Septembra beigās internetā sāka darboties digitālā bibliotēka „Ideju Foruma bibliotēka” (www.e-biblioteka.lv). Latvijā tā ir otra digitālā bibliotēka, pirmā – Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) veidotā „Letonica”. LNB digitalizēšanas darbu ir sākusi ar senāko kultūras mantojumu (periodika, attēlizdevumi, kartes, grāmatas, skaņu ieraksti un notis u. c.), savukārt „Ideju Foruma bibliotēkā” nonāk jaunākā literatūra, turklāt ne tikai literatūra!

 

     Šobrīd „Ideju Foruma bibliotēkā” ir pieejami vairāk nekā 5000 tekstu, gandrīz 400 video, vairāk nekā 1000 audio, kā arī gandrīz 600 attēlu. Darbs pie piedāvājuma klāsta paplašināšanas turpinās, un nākotnē „Ideju Foruma bibliotēka” būs vēl plašāka.

 

 

     „Ideju Foruma bibliotēkas” galvenā mērķauditorija ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, 5.-12. klašu skolēni, studenti, mācībspēki, kā arī visi aktīvie interneta lietotāji. Šī bibliotēka ievērojami uzlabo pieeju informācijai cilvēkiem, kuri veselības problēmu dēļ, piemēram, nevar doties uz fizisko bibliotēku vai lasīt drukātus tekstus. Īpaši tiek domāts par skolēniem, ir izveidotas atsevišķas literatūras izlases, kas atrisina pietiekama grāmatu eksemplāru skaita trūkumu skolas vai pašvaldības bibliotēkās. Grāmatu „Ideju Foruma bibliotēkā” vienlaicīgi var izmantot neierobežots lietotāju skaits, nav jāgaida rindā vai jāraizējas par nodošanas termiņiem. Mācībām noderīgu literatūru „Ideju Foruma bibliotēkā” var atrast arī studenti, bet nākotnē tur būs pieejami arī atsevišķu lekciju videoieraksti. Savukārt tiem latviešiem, kuri ir devušies prom no Latvijas, „Ideju Foruma bibliotēka” ir vienreizēja iespēja, atrodoties jebkurā pasaules malā, ieskatīties grāmatās, kuras nav bijis iespējams paņemt līdzi vai kuras ir iznākušas jau pēc aizceļošanas, tā ir iespēja nezaudēt saiti ar savu valodu un kultūru. Jāpiezīmē, ka „Ideju Foruma bibliotēkā” skaitliski ne tik daudz, tomēr ir pieejami darbi arī citās valodās. Nesen tika sagatavoti, piemēram, Fjodora Dostojevska kopotie raksti 30 sējumos.

 

 

 

     Nākotnē tiek plānota „Ideju Foruma bibliotēkas” un Latvijas bibliotēku elektronisko katalogu integrācija, tā būtu iespēja, meklējot konkrētu grāmatu bibliotēkas katalogā, redzēt ne vien informāciju par tās pieejamību savā bibliotēkā vai rezervēt to, bet arī atvērt un lasīt to datorā. Plānots arī atsevišķs studentiem noderīgs pakalpojums – izmantotās literatūras saraksti.

 

 

 

     Viss „Ideju Foruma bibliotēkas” saturs ikvienam lietotājam ir pieejams bez maksas. Lai varētu piekļūt „Ideju Foruma bibliotēkas” krājumam, līdzīgi kā fiziskajā bibliotēkā ir jāreģistrējas un jāveic personas datu pārbaude (autentifikācija). Internetā personas datus var apstiprināt, pieslēdzoties internetbankām (no konta nekas netiek atskaitīts, vien pārbaudīts vārds, uzvārds un personas kods), kā arī atsevišķu augstskolu iekšējiem tīkliem. Datus var apstiprināt arī klātienē – Ideju Foruma birojā Rīgā un kopš novembra daudzās Latvijas bibliotēkās (pieaugušie publiskajās, bet skolēni un mācībspēki – arī skolu bibliotēkās).

 

 

 

     Nesen uz tikšanos ar mūsu pilsētas un bijušā Rēzeknes rajona bibliotekāriem bija ieradusies „Ideju Foruma” mārketinga vadītāja Liene Kupča, viņa stāstīja par digitālās bibliotēkas izmantošanas iespējām. Vairums bibliotekāru saņēma arī tiesības savās bibliotēkās reģistrēt „Ideju Foruma bibliotēkas” lietotājus. Pirms tam šīs tiesības jau bija ieguvusi Rēzeknes Centrālā bibliotēka, tagad tās ir arī filiālei – Bērnu bibliotēkai, kā arī vairumam Rēzeknes un Viļānu novada bibliotēku. Pavisam nesen biedrība „Ideju Forums” ir noslēgusi vienošanos ar valsts aģentūru „Kultūras Informācijas sistēmas” par to, ka visas Latvijas bibliotēkas varēs reģistrēt „Ideju Foruma bibliotēkas” lietotājus, šobrīd notiek darbs pie šīs iespējas ieviešanas.

 

 

     Tā kā mūsu reģionā (Rēzeknē, Rēzeknes un Viļānu novadā) šī iespēja ir pieejama jau tagad, nepieciešamības gadījumā aicinām ikvienu to izmantot! Lai reģistrētos par „Ideju Foruma bibliotēkas” lietotāju bibliotēkā, neaizmirstiet paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu!

 

 

Papildinājums

Rēzeknes reģiona bibliotēkas, kuras reģistrē „Ideju Foruma bibliotēkas” lietotājus 

 

Publiskās bibliotēkas

 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka

 

 

 

Audriņu pagasta bibliotēka

 

Bērzgales pagasta bibliotēka

 

Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēka

 

Čornajas pagasta Rāznas bibliotēka

 

Dekšāres pagasta bibliotēka

 

Dricānu pagasta bibliotēka

 

Gaigalavas pagasta bibliotēka

 

Gaigalavas pagasta Vecstružānu bibliotēka

 

Griškānu pagasta bibliotēka

 

Lūznavas bibliotēka

 

Kantinieku pagasta bibliotēka

 

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

 

Kaunatas pagasta 2. bibliotēka

 

Maltas pagasta bibliotēka

 

Mākoņkalna pagasta bibliotēka

 

Nagļu pagasta bibliotēka

 

Nautrēnu pagasta bibliotēka

 

Pušas pagasta bibliotēka

 

Rikavas pagasta bibliotēka

 

Sakstagala pagasta 1. bibliotēka

 

Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka

 

Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka

 

Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka

 

Strūžānu pagasta bibliotēka

 

Silmalas bibliotēka

 

Sokolku pagasta bibliotēka

 

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka

 

Viļānu pilsētas bibliotēka

 

 

 

Skolu bibliotēkas

 

Rēzeknes 1. vidusskolas bibliotēka

 

Rēzeknes Valsts ģimnāzijas bibliotēka   

 

Adamovas sanatorijas internātskolas bibliotēka

 

Dricānu vidusskolas bibliotēka

 

Feimaņu pamatskolas bibliotēka

 

Kruķu pamatskolas bibliotēka

 

Latgales Amatniecības meistaru skolas bibliotēka

 

Maltas 1. vidusskolas bibliotēka

 

Maltas 2. vidusskolas bibliotēka

 

Nautrēnu vidusskolas bibliotēka

 

Rēznas pamatskolas bibliotēka

 

Rikavas pamatskolas bibliotēka

 

Sakstagala pamatskolas bibliotēka

 

Tiskādu vidusskolas bibliotēka

 

Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas bibliotēka

 

 

 

 

     27. novembrī „Ideju Foruma bibliotēkai” tika pasniegta Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju balva „Platīna pele 2009”. Balva iegūta nominācijā „Pakalpojumi sabiedrībai”.

 

      Viens no balvas „Platīna pele” mērķiem ir izcelt nozīmīgākos projektus, kas sniedz labumu plašai sabiedrībai.