Rēzeknes Bērnu bibliotēka piedāvā pirmsskolas muzikālās pedagoģes Māras Zelmenes apkopotos un ikdienas darbā pārbaudītos folkloras materiālus „Riti, dziesmu kamolīti”. Dziesmu cikls ir domāts pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogiem, bērnu vecākiem, interešu pulciņu vadītājiem. Tas var noderēt ierosmei folkloras kopām un citiem interesentiem.

 

     Izdevumā iekļautas tematiski grupētas tautasdziesmas, svētku scenāriji, ievietoti nošu materiāli latviešu tautasdziesmām, rotaļām, dejām, kā arī dziesmu fonogrammas kompaktdiskā.

 

     Pirmajā krājumā „Gadskārtu ieražu svētki 1” apkopotas tautasdziesmas un rotaļas par Miķeļiem, Mārtiņiem, Ziemassvētkiem, kā arī piedāvāti svētku norises scenāriji.

 

   

 

     Otrajā krājumā „Gadskārtu ieražu svētki 2” apkopotas tautasdziesmas un rotaļas par Meteni, Lieldienām, Ūsiņu, Jāņiem, kā arī piedāvāti svētku norises scenāriji..

 

     Trešajā krājumā „Ģimene, sadzīve” apkopotas tautasdziesmas par ģimeni – bērnu kopšanu, audzināšanu, vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām, sniegtas dažādas sadzīves pamācības, kā arī ucināmās un šūpļa dziesmas. Krājumā ievietoti vairāki scenāriji: „Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka”, „Velc, pelīte, saldu miegu”, „Maizīt, mana bagātā”, „Nāc, tētiņ, istabā”, kā arī nošu materiāli latviešu tautasdziesmām, rotaļām, dejām.

 

     Ceturtajā krājumā „Tēvzeme, daba” apkopoti scenāriji „Gaiļa ceļojums uz Rīgas pils torni”, „Pa novadu novadiem”, „Gadalaika nokrāsu virpulī”, „Kā puķe dārzā auga”, kā arī folkloras materiāli (dziesmas, rotaļas, dainas, ticējumi) par tēvzemi un dabu. Materiāli atlasīti tā, lai tie būtu piemēroti pirmsskolas vecuma bērniem. Grāmatā ir dota vārdnīca, kurā skaidroti tie folklorā sastopamie vārdi, kuri mūsdienu bērnam ir svešāki.

 

  

 

     Piektajā krājumā „Darbs, prieks par padarīto” tiek piedāvātas tautasdziesmas par dažāda veida darbiem, darba tikumu, spēju izteikt savu gandarījumu par padarīto, izpaužoties līksmībā un dziedātpriekā. Iekļauti arī divi svētku norises scenāriji.

 

     Sestajā krājumā „Mājdzīvnieki, meža dzīvnieki” piedāvāti materiāli, kas saistīti ar dzīvnieku pasauli. Grāmatā ir scenāriji „Kā dzīvnieki pie cilvēka gāja” un „Meža iemītnieku ciematiņš”, kuri ir daudz uzvesti un guvuši labus panākumus. Bērnus iepriecinās vienkārši dziedamas jautras dziesmas par dzīvniekiem un tikpat jestras tautasdziesmas. Arī šīs grāmatas noslēgumā autore ir ievietojusi vārdnīciņu.

 

     Ar septīto grāmatu „Putni, kukaiņi” noslēdzas pirmsskolas pedagogiem domātā sērija, tajā ievietoti trīs ar muzikālo materiālu papildināti scenāriji, kas palīdzēs bērniem iepazīt putnu un kukaiņu pasauli. Klāt pievienotās dainas un dziesmas atlasītas, ievērojot bērnu vecuma īpatnības. Grāmatu tāpat papildina arī mūsdienu bērniem nezināmo vārdu skaidrojums.