Nozaru literatūra

 

Dermatoloģijas pamati / profesores Ludmilas Vīksnas, docentes Elgas Sidhomas un Daces Bantauskas redakcijā ; autori: Ilze Upeniece, Anda Apine, Alise Balcere, Kristīne Kalniņa, Gerda Pētersone, Aleksejs Zavorins ; literārā redaktore Ieva Miķelsone ; vāka māksliniece Iveta Bambere. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 295 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un rādītājs: 264.-[272.] lpp.
        ISBN 9789934573248.

 

Franka, Anne.
    Sētas māja : dienasgrāmata vēstulēs, 1942. gada 12. jūnijs - 1944. gada 1. augusts / Anne Franka ; no nīderlandiešu valodas tulkojuši Ilze Lindenberga, Mārtiņš Erminass, Katarina Hartgers, Mirjamas Presleres redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 303 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093739.

 

Kūlis, Māris.
    Finis veritatis? Par patiesību un meliem / Māris Kūlis ; zinātniskie recenzenti: Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.hist. Vita Zelče ; vāka un mākslinieciskā iekārtojuma autors Dr.art. Matīss Kūlis ; literārā redaktore Inga Melngaile-Kūle ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 430 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 369.-[406.] lpp., personu rādītājs: 407.-416. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934186479.

 

Zinātniskās darbības metodoloģija : starpdisciplināra perspektīva : kolektīvā monogrāfija / K. Mārtinsones un A. Piperes zinātniskajā redakcijā ; recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Ph.D. Juris Dragūns, Dr.med. Ieva Reine ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. , ©2021. - 607 lpp.
        ISBN 9789934563799.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Atkinsone, Keita.
    Kad reiz būs labas ziņas / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Izmeklē privātdektīvs Džeksons Broudijs.
        ISBN 9789934094569.

 

Bakmans, Frēdriks.
    Nervozie ļautiņi : romāns / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; māksliniece Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238692.

 

Bauere, Inguna.
    Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā / Inguna Bauere ; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 272 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934094286.

 

Heigs, Mets.
    Cilvēki un es / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Meldra Āboliņa ; vāku adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Marta Ābele ; Emīlijas Dikinsones un Volta Vitmena dzeju no angļu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; grāmatā izmantoti arī fragmenti no Viljama Šekspīra lugas "Hamlets" Kārļa Egles atdzejojumā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 302, [1] lpp.
        ISBN 9789934095399.

 

Judina, Dace.
    Pārcēlājs : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 301 lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti ; 5. grāmata).
        ISBN 9789934159749.

 

Miso, Gijoms.
    Bruklinas meitenes / Gijoms Miso ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 332, [4] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094118.

 

Moja, Džodžo.
    Zvaigžņu dāvātāja / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. , ©2021. - 430, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934095344.

 

Montefjore, Santa.
    Tālie krasti : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 460 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250293.

 

Pirro, Viesturs.
    Burleska polārajam dinozauram : jeb divi gadi Ziemeļos padomju ķēnišķīgajā karaspēkā - strojbatā : atmiņu stāsts divās daļās par dienestu Padomju armijā / Viesturs Pirro ; vāka dizaina autors Gatis Vanags ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 173 lpp. ; 22 cm. - Vāka noformēšanai izmantoti attēli no autora personiskā arhīva.
        ISBN 9789934094767.

 

Puče, Armands.
    Jauna vīrieša portrets / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. - [Rīga] : [Mediju Nams], 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 382, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984756257.

 

Pudure, Ieva.
    Klusēšanas zvērests : romāns / Ieva Pudure ; vāka dizaina autore Sabīne Uzare-Brēdiķe. - [Priekuļu novads] : [Sava grāmata], [2021]. - 265 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934604362.

 

Račko, Karīna.
    Ekstāze / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktore Inese Tamsone. - [Rīga] : [Karīna Račko], 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2021. - 432 lpp.
        ISBN 9789934896019.

 

Rušmane-Vēja, Andra.
    Divatne : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/9 (267). - Turpinājums romānam "Vienpatnieki". . - Uz vāka: Divu vienatnību krustpunktā.
        ISBN 9789934159619.

 

Venters, Egīls.
    Lūnas impērijas hronika / Egīls Venters ; redaktors Arturs Hansons ; Sarmītes Māliņas vāka noformējums. - [Rīga] : [Autorizdevums], [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 135 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934233838.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Быков, Дмитрий.
    Икс : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 248, [1] с. ; 21 см. - (Проза Дмитрия Быкова). - Cодержит нецензурную брань!.
        ISBN 9785171377373.

