Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Pasākumu un izstāžu cikla “Četri novadi” ietvaros vēl līdz 2018. gada 13. decembrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā (2. stāvā) aplūkojama grāmatu izstāde “Maizes zeme – Zemgale”. Šī ir cikla noslēdzošā izstāde, kas veltīta Latvijas simtgadei.

 

       Zemgalei tāpat kā jebkuram citam Latvijas novadam ir piedēvēti daudzi un dažādi tēlaini apzīmējumi, salīdzinājumi un izjusti apraksti. “(..) Tā ir… Zemgale, skaista ar savu dievišķo vaļību, jaukām mīlošām meičām, ziedošām pļavām un druvām.” (Fragments no Jāņa Lapiņa apcerējuma par Edvarta Virzas Kopotu rakstu pirmo sējumu “Zaļā Zemgale”, kas lasāms grāmatas ievadā.)

 

     Ar savu vizuālo noformējumu izstāde aicina ikvienu vietējo iedzīvotāju iepazīt Zemgales kultūras, sakrālās un laicīgās arhitektūras, kā arī dabas vērtību. Uz kādas no izstādē eksponētajām brošūrām rakstīts: “Pastaiga pasaku pasaulē.” Un, tiešām, nāc uz Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementu, paver grāmatas vāku un piedzīvo pasaku – Edvarta Virzas “Zaļo Zemgali”, kurā mīt autores Margaritas Kovaļevskas “Gauru gaiļi”. Visas izstādē apskatāmās grāmatas un brošūras var ņemt līdzi lasīšanai mājās.

 

3 interesanti fakti no Zemgales vēstures

 

*Zemgale – kultūrvēsturisks novads Latvijā, tradicionāli ietverot arī Sēlijas novadu. Senāk Zemgales valsts dienvidu robeža gāja caur tagadējās Lietuvas Šauļu un Paņevežas apriņķi. Arī Sēlijas robežas vēsturiski bija tālāk uz dienvidiem, mūsdienu Lietuvas un Baltkrievijas teritorijā. Tās bija senās sēļu un zemgaļu zemes.

 

*Kopīga vēsture ar Kurzemi un kaimiņzemēm Kurzemes un Zemgales hercogistē

     - 17. gs. Kurzemes un Zemgales hercogistei, kas bija Polijas-Lietuvas kopvalsts tiešā kontrolē, īsu laiku piederēja kolonijas: Andrejsala Gambijā (Rietumāfrikā) un Tobāgo sala Vestindijā (Karību jūras un Atlantijas okeāna rietumu salu arhipelāgā).

     - Hercoga Jēkaba laikos Kurzemes un Zemgales hercogistei bija viena no tā laika spēcīgākajām kara flotēm pasaulē. Taču Otrā Ziemeļu kara laikā, par spīti neitralitātes politikai, Zviedrijas karaspēks iebruka un izpostīja plaukstošo hercogisti.

     - 1918. g. tika atjaunota un īsu laiku pastāvēja Kurzemes un Zemgales hercogiste, kas atradās tiešā vācu ietekmē.

 

*Ilūkstes apriņķa Dunavas pagasta “Varslavānos” (Sēlijā) dzimis ievērojamais latviešu dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, teātra darbinieks, žurnālists un politiķis Rainis, īstajā vārdā Jānis Krišjānis Pliekšāns.