Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Bibliotēku nedēļa Rēzeknē tika pavadīta, rīkojot pasākumus gan bibliotēkās, gan mācību iestādēs, realizējot akciju „Atlaide parādniekiem”, kā arī piedāvājot apmeklētājiem dažādas tematiskās izstādes, tostarp vairākas arī īpaši bibliotēku tematikai veltītas.

 

     Ievadot Bibliotēku nedēļu, 23. aprīļa rītā pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Pasaka” viesojās Rēzeknes 2. bibliotēkas darbinieces, tur notika Vladimira Stepanova grāmatas „Meža pasakas un mīklas” lasījums. Kā saka bibliotēkas vadītāja Bronislava Selecka, „šīgada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs „Bibliotēkas draugi” pilnīgi attaisnojās, jo „Pasaka” tiešām ir 2. bibliotēkas draugs un labs sadarbības partneris”. „Ar ieinteresētību bērni apsprieda pasaku zvēriņu uzvedību, viņu labās un ne tik labās īpašības. Beigās visi minējām mīklas un uz nākamā gada Bibliotēku nedēļu visi tika ielūgti ciemos uz 2. bibliotēku.”

 

  

 

     27. aprīlī Rēzeknes 2. bibliotēkā savukārt notika orientēšanās sacensības bibliotēkas krājumos, kurās piedalījās Rēzeknes 5. vidusskolas 2.a klase. Sākumā bibliotēkas vadītāja pastāstīja, pēc kādiem kritērijiem bibliotēkā tiek izkārtotas sākumskolēnu vecumam atbilstošās grāmatas, tad klase sadalījās grupiņās un lozēja veicamos uzdevumus: atrast grāmatu kasti, kurā sakārtotas pasakas vai dzejoļi, sameklēt noteikta autora grāmatu vai pareizi salikt plauktos lasītāju nodotās grāmatas. Beigās visi esot nosprieduši, ka orientēties un atrast vajadzīgo grāmatu bibliotēkā neesot nemaz tik sarežģīti.

 

     Arī Rēzeknes Bērnu bibliotēkas darbinieces, plānojot nedēļas programmu, lielu uzmanību pievērsa draugiem, visiem, kas ir devuši savu artavu bibliotēkas attīstībā: gan tiem, kas dāvinājuši bērnu grāmatas, gan tiem, kas palīdzējuši organizēt un veidot radošo darbu izstādes, gan tiem, kas piedalījušies bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

 

     Bibliotēkā nu ir „sakuplojis” Bibliotēkas Draudzības koks, kura zarus rotā simboliskas norādes ar sadarbības partneru vārdiem, iestāžu, organizāciju nosaukumiem – visiem tiem, kas ir parūpējušies, lai bibliotēkas dzīve būtu piesātināta ar interesantiem notikumiem un jaunām, skaistām bērnu grāmatām.

 

  

 

     Nedēļas galvenais notikums Rēzeknes Bērnu bibliotēkā bija Rēzeknes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas draudzes dāvinājuma izstāde „Draugi dāvina bibliotēkai”. Bibliotēkas krājums nu ir papildināts ar vairāk nekā 120 ļoti krāšņām un interesantām grāmatām mazajiem lasītājiem krievu valodā.

 

     Bērnu bibliotēkā tika organizētas arī dažādas ekskursijas. 23. aprīlī „Bērnu/jauniešu žūrijas 2011” dalībniece Marija Mihailova piedalījās akcijā „Atved draugu – te ir interesanti”. Marija savus draugus no Rēzeknes 2. vidusskolas 6. klases veda ekskursijā pa bibliotēkas telpām, iepazīstināja ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām, grāmatu krājumu, ieteica un reklamēja interesantākās grāmatas. Meitenes piedalījās dāvināto grāmatu izstādes iekārtošanā. Marija un viņas draudzenes atzina, ka lasīt ir stilīgi un bibliotēka ir tā vieta, kur var interesanti un saturīgi pavadīt laiku.

 

 

 

     Bibliotēkā ciemojās arī PII „Varavīksne” audzēkņi kopā ar skolotājām. Bērni ar sajūsmu aplūkoja košās grāmatas dāvinājumu izstādē un Skolēnu interešu centra vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku zīmējumus izstādē „Mīļākie pasaku tēli zīmējumos”, mēģināja atpazīt lasīto pasaku varoņus un lasītavā klausījās „runājošās” grāmatas.

 

 

 

     Nedēļas ietvaros bibliotēku apmeklēja arīdzan PII „Bitīte” bērni un Rēzeknes 2. vidusskolas 3.b klases skolēni ar skolotājām. Vecākā bibliotekāre Tatjana Mihailova viņiem pastāstīja par bibliotēkas struktūru, to, kā izvietotas grāmatas, kā meklēt informāciju elektroniskajā katalogā, un iepazīstināja ar jaunākajām grāmatām. Kā noslēguma ekskursija Bērnu bibliotēkā bija Tilžas pagasta bibliotēkas Bērnu/jauniešu žūrijas dalībnieku ceļojums pa Rēzeknes bērnu gaismas pili. Ar šiem bērniem, iepazīstinot viņus ar bibliotēku un tās darbu, strādāja vecākā bibliotekāre Ineta Kuzņecova.

 

 

     Savukārt Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā bibliotēku nedēļas ietvaros 23. aprīļa pēcpusdienā sadarbībā ar Jauniešu atvērto centu „JACis”, arī aktīvu parteri un bibliotēkas draugu, tika rīkots literāri muzikāls pasākums „Plaukst pavasara ziedi”, kurā varēja klausīties dzeju un dziesmas par ziediem, piedalīties konkursos un spēlēs, radošajā mākslīgo ziedu gatavošanas darbnīcā un mieloties ar ziedu saldumiem. (Vairāk informācijas par šo pasākumu šeit.)

 

 

     Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai laba sadarbība ir izveidojusies arī ar Zviedrijas un Baltijas valstu vadošo banku Swedbank. 24. aprīlī bankas speciālistes bibliotēkas konferenču zālē vadīja vienu no semināriem par Swedbank internetbankas lietošanu. Apmeklētājiem tika izstāstītas un testa vidē parādītas iespējas, ko sniedz internetbanka, viņi varēja saņemt atbildes uz visiem saviem jautājumiem, kas saistīti ar internetbankas lietošanu, rēķinu apmaksu internetā utt. Jāuzteic Swedbank darbinieču lieliskās apmācību vadīšanas prasmes un personiskā pieeja katram klientam, lieliski pielāgojot vielu apmācāmā zināšanu līmenim.

 

     25. aprīlī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā savukārt notika angļu valodas mācību paraugstunda, kuru vadīja „Valodu vēstniecības” Rēzeknes apmācību grupu pasniedzēja. Šīs metodes pamatā nav mājasdarbu pildīšana, „Valodu vēstniecība” piedāvā iespēju iemācīties runāt angļu valodā, darot to praktiski – runājot līdzi pasniedzējam kopā ar mācību grupas biedriem jau no pirmās stundas mācību telpā. Par to, cik tas ir reāli un/vai kā to savienot ar savām spējām, varēja pārliecināties un izprast tie, kuri bija izlēmuši piedalīties šajā paraugnodarbībā.

 

     Bibliotēku nedēļā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā tika uzstādīta arī kāda fotogrāfiju izstāde, tā ir īpaša ar to, ka fotogrāfiju autore ir bibliotekāre. (Vairāk informācijas par izstādi šeit.)