 

Кенилли, Томас.
    Список Шиндлера / Томас Кенилли ; перевод с английского И. Полоцкой. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041029302.

 

Макинтош, Софи.
    Синий билет : [роман] / Софи Макинтош ; перевод с английского Олега Алякринского. - Москва : Ŗcvj, 2021. - 284, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Литературные хиты).
        ISBN 9785041157715.

 

Мортон, Кейт.
    Далекие часы : роман / Кейт Мортон ; перевод с английского Александры Килановой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 539, [3] с. ; 22 cm. - (The big book).
        ISBN 9785389162723.

 

Миловицкая, Наталья.
    Бывших принцесс не бывает! Няня для орка : роман / Наталья Миловицкая. - Москва : АСТ, 2019. - 316, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Девушка без права на ошибку. Звезды юмористического фэнтези).
        ISBN 9785171133900.

 

Омер, Майк.
    Глазами жертвы / Майк Омер ; перевод с английского С. Гребенниковой. - Москва : ЭКСМО ; Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Является продолжением триллеров Внутри убийцы и Заживо в темноте.
        ISBN 9785041168926.

 

Омер, Майк.
    Заживо в темноте / Майк Омер ; перевод с английского Н. Холмогоровой. - Москва : ЭКСМО ; Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Является продолжением триллера Внутри убийцы.
        ISBN 9785041136963.

 

Омер, Майк.
    Внутри убийцы / Майк Омер ; перевод с английского А. Посецельского. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Главный триллер года). (Бестселлер New York Times, Wаshington Post и Amazon Charts).
        ISBN 9785041055578.

 

Пикуль, Валентин.
    Каторга : трагедия былого времени : роман ; Миниатюры / Валентин Пикуль. - Москва : Вече, 2019. - 430, [1] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785448413346.

 

Пикуль, Валентин.
    На задворках Великой империи : роман в 2-х книгах / Валентин Пикуль. - Москва : Вече, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 1. Плевелы.
        ISBN 9785448420252.

 

Пикуль, Валентин.
    На задворках Великой империи : роман в 2-х книгах / Валентин Пикуль. - Москва : Вече, 2017. - 541, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 2. Белая ворона.
        ISBN 9785444458563.

 

Райли, Люсинда.
    Комната бабочек : [роман] / Люсинда Райли ; перевод с английского Маргариты Юркан. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Inspiria). - Inspiria. - В кнbut также: Семь сестер (отрывок).
        ISBN 9785041194710.\

 

Устинова, Татьяна.
    Девченки, я приехал! : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [2] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785041550721.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Siņeļņikovs, Valērijs.
    Veselības receptes : labs ēdiens ķermenim un dvēselei / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Līga Zītara. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 191 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934614019.

 

Svilāns, Jānis, 1916-1996.
    Latvijas Romas-katoļu baznīcas un kapelas, 1975 / Jānis Svilāns. - 2. labots un papildināts izdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 531 lpp. ; 21 cm. - Katrai daļai atsevišķa titullapa. . - Uz vāka autors nav uzrādīts.
        ISBN 9789984293462.

 

Марш, Генри, 1950-.
        Не навреди : истории о жизни, смерти и нейрохирургии / Генри Марш ; перевод с английского И. Чорного. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни).
        ISBN 9785699830206.
   

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

   Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

Bakše, Ilona.
    Mārīte Punktīte smaida un spēlējas / Ilona Bakše, Ieva Zalepugaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Jana Egle ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. , ©2021. - 31 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789934156137.

 Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont Latvija, [2021]. - ES. , ©2021. - 70 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Paw Patrol). (nickelodeon). - XXIX. . - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
        . Kucēnu vakarstāsti.
        Saturs: Kucēni un lidojošā pārtika ; Kucēni salabo satelītu ; Jaunas mājas milzu augam.
        ISBN 9789934169991.

 

Pusaudžiem latviešu valodā

Hantere, Ērina.
    Klanu kaķi. Jauns pareģojums / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 366 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Klanu kaķi. Jauns pareģojums / Ērina Hantere ; II). - 7.-9. - "Jauns pareģojums" ir "Klanu kaķu" sērijas otrais cikls.
        1. Pusnakts.
        ISBN 9789934084188.

 

Ņekrasova, Jevgēņija.    
    Katja un Kikimora : romāns / Jevgēņija Ņekrasova ; no krievu valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks Ivo Grundulis ; Oļesjas Gonserovas ilustrācijas. - Rīga : Pētergailis, 2021. , ©2021. - 204, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9. - Vladimira Pankratova prēmija "Fiction 35".
        ISBN 9789984335384.

