26. aprīlis – Bibliotēku interešu pārstāvniecības diena

     No 23. līdz 29. aprīlim visā Latvijā norisināsies ikgadējā Bibliotēku nedēļa*, tā saistīta ar 23. aprīlī atzīmējamo Pasaules grāmatu un autortiesību dienu. 26. aprīlī visas Latvijas mērogā šogad tiek rīkota arī īpaša Bibliotēku interešu pārstāvniecības diena, kurā tiks diskutēts par dažādiem bibliotēkām un to lietotājiem aktuāliem jautājumiem.

 

23.–28. aprīlis. Akcija „Atlaide parādniekiem”

     Akcija notiks Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, tās filiālēs un specializētajā grāmatu izsniegšanas punktā (Medicīnas bibliotēkā). Akcijas laikā no lasītājiem parādniekiem, kuri ieradīsies bibliotēkā un nodos grāmatas, kavējuma soda nauda netiks iekasēta. Šajā laikā ir iespējams atjaunot bibliotēkas abonementu arī tiem lasītājiem, kuri nav varējuši nomaksāt soda naudu par laikus nenodotajām grāmatām. Vienīgais nosacījums – akcijas laikā jāatnāk uz bibliotēku.

 

26. aprīlis – Bibliotēku interešu pārstāvniecības diena

     Rīgā šajā dienā tiks rīkots pasākums „Bibliotēka man, es bibliotēkai”, kura tiešraidi portālā www.piesledzieslatvija.lv varēs noskatīties gan visās bibliotēkās, gan citviet, kur pieejams internets. Pasākuma programma šeit.

 

Izstādes Rēzeknes bibliotēkās

 

Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā

 • „Bibliotēku pasaule laikmetu griežos” (abonementā)
 • „Tikšanās vieta – bibliotēka” (lasītavā)
 • „Māla pikuča stāsts” (lasītavā)
 • „Es mīlu Latgali, te cita saule…” Andrim Vējānam – 85 (lasītavā)
 • „Aprīļa ievērojamie jubilāri” (abonementā)
 • „Plaukst pavasara ziedi” (konferenču zālē/abonementā)

 

Rēzeknes 2. bibliotēkā

 • „Bibliotēkā nedzīvo klusums, tur dzīvo burti”
 • „Grāmatas – 2012. gada jubilāres”
 • „Gudru ņēmu padomiņu…”
 • „Atim Kronvaldam – 175”

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēkā

 • „Mūsu bibliotēka agrāk un tagad”
 • „Lasīsim! Tas ir aizraujoši!”
 • „Bibliotēkas draugu dāvana”
 • „Dzīves gaišā debess mala” Rakstniecei Ilzei Indrānei – 85
 • „Katrs savu dzīvi dzīvo” Pēteram Brūverim – 55
 • „Izdevniecība „Egmont Latvija” – bērniem”

 

Pasākumi Rēzeknes bibliotēkās

 

23.–27. aprīlis

 • Ekskursijas „Iepazīstam bibliotēku” Rēzeknes Bērnu bibliotēkā

 

23. aprīlis

 • Literāri muzikāla pēcpusdiena „Plaukst pavasara ziedi” Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (sadarbībā ar jauniešu atvērto centru „JACis”)
 • „Pasaku stunda” PII „Pasaka” telpās (rīko Rēzeknes 2. bibliotēka)

 

24. aprīlis

 • Seminārs un praktiskās nodarbības par Swedbank internetbankas lietošanu Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (vada Swedbank speciālisti)

 

25.–27. aprīlis

 • Konkurss „Meklējam informāciju paši!” Rēzeknes Bērnu bibliotēkā

 

25. aprīlis

 • Angļu valodas mācību paraugstunda Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (vada „Valodu vēstniecība”)

 

27. aprīlis

 • Orientēšanās sacensības bibliotēkas krājumos Rēzeknes 2. bibliotēkā

 

Izstādes un pasākumi Rēzeknes reģiona bibliotēkās

     Pasākumu programma [PDF]

 

 

     *Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, cildinot grāmatas un to lasīšanu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu.

 

     Latvijā un pasaulē ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī – Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā – dāvināt grāmatas un rozes. Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām ir dzīva leģenda par Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonību un māņticību, izglāba princesi no pūķa nagiem. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze.