Nozaru literatūra

 

Atrastā Latvija = The Discovered Latvia / ievadvārdi: Nauris Puntulis, Zanda Saulīte ; teksts latviešu valodā: Baltic Communication Partners ; tulkojums angļu valodā: Skrivanek Baltic ; literārā redaktūra un dizains: Mansards ; fotoattēlu autori: Niks Freimanis, Oskars Artūrs Upenieks. - [Rīga] : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, [2022]. - 424 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

 

Atver Satversmi : Latvejis Republikys Satversme = Latvijas Republikas Satversme / sagatavojis un izdevis Publisko tiesību institūts. - Rīga : Publisko tiesību instituts, [2022]. - 64 lpp.

 

Blends, Džefrijs.
    Slimība kā ilūzija : funkcionālās medicīnas pamatprincipi hronisku slimību ārstēšanā / Džefrijs Blends ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. - 334, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576409.

 

Kļaviņa, Minjona.
    Ceļš tēlniecībā : Minjona Kļaviņa / Minjonas Kļaviņas izdevuma koncepcija, materiālu atlase un sakārtojums ; zinātniskā konsultante Dr.art. Ruta Čaupova ; Daigas Brinkmanes mākslinieciskais iekārtojums ; redaktore Ieva Jansone. - Rīga : Zinātne, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 127 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Teksta autori: Ruta Čaupova, Ināra Ņefedova, Jānis Kļaviņš, Osvalds Akmentiņš, Pauls Dambis, Eleonora Šturma, Viktors Irbe, Henrijs Moors, Ilmārs Rumpēters, Hugo Vītols. . - Uz vāka: Skulptūra bronzai, 1964. Foto: A. Lvov. . - Tēlniecei veltīto dzejoļu autori: Hugo Krūmiņš, Jānis Veselis, Oļģerts Liepiņš, Pēteris Aigars. . - Minjonas Kļaviņas nozīmīgākie darbi: 126.-127. lpp.
        ISBN 9789934599347.

 

Klišāns, Valdis.
    Pieauguša puikas atmiņu klade : padomijas dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi / Valdis Klišāns ; dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 189, [2] lpp. ; 27 cm. - Izmantotie interneta resursi: [191.] lpp.
        ISBN 9789934310744.

 

Masiļūne, Antoņina.
    Povuoru gruomota / Antoņina Masiļūne ; dizainere un maketētāja: Valentīna Siņakova ; dizaina konsultante, idejas autore un atbildīgā par izdevumu: Diāna Apele ; korektore: Maruta Latkovska ; valodas konsultante: Lidija Leikuma ; tehniskā redaktore: Vita Ansone ; fotogrāfiju autore: Zaiga Pettere. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ; Latgales Druka, 2022. - 137, [2] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm.
        ISBN 9789984442556.

 

Riekstiņš, Jānis.
    Latvijas attīrīšana no "pretpadomju elementiem" 1944.-1953. : dokumentu krājums / sastādījis Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. - Pirmais izdevums. - Rīga : LR Tieslietu ministrija, 2021. - [Rīga] : IBC Print Baltic. - 224 lpp. : faksimili, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934836343.

 

Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties / redaktors Rihards Bambals ; autori: Rihards Bambals, Nora Biteniece, Mārtiņš Hiršs, Kaspars Zellis, Gatis Krūmiņš [un vēl 5 autori] ; ilustrāciju autore Elīna Brasliņa ; literārās redaktores: Daina Vaivare, Lilija Kampāne, Sandra Liniņa, Inese Lismane. - Rīga : Valsts kanceleja, 2022. - [Ogre] : Digitālā pele. , ©2022. - 144 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Autori arī: Arnis Sauka, Ieva Miļūna, Toms Rostoks, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča.
        ISBN 9789934822544.

 

Ruduša, Rita.
    Latvijas mediju arheoloģija / Rita Ruduša ; redaktors Andrejs Vīksna ; dizains: Estere Betija Grāvere. - Rīga : Ascendum, [2022]. , ©2022. - 118 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 109.-118. lpp. - Atsevišķu rakstu autori arī: Atis Klimovičs, Ingus Bērziņš, Nellija Ločmele, Oļegs Ignatjevs, Sarmīte Ēlerte un Daiga Bitiniece.
        ISBN 9789934906220.

 

Velychko, Yuriy.
    Starting point. East / Yuriy Velychko, Hanna Teryanik ; переклад англiйсько.: Ольга Тимчишин. - Київ : АВИАЗ, 2020. - 20 lpp. : Fotogrāfijas ; 18 cm.
        ISBN 9786177209507.

 

Мурхаус, Роджер.
    Дьявольский союз : пакт Гитлера - Сталина, 1939-1941 / Роджер Мурхаус ; перевод с английского Татьяны Азаркович. - Москва : АСТ, 2020. - 541, [1] с. ; 22 см. - (Corpus ; 573). - Указатель имен: с. 535-[541].
        ISBN 9785171149154.

 

Промышленность Латвии до и после восстановления независимости : 2013.gada 13.decembra konferences referātu apkopojums / materiālus apkopoja un red. Ruta Pazdere, Andrejs Cīrulis ; referātu aut.: Ruta Pazdere, Viesturs Pauls Karnups, Māris Zvaigzne u.c. ; Latvijas Okupācijas izpētes biedrība. - Rīga : Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2022. - 144 lpp. : diagr., faks., il., tab. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Atsev. pielikumi krievu val.
        Saturs: Vispārējs pārskats par Latvijas ekonomiku / Ruta Pazdere. Latvijas rūpniecība pirms PSRS okupācijas / Viesturs Pauls Karnups. Latvijas rūpniecības nacionalizācija un arodbiedrības 1940.-1941. gadā / Māris Zvaigzne. Rūpniecība - PSRS un Latvijas interešu samezglojumi / Pēteris Guļāns. Migrācija rūpniecības attīstībai Padomju Latvijā un tās sekas / Pārsla Eglīte. Latvijas tautsaimniecības militarizācija PSRS okupācijas gados / Ilgonis Upmalis. Militārā budžeta īpatsvars Latvijas PSR budžetā Latvijas un PSRS budžetu norēķinu kontekstā 20. gadsimta 40. un 50. gados / Gatis Krūmiņš. VEF speciālā produkcija / Jānis Blaubergs. Politiski ekonomiskā okupācija VEF / Dainis Dandēns. Pārtikas ražošana un iedzīvotāju apgāde ar pārtiku pārejas periodā / Dainis Ģēģeris. Privatizācijas procesa nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā / Jānis Počs. Pārejas process Latvijas ekonomikā no militarizētā sociālisma uz kapitālismu / Uldis Osis. Latvijas rūpniecība perspektīvā / Kristaps Soms, Irīna Skribāne.
        ISBN 9789934836398.

 

Риекстиньш, Янис.
    Преступления оккупационной армии СССР в Латвии : 1940 - 1991 гг. / Янис Риекстиньш. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2022. - 214 с. : faksimili ; 22 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934836381.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andersone, Džena.
    Sainis : stāsti / Džena Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 507, [2] lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturā: Dzeltenās podziņas ; Tu mani nemīli ; Kritiens ; Damirs Hāns spēlē šahu ; Pārtraukums ; Manzeva Nams ; Virzība uz priekšu ; Nelaiks ; Inspektors ; Sainis.
        ISBN 9789934312601.

