Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     1. oktobrī apritēja 150 gadu, kopš dzimusi ievērojamā latviešu rakstniece Anna Brigadere. Pasaku lugas „Sprīdītis”, „Princese Gundega un karalis Brusubārda”, „Maija un Paija” un „Lolitas brīnumputns” ir pazīstamākās rakstnieces literārajā mantojumā, un tām ir paliekoša nozīme latviešu dramaturģijā.

 

     Šīs lugas ir ļoti tuvas folklorai, folkloras bagātības rakstniecei ir palīdzējušas pilnīgāk ielūkoties sava laika dzīvē un atklāt tautai raksturīgo optimismu, cieņu pret darbu un visu labo, kā arī nosodīt nekrietno.

 

     18. oktobrī Rēzeknes 2.bibliotēkā pulcējās 6. vidusskolas 5. b klases skolēni, lai kopīgi ieskatītos A. Brigaderes daiļradē un tuvāk iepazītos ar pasaku lugu „Sprīdītis”, kura grāmatā pirmo reizi izdota 1904. gadā, bet ekranizēta – 1985. gadā.

 

 

 

     Pasākums sākās ar lugas fragmenta iestudējumu, kurā piedalījās pats Sprīdītis un Vēja māte ar savu jaunāko dēlu (lomās iejutās bibliotēkas lasītāja R. Lopsa ar dēliem Matīsu un Martu). Mazā lugas ainiņa skolēniem patika un radīja interesi, vēlāk viņi jau paši uzdeva jautājumus par rakstnieci un viņas darbiem. Kopīgi ar bibliotekārēm tika pārrunātas svarīgākās lugas vērtības un atziņas, kas ir ļoti aktuālas arī mūsdienās. Bērni atzina, ka tiešām „nekur nav tik labi kā mājās”.  

 

     Mazais pasakas varonis Sprīdītis daudzās paaudzēs ir kļuvis par drosmes un zinātkāres simbolu, līdzīgās domās ir arī pasākuma dalībnieks Žanis, kurš teica: „Man viņš patika no visiem visvairāk. Sprīdītis, būdams maziņš, darīja lielus darbus un bija labsirdīgs. Šim mazajam, neatlaidīgajam zēnam bija arī lieli plāni, bet viņš tos centās sasniegt godīgi. Zēns bija ne tikai labsirdīgs, bet arī pieklājīgs. Vai Sprīdītis bija laimīgs, kad atgriezās mājās? Jā! Anna Brigadere taču savu dzimto vietu raksturoja kā „laimīgo zemi”.”

 

 

     Savukārt Liānai šajā lugā patika Lienīte. Mazā meitenīte, kura labsirdībā neatpalika no Sprīdīša, bija laimīga savā „laimes zemē”, tikai Lienītei piemita viens trūkums – nebija drosmes uzņemties lielu darbu. Dažiem skolēniem ļoti patika arī Meža māte un Vēja māte ar saviem dēliem, jo tās palīdzēja Sprīdītim iepazīt pasauli.

 

     Lasīsim vairāk labas grāmatas, kuras ceļ godā patiesās vērtības un līdz ar to arī mūsu jaunajai paaudzei dod labu ceļamaizi turpmākajai dzīvei!