 

Pieaugušajiem latviešu valodā

Aizsila, Ilze.
    Dzīvot naktij : romāns / Ilze Aizsila, Indra Ēķe-Začeste ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/8 (266).
        ISBN 9789934159251.

 

Devero, Džūda.
        No mīļotajiem nešķirieties... : mazpilsētas kaislības / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250262.

 

Doda, Kristīna.
    Mirušās meitenes skrējiens : romāns / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. , ©2019. - 428 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359533.

 

Kuzmins, Svens, 1985-.
    Dizažio : romāns / Svens Kuzmins ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 278, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595400. 

 

Pārksa, Adele.
    Man tev kaut kas jāatklāj : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 445 lpp. ; 21 cm. - (#1 The Sunday Times Bestseller).
        ISBN 9789934250224.

 

Paruļskis, Sigits.
    Tumsa un partneri / Sigits Paruļskis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Aigars Ozoliņš ; literārais redaktors Arturs Hansons ; [pēcvārda autore] Dr. philol. Zanda Gūtmane. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 223, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238685.

 

Sila, Inita.
    Tango ar diviem misteriem V* : (Vēzi un vīrieti) / Inita Sila. - [Priekuļu novads] : 100 vēstules, 2020. - 415 lpp. ; 21 cm. - (Laimes meklētājas dienasgrāmata).
        ISBN 9789934231872.

 

Stēna, Kamilla.
    Mirušo dvēseļu ciems / Kamilla Stēna ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 326, [1] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no vācu valodas.
        ISBN 9789934204869.

 

Teilore, Lulū.
    Salā sastingusī saule / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp. - Oriģ. nos.: The winter children.
        ISBN 9789984358918.

 

Vaita, Kārena.
    Vēlmju koks : [romāns] / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 506 lpp. - Oriģ. nos.: Dreams of Falling.
        ISBN 9789984359267.

 

Zembergs, Imants, 1939-.
    Kur sapņiem nav vietas... : romāns / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. - [Rīga] : NT Klasika, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 333, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934890864.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

 Bērniem krievu valodā

Роботы : 100 фактов : энциклопедия с развивающими заданиями / автор текста Сергей Милянчиков. - Москва : УМка, 2020. - 47 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Энциклопедия с развивающими заданиями). - III.
        ISBN 9785506032991.

 

Усачев, Андрей.
    Умная и знаменитая собачка Соня : веселые истории / Андрей Усачев ; художник Е. Антоненков. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 157, [2] c. : цв. ил. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - XI. - Произведения печатаются без сокращений.
        ISBN 9785353094289.

 

   Pusaudžiem krievu valodā

 Дневник Стива. Куда глаза летят : новые приключения в Minecraft / перевод с английского А. В. Гитлица. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 160 с. : ил. ; 22 cm. - (Майнкрафт. Дневник Стива). - 5.-6.
        Kнига 12.
        ISBN 9785040971244.

 

Руэ, Анна.
       Аптека ароматов. Загадка чёрного цветка : сказочная повесть / Анна Руэ ; иллюстрации Клаудии Карлс ; перевод с немецкого А. Торгашиной. - Москва : ЭКСМО ; #эксмодетство, 2019. - 128 с. : ил. - (Аптека ароматов). - 5-6.
        ISBN 9785040999514.

 

Шойнеманн, Фрауке.
        Уинстон, берегись! / Фрауке Шойнеманн ; перевод с немецкого А. Торгашиной. - Москва : ЭКСМО ; #эксмодетство, 2021. - 283, [2] с. : цветные иллюстрации ; 22 см. - (Приключения кота-детектива). - 5-6.
        ISBN 9785040886159.

 

Pieaugušajiem krievu valodā

 

Гранже, Жан-Кристоф.
        Последняя охота : роман / Жан-Кристоф Гранже ; перевод с французского Елены Клоковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 396, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389177765.

 

Давыдова, Лидия.
    Замуж за итальянца : Тоскана, еда и гороскопы / Лидия Давыдова. - Москва : Хлеб*Соль ; Эксмо, 2021. - 212 с. : цв. ил. ; 22 см. - В тексте рецепты итальянских блюд.
        ISBN 9785041192730.

 

Донцова, Дарья.
    Авоська с Алмазным фондом : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 17 см. - (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).
        ISBN 9785041122645.

 

Доусон, Эйприл.
        Когда ты рядом : история семьи Милтон / Эйприл Доусон ; перевод с немецкого А. Сибуль. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Freedom. Лучшие истории любви Эйприл Доусон).
        ISBN 9785041121471.