 

Cilvēkspārns : lugu krājums : lugas 9+ un jauniešiem / redaktore Skaidrīte Gugāne ; vāka mākslinieciskais noformējums: Marija Leina ; sastādītāji: Ineta Kona (ievadvārdi), Ērika Zirne, Vilnis Rullis [un vēl 5 sastādītāji] ; pēcvārds: Biruta Zujāne. - [Rīga] : Biedrība "Dramaturgu asociācija", 2022. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. - 261, [2] lpp. : ilustrācija, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Uz vāka: Marijas Leinas glezna "Mēs - karnevāls", 2022. . - Sastādītāji arī: Ināra Andžāne (ievadvārdi), Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Ieva Kalniņa, Biruta Zujāne.
        Kā pavasarī / Māris Bortņikovs. Šūpolēs / Arta Dzīle. Mēness atspulgs / Sandijs Lāszils. Ledainās ķēdes / Sandijs Lāszils. Mums jau nevajag daudz / Andris Niedzviedzis. Zaķpastala / Laima Poga. Laiva pie prezidenta pils / Lelde Stumbre. Bērni / Lelde Stumbre. Pidžamas stāsts / Egīls Šņore. Meitene un lelle / Inese Tālmane. Kaķis un pele / Biruta Zujāne. Skriesim abi pasauli ķert / Biruta Zujāne. Pēdējais konservs / Miks Lisovskis.
        ISBN 9789934906817.

 

Eniņa, Zane.
    Santjago ceļš : plāksteris pēdām un sirdij / teksts, fotogrāfijas: Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktores: Gunta Šustere un Aija Balcere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 382 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. - "Piedzīvojumi un pārdzīvojumi, kājām mērojot vairāk nekā 2500 km piecos Santjago ceļos: Franču, Le Puy jeb Via Podiensis, Portugāļu, Ziemeļu jeb Okeāna un Latvijas"--Uz vāka.
        ISBN 9789934314070.

 

Es būšu tavi Ziemassvētki / teksts: autoru kolektīvs ; vāka dizaina apstrāde un sastādītāja: Agnese Piļāne ; Sandras Vanagas foto ; redaktore Iveta Reinsone. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. - Olaine : Drukātava. - 232 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934300738.

 

Husare, Edīte.
    Trusīni vessim reitā pi puiša = We'll take her to her friend tomorrow! = Die Häsin kommt morgen zu ihrem Freund / Edeite Husare ; zeimiejumi: Vincent Flückiger ; tulkuojums angļu volūdā Jayde Will ; tulkuojums vuocu volūdā Nicole Nau ; redaktore Ilze Sperga. - [Augšdaugavas novads] : LgSC, 2022. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā, angļu un vācu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934907159.

 

Kalitko, Katerina.
    Dzeja : Punctum festivāls 2022 : 25.05.22.- 03.06.22. / Katerina Kalitko ; atdzejojuši Māris Salējs, Ieva Lešinska. - Latvija : Versopolis, 2022. - 23 nenumurētas lpp. ; 26 cm.
        ISBN 25929208.

 

Kinnunens, Tommi.
    Nožēlu neizteica / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāns ir bijis nominēts gandrīz visām nozīmīgākajām literārajām balvām, kādas Somijā tiek piešķirtas.
        ISBN 9789934313462.

 

Kronberga, Katrīna.
    Tuksnešu bridēji / Katrīna Kronberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 367, [1] lpp.
        ISBN 9789934310355.

 

Lindgrēna, Minna.
    Nāve "Vakarbirzēs" / Minna Lindgrēna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Sirmā ; māksliniece Anita Rupeika. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 271 lpp. : portrets ; 21 cm. - Ziņas par autori: 271. lpp.
        ISBN 9789984335629.

 

Perija, Sāra.
    Eseksas čūska / Sāra Perija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 479 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250736.

 

Repše, Gundega.
    Ekstāzes un metastāzes / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 53, [2] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Grāmatas noformējumā izmantotas Viļņa Heinrihsona gleznu reprodukcijas: "Gadalaiki. Pavasaris", "Atvadas no Mariupoles", "Gadalaiki. Ziema".
        ISBN 9789934595721.

 

Strautniece, Sanita.
    Ieputinātie / Sanita Strautniece ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/12 (282). - Ziņas par autori: uz 2. vāka. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291500.
        ISBN 9789934291494.

 

Šibeka, Frīda.
    Grāmatnīca pie Temzas : romāns / Frīda Šibeka ; tulkojusi Lilija Berzinska ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. - Der LovelyBooks Lezerpreis 2019.
        ISBN 9789934291401.

 

Tālers, Guntis.
    Grēksūdzes noslēpums : romāns / Guntis Tālers. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/1 (283). - Ziņas par autoru: uz 2. vāka.
        ISBN 9789934291524.

 

Tirzītis, Gunārs.
    Leģionārs / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/11 (281). - Bibliogrāfija: [205.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291470.
        ISBN 9789934291487.

 

Vienojas sirdis Ogrē : biedrību "Sirdsdoma" , "Latgales ūdensroze" un kluba "Baltie vārti" kopkrājums / Skaidrītes Loginas, Aijas Miķeles-Strušeles un Ingridas Tāraudas redakcijā. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [izdevējs nav zināms], 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 149 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934236549.

 

Daiļliteratūra ukraiņu valodā

 

Кришталь, Олег.   До співу пташок : приватна подорож до себе / Олег Криштал ; переклала з англiйськоi Тетяна Некряч. - Київ : Autora izdevums, 2022. - 255 с. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789664375976.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Власова, Ксения.
    Притворись моей женой, ведьма! : [роман] / Ксения Власова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 233, [2] с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517047120.

 

Вольф, Ингер.
    Собиратель ос / Ингер Вольф ; перевод с датского Т. Русуберг. - Астана : Фолиант, 2020. - 315, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9786013385143.

 

Гусейнова, Ольга.
    Сумеречный мир : [роман] / Ольга Гусейнова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 399 с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517038166.

 

Дивер, Джеффри.
    Холодная луна : [роман] / Джеффри Дивер ; перевод с английского Сергея Минкина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2022. - 570, [3] с. ; 18 см. - (Звезды мирового детектива). - Книга из серии о расследованиях Линкольна Райма и Амелии Сакс.
        ISBN 9785389214873.

 

Ли Мие.
    "Магазин снов" мистера Талергута : [роман : перевод с корейского] / Ли Мие. - Москва : АСТ, 2021. - 283, [1] с. ; 21 см. - (Хиты корейской волны).
        ISBN 9785171374570.

 

Миньер, Бернар.
    Круг / Бернар Миньер ; перевод с французского Е. В. Клоковой. - Москва : Эксмо, 2022. - 541, [1] с. ; 18 cm.
        ISBN 9785041602703.

 

Мруз, Ремигиуш.
    Безмолвная / Ремигиуш Мруз ; перевод с польского Валерия Садыкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Insperia). (Национальный бестселлер Польши).
        ISBN 9785041202729.

 

Мюриэл, Оскар де.
    Темные искусства : роман / Оскар де Мюриэл ; перевод с английского Д. Ключаревой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. , ©2021. - 380, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041174217.

 

Остен, Джейн.
    Доводы рассудка ; Мэнсфилд-парк / Джейн Остен ; перевод с английского Е. Суриц, Р. Облонской. - Москва : Эксмо, 2022. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека всемирной литературы).
        ISBN 9785041599959.

 

Рубина, Дина.
    Липовая жена / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне. Дина Рубина).
        ISBN 9785041194567.

 

Тилье, Франк.
    Лента Мёбиуса / Франк Тилье ; перевод с французского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 507, [2] с. : иллюстрации. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389145344.

 

Хилл, Эдвин.
    Пропавшие / Эдвин Хилл ; перевод с английского Н. Н. Абдуллина. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Inspiria). - На обложке: Хилл- восходящая звезда в детективном жанре.
        ISBN 9785041174330.

 

Хилл, Эдвин.
    Слабое утешение : роман : перевод с английского / Эдвин Хилл. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [3] с. ; 21 см. - (Inspiria).
        ISBN 9785041172091.

 

Шаттам, Максим.
    Во тьме : роман / Максим Шаттам ; перевод с французского Максима Петрова. - Москва : АСТ, 2022. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Короли французского триллера). (Трилогия зла ; 2). - Вторая часть цикла "Трилогия зла".
        ISBN 9785171274450.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi : grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījuma ciklu par Latvijas vēsturi "Atslēgas" (2018) / redaktore Lilita Vaingārdnere ; literārā redaktore Sandra Skuja ; dizains: Madara Krieviņa ; [ievadvārdi]: Ilze Grase-Ķibilde, Gustavs Strenga. - Rīga : Ilze Grase-Ķibilde, 2022. - [Silakrogs] : PNB Print. - 328 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. . - "Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies"--Titullapā.
        ISBN 9789934911002.

 

Bentona, Dženeta Rebolda.
    Rietumu mākslas vēsture / Dženeta Rebolda Bentona ; tulkojums latviešu vlodā Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. , ©2022. - 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Ietver rādītāju.
        ISBN 9789984239088.

 

Cilvēks običnij : piezīmes un atmiņas / sastādītājs un zinātniskais redaktors Kaspars Strods ; literārā redaktore Ligija Purinaša ; mākslinieks Raivis Nikolajevs. - Rēzekne : Hronologeja, 2022. - Rasmaņi : Drukātava. - 129 lpp. : attēli, faksimili ; 21 cm.
        ISBN 9789934914805.

 

Freids, Zigmunds.
    Melanholija un mazohisms / Zigmunds Freids ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; mākslinieks Modris Brasliņš ; redaktore Ināra Strašulāne. - Rīga : Zinātne, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 103 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [77.]-80. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [102.]-103. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934599378.

 

Ivuškāns, Artūrs.
    Pēda un potīte : profilakse, vingrinājumi, pašmasāža / teksts un ilustrācijas: Artūrs Ivuškāns ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Zonne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jansili, Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 72 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 71.-72. lpp.
        ISBN 9789934312502.

 

Jēkabsons, Ēriks.
    Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā : 19. gadsimta otrā puse - 1914. gads / Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Juris Ciganovs, Toms Ķikuts, Valters Ščerbinskis ; literārā redaktore: Gita Kļaviņa ; angļu kopsavilkuma tulkotāja un redaktore: Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; maketētāja: Andra Liepiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 542 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (521.-530. lpp.) un personu rādītāju (504.-518. lpp.). - Pielikumi: 401.- 499.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā 531.- 542. lpp.
        ISBN 9789934188725.

 

Kārkla, Zita.
    Iemiesošanās : sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā / Zita Kārkla ; recenzentes: Dr.philol. Ausma Cimdiņa, Dr.philol. Sandra Meškova, Dr.philol. Laura Laurušaite ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu kopsavilkuma redaktore Laine Kristberga ; māksliniece Inga Meldere ; vāka un grāmatas dizains: Dita Pence. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 246 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - (Studia humanitarica). - Bibliogrāfija: 223.-235. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 236.-240. lpp. . - Īsas rakstnieču biogrāfijas: 217.-222. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka atloka.
        ISBN 9789984893617.

 

Klimovičs, Atis.
    Kara reportieris ceļā / Atis Klimovičs, teksts un fotogrāfijas ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas un vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 381, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Intervija ar Ati Klimoviču: Egīls Zirnis, Inese Zandere.
        ISBN 9789934595714.

 

Sudraba, Velga.
    Psihosomatiskā medicīna / Velga Sudraba, Gunita Skaldere-Darmudasa ; recenzenti: Dr.med. Anatolijs Požarskis, Dr.med. Valdis Pīrāgs, Dr.psych. Lūcija Rutka ; literārās redaktores: Inga Lievīte un Indra Orleja ; vāka dizains: Egils Turss ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2022. , ©2022. - 334 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 299.-334. lpp.
        ISBN 9789934618116.

 

Vidnere, Māra.
    Stresa menedžments : sintoniskais stresa vadīšanas modelis / Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, [2022]. - 206, [2] lpp. ; 23 cm. - Izmantotā lieteratūra: 193.-198. lpp. - Pielikumi: 200.-206 lpp.
        ISBN 9789984464589.

 

Фрейд, Анна.
    Психология Я и защитные механизмы : Детский психоанализ : перевод на русский / Анна Фрейд. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 160 с. ; 21 см. - (Мастера психологии).
        ISBN 9785446105274.

 

Чепмен, Гэри.
    Любовь как образ жизни : как научиться говорить на языке любви / Гэри Чепмен ; перевод с английского Татьяны Новиковой. - Москва : Эксмо ; ОДРИ, 2021. - 345, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785040928859.

 

Шталь, Стефани.
    Ребенок в тебе может найти любовь : построить счастливые отношения, не оглядываясь на прошлое / Стефани Шталь ; перевод с немецкого Н. Христофоровой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 304 с. ; 21 см. - (Осколки детских травм. Книги, которые заменят психолога).
        ISBN 9785041539481.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aksats, Federiko.
    Amnēzija / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 

 

Ambera, Dženifera.
    Karstās ēnas / Dženifera Ambera; no vācu valodas tulkojusi Adelīna Berga. - Rīga : SIA Grāmatu Plaukts, 2022. , ©2022. - 119 lpp. ; 19 cm. - (Mīlestības ēnas).
        ISBN 9789934906473.

 

Bredberijs, Rejs.
    451 grāds pēc Fārenheita : romāns / Rejs Bredberijs ; no angļu valodas tulkojusi Inese Veide ; vāka mākslinieks Indulis Zvagūzis ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 159 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934312144.

 

Edgāra, Silēna.
    Mūru Dāma : par mūriem, kas šķir, un atmiņām, kas vieno / Silēna Edgāra sadarbībā ar Polu Beornu ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; literārā redaktore Linda Šmite ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - 251, [1] lpp.
        ISBN 9789984239309.

 

Hargla, Indreks.
    Aptiekārs Melhiors un bendes meita : kriminālromāns / Indreks Hargla ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 380, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934313516.

 

Kalniņa, Mērija Elizabete.
    Uguns un pulveris / Mērija Elizabete Kalniņa. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2022]. - 431 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934912504.

 

Kamerona, Beksija. Kamerona, Beksija.
    Kulta pēdās : mana bēgšana no kulta "Dieva bērni" un atgriešanās tajā : memuāri / Beksija Kamerona ; no angļu valodas tulkojis Andris Smilgdrīvs ; redaktore Elīna Vendija Rībena. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 366, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934310560.

 

Lagzdiņa, Gunita.
    Pareizs laiks / Gunita Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 318, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934313646.

 

Pataki, Elisone.
    Spožās dzīves aizkulises : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 479 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250668.

 

Pazolīni, Pjērs Paolo.
    Ielas zēni : [romāns] / Pjērs Paolo Pazolīni ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Trektere. - Rīga : Aminori, 2022. - 246, [1] lpp. - Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbastu.
        ISBN 9789934612152.

 

Pennere, Sāra.
    Zudusī aptieka / Sāra Pennere ; no angļu valodas tulkojusi Dita Katlapa. - Rīga : Helios izdevniecība, [2022]. - 291, [12] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789916975978.

 

Skudra, Egīls.
    Kad lūzis gumijkoks : atmiņu stāsts / teksta autors, redaktors un sastādītājs Egīls Skudra ; fizioģeogrāfiskās kartes izveide: Armīns Skudra ; vāka dizaina izstrāde: Armīns Skudra un Agnese Piļāne. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2022. - 336 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. - Uz vāka: Tā nebija izvēle starp kalpošanu okupācijas varai un cīņu par brīvību. Tā bija cīņa par savas patības saglabāšanu.
        ISBN 9789934300547.

 

Šlinks, Bernhards.
    Atvadu krāsas : stāsti / Bernhards Šlinks ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        Mākslīgais intelekts ; Pikniks ar Annu ; Brāļa un māsas mūzika ; Amulets ; Mīļotā meita ; Vasara uz salas ; Daniel, my Brother ; Vecuma plankumi ; Gadadiena.
        ISBN 9789934312687.

 

Šmite, Gundega.
    Grieķu svīta / Gundega Šmite ; māksliniece Gita Treice ; literārā redaktore Renāte Punka ; fotogrāfija 95. lpp.: Aleksandrs Okonovs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - 91, [4] lpp. : ilustrācijas. - Par autori: [95.] lpp.
        ISBN 9789984239330.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Fortune, Carley.
    Every Summer After / Carley Fortune. - New York : Jove Book, 2022. - 307 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestseller).
        ISBN 9780593438534.

 

Haig, Matt.
    The Midnight Library / Matt Haig. - Edinburgh : Canongate, 2021. - 288 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9781786892737.

 

Johnson, Daisy.
    Sisters / Daisy Johnson. - London : Jonatan cape, 2020. - 183, [1] lpp. ; 21 cm. - Booker Prize.
        ISBN 9781787331778.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья.
    Роковая монета : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2022. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171495718.

 

Барсукова, Лана.
    Сочини мою жизнь / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041685485.

 

Гарза, Эмбер.
    Где я ее оставила : роман / Эмбер Гарза ; перевод с английского Иннs Ермолиной. - Москва : АСТ, 2022. , ©2022. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171485788.

 

Горская, Евгения.
    Когда рассеется тьма : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041684716.

 

Данилова, Анна.
    Земляничное убийство : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041720346.

 

Князева, Анна.
    Последний день лета : роман / Анна и Ксения Князевы. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - Книга из серии о следователе Ульяне Железняк.
        ISBN 9785041623005.

 

Луганцева, Татьяна.
    Этим пыльным январем / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2022. - 317, [1] с. ; 21 cм. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785171518899.

 

Михайлова, Евгения.
    Утешение изгоев : сборник рассказов / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Детектив - событие).
        ISBN 9785041720964.

 

Нотомб, Амели.
    Аэростаты ; Первая любовь : романы : перевод с французского / Амели Нотомб. - Москва : АСТ, 2022. - 212, [3] ; 21 см. - (Corpus). - Премия Ренодо. . - Премия Стрега.
        ISBN 9785171481490.

 

Пулман, Филип.
    Разрушенный мост : [роман] / Филип Пулман ; перевод с английского Е. Лозовик. - Москва : АСТ, 2022. - 286, [1] с. ; 21 см. - Золотой фонд Ф. Пулмана.
        ISBN 9785171488345.

 

Сауле, Линда.
    Водомерка / Линда Сауле. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 cм. - (Inspiria).
        ISBN 9785041716837.

 

Симмонс, Дэн.
    Дети ночи : роман / Дэн Симмонс ; перевод с английского В. Малахова. - Москва : АСТ, 2022. - 470, [1] с. ; 21 см. - (Вселенная Стивена Кинга).
        ISBN 9785171344191.

 

Соловьев, Всеволод.
    Касимовская невеста : роман / Всеволод Соловьев. - Москва : Вече, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785448436598.

 

Трауб, Маша.
    Кольцо из фольги / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2023. - 349, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041602833.

 

Уорсли, Люси.
    Чисто британское убийство : удивительная история национальной одержимости / Люси Уорсли ; перевод с английского Елены Осеневой. - Москва : Синдбад, 2021. - 316, [2] с. : ил., цв ил., портр. ; 22 см. - Библиография: с. 310-[317]. - На обложке: автор бестселлера "Английский дом. Интимная история".
        ISBN 9785001312321.

 

Шавалиева, Сания.
    Пчела в цвете граната : [роман] / Сания Шавалиева. - Москва : АСТ, 2022. - 302, [1] с. ; 21 см. - (Городская проза).
        ISBN 9785171503499.

 

Шпильман, Владислав.
    Пианист : необыкновенная история выживания в Варшаве в 1939-1945 годах : основано на реальных событиях / Владислав Шпильман ; перевод с английского Екатерины Поляковой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Холокост. Правдивая история).
        ISBN 9785171384753.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Aro, Jesika.

    Putina troļļi : patiesi stāsti no Krievijas informācijas kara frontēm / Jesika Aro ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pavlova. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - 463 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984335605.

 

Guļevska, Lia.
    Mihails Kublinskis. Lielais noslēpums / Lia Guļevska ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Laimonis Stīpnieks, vāka foto ; [ievadvārdi] Vilis Lapenieks. - Rīga : Jumava, [2022]. - 198, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas, portreti ; 24 cm.
        ISBN 9789934206016.

 

Knipše, Gundega.
    Cilvēka anatomija / Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas redakcijā ; recenzenti: Jānis Vētra, Maksims Pogorelovs, Valdis Segliņš ; attēlus veidojuši Jānis Šavlovskis un Elza Rozenberga ; literārā un tehniskā redaktore Ieva Zarāne ; angļu teksta literārā redaktore Andra Damberga ; maketu un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 279.-[280.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 264.-278. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Anatomia basic medicinae est"--Uz vāka.
        2. daļa. Galva, kakls.

 

Mordžani, Anita.
    Empātijas spēks : kā jūtīgam cilvēkam izmantot savas īpašās dotības / Anita Mordžani ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Liedeskalniņa ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2022. - 179, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 177.- [180.] lpp.
        ISBN 9789934576416.

 

Sebre, Sandra.
    Attīstības psiholoģija : cilvēka attīstība visas dzīves garumā / Sandra Sebre, Anika Miltuze ; Aigara Truhina zīmējumi, grāmatas dizains un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 639 lpp.
        ISBN 9789934311048.

 

Stipre, Sintija.
    Latvijas valsts apbalvojumi : vēsturiskā izcelsme un tiesiskais regulējums / Sintija Stipre. - Rīga : Autorizdevums, 2022. - 375, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 355. - 370. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934236556.

 

Šarma, Robins.
    Manifests ikdienas varonim / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; redaktors Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, [2022]. - 443 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590481.

 

Zvirbulis, Miks.
    Esmu mierīgs kā pielādēts lielgabals / Miks Zvirbulis ; kinooperatora atmiņas apkopojusi Brigita Eglīte ; māksliniece Aija Andžāne ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; [ievads]: Jānis Streičš ; pēcvārds: Kristīne Matīsa ; foto: Arnis Blumbergs, Uldis Briedis, Aivars Čakste [un vēl 13 fotogrāfi] ; grafiskais noformējums: Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Rīga] : Dardedzes hologrāfija. , ©2022. - 255 lpp.
        ISBN 9789934291050.

 

Карданова, Ирина.
    Синдром фамильной боли : Как проблемы родителей влияют на жизнь детей / Ирина Карданова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 284, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041734794.

 

Ляйстер, Михаэль.
    Слушай себя : как обрести независимость от чужого мнения : перевод с английского / Михаэль Ляйстер. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2023. - 204, [1] с. ; 22 см. - (Бестселлер Amazon).
        ISBN 9785041657826.


Хэрриc, Расс.
    Ловушка счастья : перестаем переживать - начинаем жить : перевод с английского / Расс Хэррис. - 2-е издание, дополненное и переработанное. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 380, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041646714.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.
    Flirts Seviljā / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2022]. , ©2022. - 275, [3] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880471.

 

Ārnstede, Simona.
    Kad uz spēles likta sirds : romāns / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors Visvaldis Ārness. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 379, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934099144.

 

Barvidis, Toms Deimonds.
    Zaļā dzīle / Toms Deimonds Barvidis ; mākslinieks Reinis Pētersons. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. - 428, [3] lpp. ; 22 cm. - 7.-9. - Baltic International Bank lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” rīkotā pirmā jauno rakstnieku konkursa laureāts.
        ISBN 9789934595639.

 

Bērziņa, Irēna.
    Učenes piezīmes uz burtnīcas malām / Irēna Bērziņa ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2022. - 175 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934300615.

 

Folija, Lūsija.
    Divi portreti : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 476 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: New York Times bestselleru autore.
        ISBN 9789934250712.

 

Graudiņa, Ilze.
    Šeit nav nekāda bēdu leja : romāns / Ilze Graudiņa ; Aijas Andžānes vāka dizains ; literārā redaktore Evita Mamaja ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB. , ©2022. - 381, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā ietverts Paulīnes Bārdas dzejolis. . - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291432.
        ISBN 9789934291425.

 

Džasi, Jā.
    Mājupiešana : romāns / Jā Džasi ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Santa Raciņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 350, [1] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 22 cm.
        ISBN 9789934311376.

 

Kompaņīkova, Monika.
    Piektā laiva / Monika Kompaņīkova ; no slovāku valodas tulkojusi Aiga Veckalne. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - EBRD Literature Price 2022. . - Oxford-Weidenfield Price 2022.
        ISBN 9789984335599.

 

Kožīks, Františeks.
    Pa mīlestības ceļu : čehu mākslinieka Josefa Mānesa dzīve un darbs / Františeks Kožīks ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 303 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934291340.

 

Kvinna, Džūlija.
    Džentlmeņa piedāvājums : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 383, [1] lpp. ; 21 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 3. grāmata). - "Džentlmeņa piedāvājums" ir trešā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934311277.

 

Laganovska, Vija.
    Viltus saules : vēsturisks romāns / Vija Laganovska ; vāka dizaina autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934310942.

 

Liepdruviete, Līvija.
    Laimes laiks : [dzeja] / Līvija Liepdruviete. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 74 lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789984293639.

 

Poga, Laima.
    Deserts : romāns / Laima Poga. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - 294 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934300660.

 

Purinaša, Ligija.
    Pierobežas / Ligija Purinaša ; mākslinieks, fotogrāfs Raivis Nikolajevs ; redaktors Valentīns Lukaševičs. - Rēzekne : Biedrība Hronologeja, [2022]. - 109 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934237010.

 

Railija, Lūsinda.
    Slepkavības Flīthausā / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934312526.

 

Remarks, Ērihs Marija.
    Rietumu frontē bez pārmaiņām / Ērihs Marija Remarks ; no vācu valodas tulkojis Ģirts Bļodnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 220, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934096365.

 

Saļņikovs, Aleksejs.
    Petrovi ar gripu : romāns / Aleksejs Saļņikovs ; no krievu valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 318, [1] lpp. ; 22 cm. - Nacionālā bestsellera balva, 2018.
        ISBN 9789934313097.


Vītola, Meldra.
    Pareizās izvēles un citas muļķības : romāns / Meldra Vītola ; vāka dizains: Elīna Salaka ; redaktore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 359 lpp. ; 22 cm. - "Jauno rakstnieku konkurss Dalībnieks"--Uzlīme uz vāka.
        ISBN 9789934300219.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Coben, Harlan.
    Stay Close / Harlan Coben. - London : Orion, [2022]. - 405 lpp. ; 20 cm. - (Netflix. A netflix series).
        ISBN 9781398705050.

 

Ellis, Kat.
    Wicked Little Deeds / Kat Ellis. - London : Penguin Books, [2021]. - 386 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9780241397060.


Russell, Kate Elizabeth.
    My Dark Vanessa / Kate Elizabeth Russell. - London : Fourth Estate, 2021. - 377 pp. ; 20 cm. - (The Sunday Times Bestseller).
        ISBN 9780008342289.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аояма, Митико.
    Вы найдете это в библиотеке : [роман] / Митико Аояма; перевод с японского Екатерины Рябовой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Романы МИФ. Прекрасные мгновения жизни).
        ISBN 9785001957546.

 

Бочарова, Татьяна.
    Круиз по краю ада : лирический остросюжетный роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041641443.

 

Брэдбери, Рей.
    Надвигается беда / Рэй Брэдбери ; перевод с английского Н. Григорьевой, В. Грушецкого. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой).
        ISBN 9785041731076.

 

Володарская, Ольга.
    Я знаю, кто меня убил : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041721466.

 

Горский, Александр.
    Город псов : роман / Александр Горский. - Москва : Центрполиграф, 2022. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Современный русский детектив). - Роман цикла о следователе Илье Лунине.
        ISBN 9785227096258.

 

Гэлгут, Дэймон.
    Обещание / Дэймон Гэлгут ; перевод с английского Л. Мотылева. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 379, [3] с. ; 21 см. - Букеровскя премия 2021 года.
        ISBN 9785041621438.

 

Давыдова, Лидия.
    Беги / Лидия Давыдова. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, [1] с. : цв. ил. ; 21 см.
        ISBN 9785041726737.

 

Климова, Юлия.
    В ее сердце акварель : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041578343.

 

Кретова, Евгения.
    Неслужебный роман : роман / Евгения Кретова. - Москва : АСТ, 2023. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Романтический детектив).
        ISBN 9785171389017.

 

Леонов, Николай.
    Школьная бойня : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041715045.

 

Мармеладова, Сонечка.
    Непокорная для хулигана : роман / Сонечка Мармеладова. - Москва : АСТ, 2023. - 254, [1] с ; 21 см.
        ISBN 9785171519230.

 

Малышева, Анна.
    Западня : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2022. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).
        ISBN 9785171515270.

 

Манойло, Екатерина.
    Отец смотрит на Запад : роман / Екатерина Манойло. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2023. - 269, [1] с ; 21 см. - (Альпина проза).
        ISBN 9785001397328.

 

Романова, Галина.
    Лабиринт простых сложностей : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2023. - 319, [1] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785041721350.

 

Рослунд, Андерс.
    Сладких снов : [роман : перевод с шведского ] / Андерс Рослунд. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [2] c. ; 21 см. - (Крафтовый детектив из Скандинавии).
        ISBN 9785041692988.

 

Салиас, Евгений (Евгений Андреевич).
    Названец : повести / Евгений Салиас. - Москва : Вече, 2022. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785448437212.

 

Степанова, Татьяна.
    Коридор затмений : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2023. - 381, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). - На обложке: 50 юбилейный роман.
        ISBN 9785041721497.

 

Терентьева, Наталия, (Наталия Михайловна).
    Птица, летящая к небу : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2022. - 317 с. ; 21 см. - (Золотые небеса). (Жанры).
        ISBN 9785171511944.

 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.
    Ночь нежна : [роман] / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; перевод с английского С. Ильина. - Москва : Эксмо, 2019. - 478 с. - (Зарубежная классика). (Всемирная литература).
        ISBN 9785699955459.

 

Хоган, Рут.
    Мудрость Салли : роман / Рут Хоган ; перевод с английского Дарьи Сорокиной. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171127619.


Шарапов, Валерий.
    Вор крупного калибра / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Короли городских окраин).
        ISBN 9785041715649.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Lindeblāds, Bjērns Natthiko.
        Varbūt es maldos : un citas gudrības no manas budistu mūka dzīves / Bjērns Natthiko Lindeblāds, Karolīne Banklere, Navids Modiri ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 174, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934098321.

 

Puče, Armands.
    Ar baltiem cimdiem : jeb Artura Nagliņa brīnišķigie piedzīvojumi / Armands Puče ; Literārā redaktore: Antra Rēķe ; mākslinieks: Edgars Švanks. - [Rīga] : SIA Zanes Grāmata, 202. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 213, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984928432.

 

Remess, Andžils.
    Karostas noslēpumu skartie : personības un stāsti / Andžils Remess, Juris Raķis ; mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redaktore Dace Kraule. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Rīga] : Dardedzes hologrāfija. , ©2022. - 234, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Personu rādītājs: [237.] lpp.
        ISBN 9789934291357.

 

Šarma, Robins.
    Manifests ikdienas varonim / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; redaktors Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, [2022]. - 443 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590481.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

Mēs sargājam apkārtējo vidi / Karolas van Keseles teksts ; ilustrācijas: Gido Vandrejs ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. - Rīga : Madris, [2022]. - [16] lpp. : il. ; 28 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar atveramiem lodziņiem.
        ISBN 9789984311852.

 

---Sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Brikmanis, Jānis.
    Mazākie klasē : Latvijas mazie zvēri un putni / Jānis Brikmanis ; māksliniece Daiga Segliņa ; Guntas Plotkas dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 31, [2] lpp. : il. ; 29 cm. - II.
        ISBN 9789934065101.

 

Zaķis un viņa draugi : latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem / Emīlijas Marjutinas apdarē ; māksliniece Ilona Ceipe ; Emīlijas Marjutinas apdare. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 70, [2] lpp. : il. ; 30 cm. - XI. - Grāmata sagatavota pēc 1978. gada izdevuma.
        ISBN 9789934044137.

 

Zīgners, Ingo.
    Mazais pūķis Kokosrieksts viesojas akmens laikmetā / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 69, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - XI.
        ISBN 9789984239361.

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Kinnijs, Džefs.
        Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 217, [1] lpp. ; 21 cm. - (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 17). - 5.-6.
        17. grāmata. Aotiņi pārpilli.
        ISBN 9789934314131.

 

Kļavis, Aivars.
    Bēgšana no čūsku valstības : triloģija / Aivars Kļavis ; mākslinieks Emīls Mozga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 303, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Ceļš uz nezināmo zemi ; 2. grāmata). - 7.-9.
        ISBN 9789934075919.

 

Latviešu tautas pasakas / sakārtojusi un rediģējusi Kristīne Skrīvele ; māksliniece Antra Augustinoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. - 157, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - XI.
        Saturs: DZĪVNIEKU PASAKAS: Kā kaķis un pele māju valdīja ; Lauku pele ciemā pie māju peles ; Zvejnieks un lapsa ; Lapsa par ubadzi ; Lapsa ar gaili ; Lapsa māca vilku zvejot ; Vilks un auns ; Vārna un gulbis ; Ceplītis un lācis ; Dzērve māca lapsai laisties ; Kā balodis mācījās ligzdu taisīt ; Gailītis un vistiņa ; Gailis kļūst par kungu ; Zirneklis un muša ; Suns par kurpnieku ; Cilvēks uzvar vilku ; Cilvēks un vilks ; Zaķis un lapsa ; Sala derības ar zaķi ; Ezis un zaķis ; Kas bailīgāks par zaķi ; Zemnieks un zvēri ; Mājlopi ceļ mežā būdiņu ; Zvēri un abru taisītājs ; Zvēru karš ; Putni uzvar zvērus ; Zvēri bedrē ; Rausis ; Vecīša cimdiņš. SADZĪVES PASAKAS: Ezera saraušana ; Lāču dīdītājs ; Liela brēka, maza vilna ; Augšas un apakšas ; Kad kokiem nobirs lapas ; Darbinieki pārmāca stārastu ; Attapīgais Andrītis ; Kumeļa perēšana ; Labās zāles ; Pa melam ēd, pa melam strādā ; Brīnumu putns ; Čiks ; Negantā sieva ; Ādams un Ieva ; Dumjā saimniece ; Slinkā sieva ; Kā laiskā sieva izmācīta ; Viszinis ; Gudrās atbildes ; Zoss dalīšana; Tas jau ir tas otrs ; Kā nabadziņš ticis pie naudas ; Svētu garu sesks apēdis. BRĪNUMU PASAKAS: Kurbads ; Trīs labas lietas ; Sadancotās kurpes ; Raganas apse ; Cepļa pils kungs ; Eža kažociņš ; Zalkša līgava ; Pateicīgie dzīvnieki ; Putnu Bulbulis ; Brīnumu gredzens.
        ISBN 9789934019449.

 

Latviešu tautas teikas / [sakārtojusi Kristīne Skrīvele (arī redaktore) ; māksliniece Antra Augustinoviča]. - Izdevums atkārtoti izdots 2018.gadā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 207, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - XIV.
        ISBN 9789934058516.

 

Neiburga, Andra.
    Stāsts par Tilli un Suņu vīru / Andra Neiburga ; mākslinieks Andris Breže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 95 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lasītprieks!). - 5.-6.
        ISBN 9789934019425.

 

Parvela, Timo.
    Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 128 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Kepler62. Poineerit.
        4. grāmata. Atklājēji.
        ISBN 9789934078255.

 

Preislers, Otfrīds.
    Mazā raganiņa : [pasaka] / Otfrīds Preislers ; no vācu valodas tulkojis Ingus Liniņš ; ilustrējusi Vinnija Gebharde-Gailere ; redaktore Oļesja Burkevica. - Atkārtots izdevums 2017., 2018., 2019., 2020. gadā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 100, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - XI.
        . - ISBN 9984361128(atcelts). . - ISBN 9789934019685.

 

Pīrss, Bobijs.
    Viljams Ventons un kriptālportāls / Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 237, [1] lpp. ; 21 cm. - (Viljams Ventons / Bobijs Pīrss ; 2). - 5.-6.
        ISBN 9789934073281.

 

Pīrss, Bobijs.
        Viljams Ventons un lurīdija zaglis / Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. - Atkārtoti izdots 2020.gadā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - (Viljams Ventons / Bobijs Pīrss ; 1). - 5.-6.
        ISBN 9789934070327.

 

Pīrss, Bobijs.
    Viljams Ventons un orbulatoraģents / Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - ([Viljams Ventons] ; 3. grāmata). - 5.-6.
        ISBN 9789934077548.

 

Šepetis, Rūta.
        Starp pelēkiem toņiem : grafiskais romāns / Rūta Šepetis, Endrū Donkins ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; mākslinieks Deivs Kopka ; krāsas: Brenna Laivseja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 24 cm. - 7.-9. - Uz vāka: Kādas meitenes episkais izdzīvošanas ceļojums.
        ISBN 9789934311185.

 

Tolonena, Tūtiki.
    Auklīte-bubulis / Tūtiki Tolonena ; no somu val. tulk. Anete Kona ; il. Pasi Pitkenens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 301, [3] lpp. : il. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Mörkövahti.
        ISBN 9789934067839 .

 

Upīts, Andrejs.
    Sūnu ciema zēni : patiesīgs stāsts jaunatnei / Andrejs Upīts ; mākslinieks Indriķis Zeberiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 199 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lasītprieks!). - 5.-6.
        ISBN 9789934042720.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Ārnstede, Simona.
      Kad uz spēles likta sirds : romāns / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors Visvaldis Ārness. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 379, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934099144.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Kad zvaigznes apvienojas / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 446 lpp. ; 21 cm. - (#1New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250217.

 

Glatauers, Daniels.
    Mūžam tavs : romāns / Daniels Glatauers ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģinālnosaukums: Ewig dein.
        ISBN 9789934063404.

 

Hanimena, Geila.
    Eleanorai Olifantai viss kārtībā : [romāns] / Geila Hanimena ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 317, [2] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Eleanor Oliphant is Completely Fine. - Costa Book Awards, 2017. . - The British Book Awards, 2018.
        ISBN 9789934074110.

 

Hilla, Melisa.
    Kafija ar mīlestību : romāns / Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 399 lpp. ; 21 cm. - (#New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359991.

 

Kalniņa, Mērija Elizabete.
    Uguns un pulveris / Mērija Elizabete Kalniņa. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2022]. - 431 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934912504.

 

Kinnunens, Tommi.
    Nožēlu neizteica / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāns ir bijis nominēts gandrīz visām nozīmīgākajām literārajām balvām, kādas Somijā tiek piešķirtas.
        ISBN 9789934313462.

 

Kompaņīkova, Monika.
        Piektā laiva / Monika Kompaņīkova ; no slovāku valodas tulkojusi Aiga Veckalne. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - EBRD Literature Price 2022. . - Oxford-Weidenfield Price 2022.
        ISBN 9789984335599.

 

Konelijs, Maikls.
    Nevainības likums : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 478 lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250040.

 

Kronberga, Katrīna.
    Tuksnešu bridēji / Katrīna Kronberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 367, [1] lpp.
        ISBN 9789934310355.

 

Kvinna, Džūlija.
        Džentlmeņa piedāvājums : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 383, [1] lpp. ; 21 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 3. grāmata). - "Džentlmeņa piedāvājums" ir trešā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934311277.

 

Lagzdiņa, Gunita.
    Pareizs laiks / Gunita Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 318, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934313646.

 

Lekberga, Kamilla.
    Kaste : romāns / Kamilla Lekberga, Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 687, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934311819.

 

Ollikaineni, A. M.
    Konteiners : kriminālromāns / A. M. Ollikaineni ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 303, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Paula Pihlaja ; ♯1).
        ISBN 9789934310768.

 

Railija, Lūsinda.
    [The murders at Fleat House]
    Slepkavības Flīthausā / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934312526.

 

Streičs, Ēriks.
    Latviešu dēkainis krievu armijā / Ēriks Streičs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 430, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934312540.

 

Tirzītis, Gunārs.
    Leģionārs / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/11 (281). - Bibliogrāfija: [205.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291470.
        ISBN 9789934291487.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Christie, Agatha.
    Death in the Clouds = Nāve mākoņos : pēc Agatas Kristi romāna / Agatha Christie ; no angļu valodas tulk. Lilija Berzinska ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 191 lpp. : il. ; 20 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Death in the Clouds. - Teksts paralēli angļu un latviešu valodā.
        ISBN 9789934070143.

 

Fitzgerald, F. Scott.
    The Great Gatsby = Lieliskais Getsbijs : [adaptēta versiju angļu valodā] / pēc Frānsisa Skota Ficdžeralda romāna pārstāstījis Ashley Davies ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Diāna Romanoviča. - Atkārtots izdevums 2019. gadā. - Rīga : Zvaigze ABC, 2016. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts paralēli angļu un latviešu valodā. - Titullapas otrā pusē: "Retold by Ashley Davies".
        ISBN 9789934061882.

 

Wharton, Edith.
    The Age Of Innocence / Edith Wharton. - London : William Collins, 2010. - 322 p. ; 18 cm. - (Collins Classics).
        ISBN 9780007368648.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Я сама : для самостоятельных девчонок / xудожник: Алла Иванова. - [Ростов] : [Проф-Пресс], [2018]. - [10] с. : ил. ; 22 cm. - На обложке: Я уже совсем большая...
        ISBN 9785378287673.

 

Я сам : для самостоятельных мальчишек / xудожник: Алла Иванова. - [Ростов] : [Проф-Пресс], [2018]. - [10] с. : ил. ; 22 cm. - На обложке: Я уже совсем большой...
        ISBN 9785378287680.

 

---Sākumskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Стивенсон, Стив.
    Агата Мистери. Преступление на десерт : [роман] / cэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; перевод с итальянского Екатерины Даровской. - izdevums izdots atkārtoti 2022.gadā. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 121, [4] с. : иллюстрации. - (Девочка-детектив). - X.
        ISBN 9785389130265.

 

---Pusaudžiem krievu valodā

 

Мирай, Медина.
    Школония : [роман] / Медина Мирай. - Москва : АСТ, 2022. - 430, [1] с. ; 21 см. - (Молодежные хиты). - 7.-9. - На обложке: Что хуже: жалость или презрение?.
        ISBN 9785171273828.

 

Уэст, Карли Энн.
        Мастер кроссвордов / Карли Энн Уэст ; перевод с английского Е. А. Моисеевой ; иллюстрации Artful Doodlers Ltd. - Москва : Эксмо, 2022. - 255 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Hello Neighbor ; 6). (Привет, сосед ; 6). - 5.-6.
        ISBN 9785041179380.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Особые поручения : роман / Борис Акунин. - Москва : Захаров, 2021. - 332, [2] c. : ил. ; 21 см. - (Новый детективъ).
        ISBN 9785815916609.

 

Алюшина, Татьяна.
    Два шага до любви : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041180379.

 

Бабицкий, Станислав.
    Гремучий студень : [роман] / Станислав Бабицкий. - Москва : Эксмо, 2022. - 318, [1] с. ; 21 cm. - (Имперский детективъ).
        ISBN 9785041616168.

 

Карризи, Донато.
    Женщина с бумажными цветами : роман / Донато Карризи ; перевод с итальянского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 220, [1] с. ; 18 см. - (Звёзды мирового детектива).
        ISBN 9785389179035.

 

Маррс, Джон.
    Пассажиры / Джон Маррс ; перевод с английского А. В. Филонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер).
        ISBN 9785041125929.

 

Омер, Майк.
        Глазами жертвы / Майк Омер ; перевод с английского С. Гребенниковой. - Москва : ЭКСМО ; Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Является продолжением триллеров Внутри убийцы и Заживо в темноте.
        ISBN 9785041168926.

 

Пальчевска, Елена.
    IT любовь : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [Autorizdevums], 2021. - 208 с. ; 21 см.
        ISBN 9789934895548.

 

Прах, Вячеслав.
    Холодные женщины : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2022. - 254, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171499280.

 

Свечин, Николай.
    На краю : роман / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детективы Николая Свечина). - На обл.: Лауреат премии "Русский детектив".
        ISBN 9785041621902.

 

Скотт, Эмма.
    Когда ты вернёшься ко мне : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Гладыщевой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2022. - 626, [4] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041593636.

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Bērnerss-Lī, Maiks.  

     Planētas B nav : rokasgrāmata turpmākajiem izšķirošajiem gadiem / Maiks Bērnerss-Lī ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, [2022]. , ©2021. - 302 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - (Uz vāka: ,,visnotaļ izklaidējošs apkopojums...turklāt ļoti svarīgs"- Bill Mc Kibben, ASV vides aktīvists, žurnālists, grāmatu autors).
        ISBN 9789934590337.

 

Hauzels, Morgans.  

     Naudas psiholoģija : pārlaicīgas mācības par bagātību, alkatību un laimi / Morgans Hauzels ; no angļu valodas tulkojusi Renate Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 287, [1] lpp. : tabulas, diagrammas ; 21 cm. - Piezīmes: 282.-285. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 286.-[287.] lpp.
        ISBN 9789984239378.

 

Irbīte, Maija.  

    Hiromantijas rokasgrāmata katram / Maija Irbīte ; redaktore Māra Vilde ; Raula Liepiņa mākslinieciskais iekārtojums, dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2022. - 166, [1] lpp. : il., fotogrāfijas.
        ISBN 9789934576300.

 

Latvijas rītausmā : trīs atmiņu stāsti par Latvijas Neatkarības karu 1918.-1920. gadā / redaktors, priekšvārda un komentāru autors Juris Ciganovs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 334, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Izdevumā izmantoti attēli no Latvijas Kara muzeja krājuma.
        Cīņā par dzimteni / Jānis Ķīselis. Latvijas rītausmā / Antons Grāmatiņš. Ikdiena brīvības cīņās / Aleksandrs Indriksons.
        ISBN 9789934098352.

 

Linde, Māris.  

     Krievijas - Ukrainas kara priekšvēsture : cēloņi un skaidrojumi / Māris Linde. - Rīga : Sava grāmata, 2022. - 158, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934604867.

 

Puče, Armands.  

     Ar baltiem cimdiem : jeb Artura Nagliņa brīnišķigie piedzīvojumi / Armands Puče ; Literārā redaktore: Antra Rēķe ; mākslinieks: Edgars Švanks. - [Rīga] : SIA Zanes Grāmata, 202. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 213, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984928432.

 

3 x 3 Ziemassvētki : praktiski padomi tradicionālu Ziemassvētku svinēšanai 21. gadsimtā / Ziemassvētku gudrības kopā vāca, dziedāja un zīmēja Ērika Māldere ;redaktoreIta Ankariņa ; mākslinieciskā redaktore Māra Alševska ; maketētāja Iveta Kļaviņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 104 lpp. : il., notis ; 17 cm. - Pielikumi 74.- 104.lpp. - QR kods pie katras dziesmas un rotaļas ļauj melodijas atskaņot viedtālrunī un apgūt tās. Visas melodijas var noklausīties arī YouTube.com/3x3Ziemassvetki.
        ISBN 9789934033148.

 

Viljoldo, Alberto.  

     Atjauno savu ķermeni : garīgums un augu spēks tavai veselībai / Alberto Viljoldo ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Jana Boikova ; Ilzes Isakas vāka dizains ; priekšvārds: Dr.med. Kristiāna Nortrapa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 316, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934311956.

 

Ньюмарк, Эми.  

     Куриный бульон для души. Дух Рождества : 101 история о самом чудесном времени в году / Эми Ньюмарк ; перевод с английского Е. Кваша. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2023. - 374, [3] с. ; 22 см. - (Куриный бульон для души).
        ISBN 9785041670436.

 

Примаченко, Ольга.  

     К себе нежно : книга о том, как ценить и беречь себя / Ольга Примаченко. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2022. - 328, [1] с. : портр. ; 21 см.
        ISBN 9785041173692.

 

Шваб, Клаус.  

     Четвертая промышленная революция : перевод с английского / Клаус Шваб. - Москва : Эксмо, 2022. - 207, [1] с. ; 25 см. - (Top business awards).
        ISBN 9785699905560.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Gortners, K. V.  

     Tjūdoru sazvērestība : romāns / G.K. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 429 lpp. ; 21 cm. - Uz vāķa: #1 New York bestseller.
        ISBN 9789934250699.

 

Hanna, Kristīne.  

     Četri vēji / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrčjana. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 496 lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: Godalgotā romāna ,,Lakstīgala" autore.
        ISBN 9789934311857.

 

Ilziņa, Kristīne.  

     Es neliecināšu pret jums : stāsti / Kristīne Ilziņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Guntas Plotkas iekšlapu dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 283, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Kad es biju jauna un iemīlējusies ; Melnās vistas olas ; Pazaudēt un atrast ; Akmens galvas ; Puikas un ūdeņi ; Puisis ar plakātu ; Elmāra brokastis ; Zoo un Metro ; Mārīštante un Vikings ; Augusta svelmē. Rīga-Maskava ; Peļu ķēniņa viešņas ; Elziņas Latvija ; Pomidors un bruņurupucis ; Glumiķa bērziņš ; Govs un barikādes ; Pusbērni un pusvecāki ; Puča laika romance ; Zilās acis. Monologs ; Emīlijas mantojums ; Beigas ir sākums, sākums ir beigas.
        ISBN 9789934312427.

 

Judina, Dace.  

     Viņš vairs neatgriezīsies : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 371, [4] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 17. grāmata). - Uz vāka: Pirms vainot likteni, ieskaties spogulī.
        ISBN 9789934291456.

 

Kalna, Ziedīte.  

     Paaudžu ienaidā : tetraloģija / Ziedīte Kalna ; vāka dizains: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 302, [1] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: Romāns balstīts uz patiesiem notikumiem un vēsturiskām cilvēku liecībām.
        I. Vēji šalc.
        ISBN 9789934300561.

 

Kalns, Dainis.  

     Nepārvaramā / Dainis Kalns ; Sarmītes Māliņas vāka dizains ; Daces Eglītes dizains. - [Cēsu novads] : Sava grāmata, 2022. , ©2022. - 167 lpp. ; 22 cm.
        Saturs: Tāpat kā toreiz ; Nolemtā ; Otello ; Naktī uz ielas.
        ISBN 9789934236358.

 

Laine, Arlita.  

     Brūnās acis : [garstāsts] / Arlita Laine ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 123, [3] lpp. ; 21 cm. - (7.-9.). - Uz vāka: Brūnajās acīs atmirdzēja siltākā saule, mūsu pakalnu mākoņu malas un mūsu cilvēku smaidi. Viņš tik skaisti prata mīlēt un būt tuvu! Tik tuvu sirdij...
        ISBN 9789934311550.

 

Lekberga, Kamilla.  

     Kaste : romāns / Kamilla Lekberga, Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 687, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934311819.

 

Meļķe, Marija Luīze.  

     Nerealizēto potenciālu klubs : dzejas un zibprozas krājums / Marija Luīze Meļķe ; redaktors Artis Ostups. - [Rīga] : Orbīta, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 62, [7] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka). - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934591174.

 

Račko, Karīna.  

     Es neesmu tava / Karīna Račko ; redaktore Regīna Janmane ; māksliniece Natālija Kugajevska. - Rīga : Karīna Račko, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 349 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Bestselleru autore.
        ISBN 9789934896026.

 

Roga, Kaspars.  

     Kroplis : spriedzes romāns / Kaspars Roga ; autora ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2022. - 302, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934205941.

 

Segliņa, Inguna.  

     atrast pazaudēto sevi : domugraudi / Inguna Segliņa ; redaktore Iveta Reinsone ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 200 lpp. ; 19 cm.
        1.daļa.
        ISBN 9789934300257.

 

Segliņa, Inguna.  

     atrast pazaudēto sevi : domugraudi / Inguna Segliņa ; redaktore Iveta Reinsone ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 201 lpp. ; 19 cm.
        2.daļa.
        ISBN 9789934300653.

 

Segliņa, Inguna.  

     tumsā tik viegli pazaudēt sevi : domugraudi dzejā / Inguna Segliņa ; teksta korektore Iveta Reinsone ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 149 lpp. ; 14 cm.
        ISBN 9789934300677.

 

Šveicere, Elke.  

     Ziemassvētku runcis : romāns / Elke Šveicere ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 315, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934291296.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.  

     Избыточная мотивация / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785041689612.

 

Барсукова, Лана.  

     Любовь анфас / Лана Барсукова. - 2-е издание, дополненное и переработанное. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041555061.

 

Данилкина, Алина.  

     Лёд одинокой пустыни / Алина Данилкина. - Москва : Эксмо, 2022. , ©2022. - 253, [2]с. ; 20 см. - "Не заменяй себя никем" -- На обложке.
        ISBN 9785600033740.

 

Колочкова, Вера.  

     Не пей вина, Гертруда : роман / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья).
        ISBN 9785041722838.

 

Лавринович, Ася.  

     Самая белая ночь / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо ; Like book, 2022. - 315, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041652937.

 

Ларссон, Оса.  

     Грехи наших отцов / Оса Ларссон ; перевод с шведского О. Боченковой. - Москва : Эксмо, 2022. - 541, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041711610.

 

Мартова, Людмила.  

     След на весеннем снегу : роман / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Детективные романы Л. Мартовой).
        ISBN 9785041721381.

 

Метлицкая, Мария.  

     Плохой хороший день Алексея Турова : проза разных лет / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой).
        ISBN 9785041603151.

 

Полякова, Татьяна.  

     Когда я вернусь : [роман] / Татьяна и Анна Поляковы. - Москва : Эксмо, 2022. - 318 с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 9785041625931.

 

Самый добрый Новый год! : сборник / А. Куприн, А. Чехов, А. Аверченко, Л. Чарская, Н. Телешов и др. - Москва : АСТ, 2022. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Праздник-праздник).
        ISBN 9785171512934.

 

Сорокин, Геннадий.  

     Приговор на брудершафт / Геннадий Сорокин. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.
        ISBN 9785041690267.

 

Стокер, Брэм.  

     Дракула : роман / Брэм Стокер ; перевод с английского Т. Красавченко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 446, [2] с. ; 21 см. - (Мировая классика).
        ISBN 9785389056947.

 

Līdzīgi raksti