Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ļoti pozitīvu gaisotni 2. bibliotēkā ienesa lasīšanas pasākums 2017. gada 9. martā, kas bija veltīts Zentas Ērgles daiļradei. Pasākums noritēja divās daļās – stilizētās mācību stundās. Pirmajā mācību stundā pasākuma dalībnieki, Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni no 7. b klases, iepazina Zentas Ērgles biogrāfiju un daiļradi. Savukārt otrajā mācību stundā pasākuma dalībnieki veidoja literāri informatīvu avīzi par Zentu Ērgli, kā arī centās rast atbildes uz jautājumiem par to, kas ir lasīšana, kāpēc cilvēki lasa un ko tā mums dod.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

      2017. gada 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai izceltu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā Rēzeknes 2. bibliotēka aicināja Rēzeknes 5. vidusskolas 7. b klases skolēnus uz tikšanos ar dzejnieci, mūsu novadnieci, Meldru Gailāni.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 20. janvārī Rēzeknes 2. bibliotēka sadarbībā ar 5. vidusskolas 3. b klasi un skolotāju Ilonu Gabrusāni rīkoja rakstnieka A. A. Milna jubilejai veltītu pasākumu, kā arī kopā ar skolēniem svinēja Vinnija Pūka 91. dzimšanas dienu. Uz pasākumu bija ieradies pats Vinnijs Pūks, kurš piedalījās visās aktivitātēs.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 26. janvārī Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas rīkotajā tematiskajā pasākumā “Latvju zīmes un raksti” viesojās Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas skolēni, lai vairāk uzzinātu  par Latvju rakstu zīmēm, to nozīmi un praktisko pielietojumu mūsdienās. Skolēni uz bibliotēku bija ieradušies ar līdzi paņemtu izstādi “Latvju zīmes un raksti iedvesmo”, kurā bija apkopoti dažādās tehnikās darināti darbi. Izstādi bibliotēkā varēs aplūkot visu februāra mēnesi.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 28. septembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā uz pasākumu “Bibliotēka. Jaunieši. Nākotne” bija ieradušies Rēzeknes 5. vidusskolas 7.a klases skolēni un skolotāja Ilga Buldure. Jāteic, ka jaunieši  bibliotēku neapmeklēja pirmoreiz, bet ir bibliotēkas pastāvīgie apmeklētāji jau no pirmsskolas vecuma.