 

Кинг, Стивен.
       Позже : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171375072.

 

Кинси, Ти.
       Тихая сельская жизнь : […летит к чертям, когда убийство расследует женщина] / Ти Кинси ; перевод с английского В. Найденова. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Вишенка британского детектива).
        ISBN 9785040973231.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
    Самая хитрая рыба : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171192594.

 

Савельева, Ольга.
    ПроЖИВАЯ : как оставаться счастливым, проживая самые сложные моменты жизни / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2021. - 379, [4] с. : иллюстрации ; 19 см. - (Записки российских блогеров).
        ISBN 9785041197162.

 

Самаров, Сергей.
    Боевая эвтаназия : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 17 см. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041176310.

 

Тамоников, Александр.
    Альпийский узел : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 c. ; 21 см. - (СМЕРШ - Cпецназ Сталина).
        ISBN 9785041205713.

 

Устинова, Татьяна.
    Девченки, я приехал! : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [2] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785041550721.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Kurovskis, Francs.
    Nāves katls Kurzemē / Francs Kurovskis ; no vācu valodas tulkojis Toms Gulbis. - [Rīga] : [APP ART], [2021]. - 224 lpp. : kartes ; 22 cm.
        ISBN 9789934899614.

 

Ritenberga, Dzidra.
    Es atradu laimi : atmiņas / Dzidra Ritenberga ; mākslinieks un vāka grafiskais noformētājs Indulis Martinsons ; zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Edīte Tišheizere ; literārā redaktore Dace Kraule ; Dairas Āboliņas pēcvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 266, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Filmogrāfija: 261.-[267.] lpp.
        ISBN 9789934159152.

 

Siņeļņikovs, Valērijs.
    Veselības receptes : labs ēdiens ķermenim un dvēselei / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Līga Zītara. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 191 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934614019.

 

Svilāns, Jānis.
    Latvijas Romas-katoļu baznīcas un kapelas, 1975 / Jānis Svilāns. - 2. labots un papildināts izdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 531 lpp. ; 21 cm. - Katrai daļai atsevišķa titullapa. . - Uz vāka autors nav uzrādīts.
        ISBN 9789984293462.

 

Косникова, Ольга.
    Страшная химия. Еда с Е-шками : из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться / Ольга Косникова. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Наука, сэр! Медицинский нон-фикшн для ума и тела). - Библиография: с. 268-287.
        ISBN 9785041159917.

 

Пархитько, Лидия.
    Я злюсь! И имею право : как маме принять свои чувства и найти в них опору / Лидия Пархитько. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 296 с. : ил. ; 21 см. - (Мама online. Книги для современных родителей).
        ISBN 9785041043469.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.
    Naida okeāns / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - Rīga : Literārā brālība, 2021. , ©2021. - 276, [3] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880419.

 

Auziņš, Arnolds.
    Čau, vecās miesas! : romāns / Arnolds Auziņš ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 191, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204890.

 

Devero, Džūda.
    No mīļotajiem nešķirieties... : mazpilsētas kaislības / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250262.

 

Kads.
    Dievu nīdēts : grēksūdze / Kads ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 145 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934600708.

 

Korelica, Džīna Hanfa.
    Sižets. Nozagtā dzīve : romāns / Džīna Hanfa Korelica ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 430 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: New York Times Bestselleru autore.
        ISBN 9789934250231.

 

Kuzmins, Svens.
    Dizažio : romāns / Svens Kuzmins ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 278, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595400. . - ISBN 9789934546400.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Cita patiesība : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        2. sējums.
        ISBN 9789934890857.

 

Ņekrasova, Jevgēņija.
    Katja un Kikimora : romāns / Jevgēņija Ņekrasova ; no krievu valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks Ivo Grundulis ; Oļesjas Gonserovas ilustrācijas. - Rīga : Pētergailis, 2021. , ©2021. - 204, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9. - Vladimira Pankratova prēmija "Fiction 35".
        ISBN 9789984335384.

 

Vingeita, Līza.
    Pirms mēs bijām jūsu / Līza Vingeita ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 490, [5] lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934159237.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Гиффорд, Элизабет.
    Добрый доктор из Варшавы : роман : перевод с английского / Элизабет Гиффорд. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 378, [4] с. ; 21 см. - На обложке: Чужих детей не бывает.
        ISBN 9785041212902.

 

Горский, Александр.
    Полнолуние : роман / Александр Горский. - Москва : Центрполиграф, 2021. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Современный русский детектив). - Роман цикла о следователе Илье Лунине.
        ISBN 9785227095831.

 

Евгенидис, Джеффри.
    Свадебный сюжет : роман / Джеффри Евгенидис ; перевод с английского Анны Асланян. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Большой роман). - Лауреат Пулитцеровской премии.
        ISBN 9785386139230.

 

Кирьянова, Анна.
    Зигзаг судьбы : истории, которые дарят надежду / Анна Кирьянова. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 426, [1] с. ; 21 см. - (Вкус мяты. Душевные книги для добрых людей).
        ISBN 9785041138677.

 

Макгоуэн, Клер.
    Что ты сделал : роман / Клер Макгоуэн ; перевод с английского Анны Ремез. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 316, [3] с. ; 21 см. - (Вертиго).
        ISBN 9785907338036.

 

Линк, Шарлотта.
    Дом сестер / Шарлотта Линк ; перевод с немецкого Т. Садовниковой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 669, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Национальный бестселлер. Германия). (Inspiria).
        ISBN 9785041172220.

 

Пелевин, Виктор.
    Transhumanism inc. / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 2021. - 605 с. : ил. ; 21 см. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин).
        ISBN 9785041231187.

 

Робертс, Нора.
    Эхо смерти : роман / Нора Робертс ; перевод с английского И. Метлицкой и Л. Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041141813.

 

Трауб, Маша.
    Суп, второе и компот : [сборник] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 cm. - В тексте рецепты блюд.
        ISBN 9785041225063.

 

Тынянов, Юрий.
    Кюхля : [роман] / Юрий Тынянов. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. , ©2021. - 350, [1] с. : иллюстрации ; 20 см. - (История Российского государства).
        ISBN 9785171374594.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Adizess, Ichaks Kalderons

     Tiecoties pēc uzplaukuma : Adizes programma uzņēmuma izaugsmei / Ichaks Kalderons Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 285, [3] lpp. : portrets ; 23 cm.

        ISBN 9789934089367.

 

Barovskis, Ingus. 

     Mythopoeia : mūsdienu mītrade / Ingus Barovskis ; recenzenti: Ernestas Vasiļauskas, Velga Vēvere, Ieva Garda-Rozenberga ; zinātniskā redaktore: Janīna Kursīte ; literārā redaktore: Gita Kļaviņa ; vāka dizainu un maketu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2021. - 277, [2] lpp. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (249.-269. lpp.) un personu rādītāju (275.-[278.] lpp.). - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934186783.

 

Edelmans, Abrahams.

    [20-й век. Письмо]

    20. gadsimts. Vēstule / Abrahams Edelmans ; sastādītāja Ineta Zelča Sīmansone ; ievada autors Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr. hist. Uldis Neiburgs ; tulkojums no krievu valodas: Artis Ērglis ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; grafiskais dizains: Edvards Percevs. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Fābere, Adele.

     Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu / Adele Fābere un Eleina Mazliša ; ilustrāciju autore Kimberlija Anna Ko ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 350, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [345.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 347.-[351.] lpp.

        ISBN 9789934089619.

 

Lamsters, Kristaps.

     Mūsdienu ledāji / Kristaps Lamsters ; recenzenti: Dr. geol. Vitālijs Zelčs, Dr. geol. Juris Soms, Dr. geol. Jānis Karušs ; redaktore Ieva Zarāne ; kopsavilkumu angļu valodā rediģējusi Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 261, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 23 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 257.-[263.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

        1. Ieskats ledāju attīstībā, uzbūvē un dinamikā ; 2. Ledāji pagātnē un to veidošanās cēloņi ; 3. Mūsdienu ledāju raksturojums ; 4. Mūsdienu ledus vairogu raksturojums ; 5. Ledāji ārpus Zemes ; 6. Nozīmīgākie mūsdienu ledus vairogu atklājēji un pētnieki ; 7. Latvijas zinātnieku mūsdienu ledāju pētījumi.

        ISBN 9789934186325.

 

Lebeds, Aleksandrs.

     Rēzeknes varavīksne : [fotoalbums] / Aleksandrs Lebeds ; teksta autore Marina Sokolova. - Rēzekne : Aleksandrs Lebeds, 2021. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2021. - 126, [1]lpp. ; 16 cm. - Teksts paral. latviešu, krievu un angļu valodās. - Autori uz vāka un titullapā nav uzrādīti.

        ISBN 9789934233630.

 

Megrē, Karolīna de. 

     Vecāka, bet labāka... un tomēr vecāka / Karolīna de Megrē un Sofija Masa ; sadarbībā ar Anni Berestu un Odriju Divānu ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 263 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

        ISBN 9789934093609.

