāmvielas jums varbūt pat pietrūkst. Tas, kas bibliotēkas plauktā atrodas šodien un atradīsies rīt, vistiešākajā veidā ir atkarīgs no sabiedrības vajadzībām, tāpēc bibliotēka aicina aktīvi līdzdarboties un darīt zināmu savu viedokli!

 

     Lai šo līdzdalību padarītu iespējami vienkāršu un pieejamu (24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), bibliotēkas mājaslapā www.rezeknesbiblioteka.lv ir izveidoti četri ieteikumu rīki “Es iesaku…”. Ikvienam ir iespēja:

 

* ieteikt citiem sev iepatikušos grāmatu (atsevišķi bērniem un pieaugušajiem);

* ieteikt bibliotēkai iegādāties grāmatu, kuras tās krājumā vēl nav, bet lasītājs vēlas to izlasīt (iesniedzot šo pieteikumu, jānorāda lasītāja kartes numurs, lai grāmatas iegādes gadījumā bibliotēka varētu ar jums sazināties);

* izteikt jebkura veida priekšlikumus, kas saistīti ar bibliotēkas pakalpojumiem.

 

     Bibliotēka izskatīs visus priekšlikumus un atbilstoši situācijai, kopējam pieprasījumam un finansiālajām iespējām risinās attiecīgos jautājumus. Mēs strādājam, lai lasītājs būtu informēts, varētu iegūt un papildināt zināšanas, kā arī atpūsties labas grāmatas sabiedrībā. Veidosim bibliotēku kopā!