Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     1. oktobrī apritēja 150 gadu, kopš dzimusi ievērojamā latviešu rakstniece Anna Brigadere. Pasaku lugas „Sprīdītis”, „Princese Gundega un karalis Brusubārda”, „Maija un Paija” un „Lolitas brīnumputns” ir pazīstamākās rakstnieces literārajā mantojumā, un tām ir paliekoša nozīme latviešu dramaturģijā.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Septembris ir brīnišķīgs laiks: vēl var noķert siltos saules starus pēdējās atvasaras dienās un var jau sākt lasīt krāsainās kļavu lapas un brūnos kastaņus, un... klāt ir arī ikgadējās Dzejas dienas.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēka 2011. gada Bibliotēku nedēļas aktivitātes aizsāka ar pasākumu „Pieklājības skola”, kurš notika Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka”, bet bibliotēkā tika sagatavota izstāde „Pieklājības skola”.

Foto no: getglue.com

         2011. gada 1. jūnijā plkst. 13:00 Rēzeknes 2. bibliotēkā būs tikšanās ar Rēzeknes bāriņtiesas locekli Elitu Gedušu. Pasākums notiks sakarā ar Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kura tiek atzīmēta 1. jūnijā, un tajā būs iespēja uzzināt par situāciju bērnu aizsardzības jomā mūsu pilsētā.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēkā 15. februārī pulcējās dažāda vecuma meitenes ar savām Bārbijām un stāstīja, kā lelles pie viņām nokļuvušas – dāvinātas, pirktas vai atmiņai atvestas no ceļojuma. Līdz 28. februārim meiteņu mīlules varēs aplūkot izstādē.