 

Mūsu Tēvzemes aprakstīšana : Krišjānis Barons un citi latvieši / sastādītāja un priekšvārda autore Rūta Šmite ; redaktore Ieva Jansone ; Ievas Krūmiņas ilustrācijas ; Žanetes Grendes pēcvārds. - Rīga : Imanta Ziedoņa fonds "Viegli", 2020. - [Rīga] : Livonia Print. , ©2020. - 369 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes, 1 salocīta atsevišķa lp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 22 cm + pielikums ([1] lp. : Landkārte [Latvijas teritorijas karte]). - Bibliogrāfija: 181.-182. lpp. un zemsvītras piezīmēs, vietvārdu rādītājs: 165.-180. lpp. - Grāmatā iekļauta pirmizdevuma faksimila "Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsumâ saņemti" (1859) reprodukcija vecajā ortogrāfijā ar fraktūras burtiem un transkribētais teksts latviešu valodā.

        Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi, īsumā saņemti / Kornēlija Pokrotniece. Ģeogrāfija un tautas atmoda / Aleksejs Apīnis. Krišjāņa Barona unikālais devums ģeogrāfijā / Jānis Štrauhmanis. Kāds vārds par mūsu tēvu tēvu valodu / Kornēlija Pokrotniece. Mēs esam seni un būsim ilgum ilgi / Alberts Sarkanis. Kājāmgājējs / Valdis Segliņš. Jaunlatviešu ceļa mozaīka / Janīna Kursīte. 19. gadsimta atmodas procesi igauņu un latviešu sabiedrībā / Ilze Salnāja-Verva. Latviešu dāvana Nikolajam II - starp padevību un patstāvību / Janīna Kursīte. Liecības par latviešiem mākslā / Edvarda Šmite. Imanta Ziedoņa latviskās identitātes ceļš: tautasdziesmu un Krišjāņa Barona piemērs / Rūta Šmite.

        ISBN 9789934863868.

 

Ozolzīles zīmē / sastādītāji Sandra Ūdre, Edgars Blinovs ; redaktore Skaidrīte Svikša ; grāmatas dizains: Māris Justs. - Rēzeknes novads : Ozolaines pagasta pārvalde, 2021. - 351 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, faksimili, kartes ; 22 cm.

        ISBN 9789934233296.

 

Politiski represēto dzīvesstāsti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mutvārdu vēstures arhīvā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Valda Čakša ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Lāsma Drozde. - Rēzekne : [izdevējs nav zināms], 2021. - 359 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, tabulas, faksimili ; 22 cm.

        1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mutvārdu vēstures arhīvs: veidotāji, struktūra, saturs ; 2. Atmiņa - tagadnē svarīgas pagātnes lietošana un izmantošana identitātes un sabiedrības vērtību veidošanā ; 3. Pagātnes reprezentācija represēto rēzekniešu dzīvesstāstos - interviju pētnieciskais potenciāls ; 4. Represiju tematika: ieskats RTA vēsturnieku pētījumos un mutvārdu vēstures historiogrāfijā ; 5. Rēzeknes politiski represēto kluba biedru intervijas RTA mutvārdu vēstures arhīvā.

        ISBN 9789934233852.

 

Rēzeknes novada dievnami : pastkaršu komplekts / Viktorijas Grappas zīmējumi. - [Rēzekne] : Nezināmā Rēzekne, 2020. - 16 pastkartes : ilustrācijas. - Izdevums tapis ar Rēzeknes novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

        Draudzes - Attēlizdevumi.

        Latgale (Latvija). Rēzeknes novads (Latvija). Ozolmuižas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Bērzgales pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Rikavas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Nagļu pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Feimaņu pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Pušas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Kaunatas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija).

 

Edelman, Abraham.

     20th Century. A Letter / Abraham Edelman ; anthologist Ineta Zelča Sīmansone ; introduction: Ilya Lensky ; history consultant Dr. hist. Uldis Neiburgs ; translation from Russian: Jānis Balodis ; literary editor Laine Kristberga ; design: Edvards Percevs. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Тёркл, Шерри. 

     Живым голосом : зачем в цифровую эру говорить и слушать / Шерри Тёркл ; перевод с английского Анны Шульгат. - Москва : АСТ, 2021. - 553, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Бестселлер New York Times). (Анатомия современного общества). - Библиография: с. 473-534. . - Указатель: с. 537-554.

        ISBN 9785171142360.

 

Фентон, Ричард. 

     Я хочу услышать "нет" : как перестать бояться отказов и сделать их своим ресурсом : перевод с английского / Ричард Фентон, Андреа Вальц. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 173, [1] с. ; 22 см. - (Бог общения. Говори так, чтобы тебя услышал весь мир).

        ISBN 9785041211134.

 

Эдельман, Абрахам. 

     20-й век. Письмо / Абрахам Эдельман ; составитель Инета Зелча Симансоне ; автор введения Илья Ленский ; научный редактор Dr. hist. Улдис Нейбургс ; перевод введения на русский язык и литературный редактор: Яна Таперте ; графический дизайн: Эдвард Перцев. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aljende, Isabella.

     Japāņu mīļākais / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 303, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934093548.

 

Apanā, Nataša.

     Pār jumtu debess vien : romāns / Nataša Apanā ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece ; māksliniece Baiba Baiba. - Rīga : Omnia mea, 2021. , ©2021. - 102, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934885631.

 

Berķis, Aivars. 

     Kūlas svilinātāji : romāns / Aivars Berķis ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; literārā redaktore Evija Veide ; Ērika Hānberga pēcvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 515, [4] lpp. ; 21 cm. - Par autoru: 509.-[512.] lpp. . - Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.

        ISBN 9789934159718.

 

Harana, Maeva. 

     Īstas franču kāzas : romāns / Maeva Harana. - Rīga : Kontinents, 2021. - 477 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 9789934250255.

 

Indriksone, Ramona. 

     Es biju cita : romāns / Ramona Indriksone ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 255, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934087455.

 

Mileika, Anita.

     Mūžīgā nepārtikusī stirna / Anita Mileika ; [redaktore Anna Rancāne ; vuoka muokslinīks Eduards Griškevičs]. - Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2015 (Microdot). - 63 lpp. ; 20 cm. - Teksts latviešu valodā un latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789934829123.

 

Ora, Helēna.

     Panika / teksta un zīmējumu autore Helēna Ora ; redaktore Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 139, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934096242.

 

Pilāne, Inese.

     Atdzimusi dzīvot / Inese Pilāne ; redaktore Iveta Reinsone ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 256 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934600739.

 

Račs, Guntars.

     365 : dzejoļi / Guntars Račs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un grāmatas datorsalikums: Guntars Ošenieks. - [Rīga] : MicRec, 2021. - 191 lpp. ; 16 cm. - (365).

        3. daļa.

        ISBN 9789934873485.

 

Tenča-Goldmane, Veronika. 

     Sirmā stundā : dzejoļi / Veronika Tenča-Goldmane ; Māras Kancānes vāka zīmējums ; Pētera Korsaka ievads un fotoattēli. - Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. , ©2021. - 61, [2] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 23 cm. - Teksts latviešu valodā, viens dzejolis latgaliešu rakstu valodā.

 

Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos : no Latviešu leģiona līdz Briselei / sastādītājs Andris Dzenis ; Tonija Stroda vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. - 206, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas, portreti ; 21 cm.

        ISBN 9789934204975.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.

     Любовь без права на ошибку : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 315 с. ; 17 см. - На обложке: Удивительная сила любви.

        ISBN 9785041208592.

 

Блейк, Сара.

     Тени нашего прошлого : история семьи Милтон / Сара Блейк ; перевод с английского Юрия Гольдберга. - Москва : Синдбад, 2021. - 572 с. ; 22 см.

        ISBN 9785001313403.

 

Габас, Лус.

     Пальмы в снегу : роман / Лус Габас ; перевод с испанского Ю. С. Каштанова. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 508, [3] с. ; 18 см. - На обложке: Российская премьера.

        ISBN 9785386141196.

 

Маринина, Александра. 

     Отдаленные последствия : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).

        Том 1.

        ISBN 9785041540135.

 

Маррс, Джон.

     Тьма между нами / Джон Маррс ; перевод с английского К. Карповой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер).

        ISBN 9785041226862.

 

Метлицкая, Мария. 

     Мандариновый лес : сборник / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9785041224899.

 

Натт-о-Даг, Никлас.

     1794 : роман / Никлас Натт-о-Даг ; перевод со шведского Сергея Штерна. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 637, [2] с. ; 18 см. - На обложке: Продолжение мирового бестселлера.

        ISBN 9785386141165.

 

Сафонова, Евгения.

     Лунный ветер : сага о Форбиденах / Евгения Сафонова. - Москва : T8 RUGRAM, 2020. - 438, [1] с. ; 22 см. - (Взрослые сказки Евгении Сафоновой).

        ISBN 9785517031754.

 

Степанова, Татьяна.

     Перекресток трех дорог : роман / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).

        ISBN 9785041539986.

 

Столяров, Владимир.

     И были времена другие... : повести и рассказы / Владимир Столяров. - Рига : Авторское издание, 2020. - 281, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9789934890413.

 

Твен, Марк.

     Янки из Коннектикута при дворе короля Артура : роман / Марк Твен ; перевод с английского Н. К. Чуковского. - Москва : Вече, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (100 великих романов).

        ISBN 9785448410215.

 

Хобб, Робин.

     Волшебный корабль : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 860, [1] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 1.

        ISBN 9785389128279.

 

Хобб, Робин.

     Безумный корабль : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 924, [3] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 2.

        ISBN 9785389128972.

 

Хобб, Робин.

     Корабль Судьбы : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 957, [1] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 3.

        ISBN 9785389129290.

 

Эзериня, Светлана.

     С тобой, моя Латгалия... / Светлана Эзериня ; ответственный редактор Кристине Лапиня. - Рига : Jumava, 2021. - 86, [1] с. : фотографии ; 21 см.

        ISBN 9789934204883.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934159053.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Olsone, Kristīna.

    Tukšās pils noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2021. - 218, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - 5.-6.

        ISBN 9789934092787.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.

    Bīstamie sakari / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2014. - 435, [8] lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Kliftonu sāga par divu ģimeņu likteņiem.

        ISBN 9789984357379.

 

Bērziņš, Māris.

    Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 415, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Vilis Lācis).

        . Vilis Lācis.

        ISBN 9789934595370.

 

Blodone, Iveta.

    Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/5 (263). - Uz vāka: Neņem galvā, ko par tevi domā citi!. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934158537.

 

Grosa, Maija.

    Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/7 (265).

        ISBN 9789934159190.

 

Gundars, Lauris.

    Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A. / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; dzejas citējumi: Knuts Skujenieks, Gunārs Freimanis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. , ©2021. - 244, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595318.

 

Judina, Dace.

    Nemodiniet mirušos : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 443, [4] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 14. grāmata). - Uz vāka: pārkāpjot sarkano līniju, esi gatavs atdot visu...

        ISBN 9789934159114.

 

Kouls, Daniels.

    Spēle beigusies / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934093463.

 

Nesbē, Jū.

    Karaļvalsts : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 524, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).

        ISBN 9789934093838.

 

Patersons, Džeimss.

    Melnā grāmatiņa / Džeimss Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934093081.

 

Railija, Lūsinda.

    Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 479, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934094583.

 

Zaķe, Ingrīda.

    Jūras valsis : romāns / Ingrīda Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/6 (264). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159022.

        ISBN 9789934159015.

 

Zoldnere, Dina.

    Sniegā / Dina Zoldnere ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 237 lpp.

        ISBN 9789934093661.

 

Žuravska, Dzintra.

    Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 223 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934614002.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pusaudžiem krievu valodā

 

Дёрст, Сара Бет.

    Девочка, которая не видела снов / Сара Бет Дёрст ; перевод с английского Эльзы Фишерман. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. : иллюстрации ; 22 см. - 5.-6.

        ISBN 9785041032074.

 

Уикс, Сара.

    Больше, чем я / Сара Уикс ; перевод с английского А. Пеховой. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 142, [1] с. ; 22 см. - (Юфь). - 7.-9. - На обложке: Прекрасная история о том, что все, в чем мы нуждаемся, спрятано в одном слове... Kirkus.

        ISBN 9785386134907.

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.

    Озерные страсти : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 352 с. ; 20 см.

        ISBN 9785041168865.

 

Водолазкин, Евгений.

    Лавр : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 440, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - На переплете : Премия "Большая книга".

        ISBN 9785170787906.

 

Кинг, Стивен.

    Чужак : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 571, [2] с. ; 21 см. - На обложке: У страха много лиц.

        ISBN 9785171214852.

 

Литвинова, Анна.

    Улыбка смерти на устах / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - На обложке: Убийство сладким не бывает.

        ISBN 9785041159047.

 

Мартин, Чарльз.

    Слезы небес : роман / Чарльз Мартин ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [1] с. ; 20 см. - (Я буду любить тебя вечно. Бестселлеры Чарльза Мартина). - На обложке: Одна ошибка - два пути ее исправить. Какой ты выберешь?.

        ISBN 9785041207304.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.

    Пояс Ориона : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).

        ISBN 9785041139278.

 

Сокол, Лена.

    Водитель для дочери / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. , ©2021. - 317, [1] с. ; 20 см.

        ISBN 9785041221447.

 

Тамоников, Александр.

    Башни немецкого замка : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] c. ; 17 см. - (СМЕРШ - Cпецназ Сталина).

        ISBN 9785041222635.

 

Līdzīgi raksti