Žurnāli „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem”

      Vasaras brīvlaiks un atvaļinājumi ir aizvadīti, klāt 1. septembris. Sveicam skolēnus un viņu vecākus, kā arī skolotājus, uzsākot jauno mācību gadu!

 

     Arī jaunajā mācību gadā Rēzeknes Centrālā bibliotēka visus, kuri māca un mācās, aicina iegriezties un izmantot bibliotēkas krājumā esošās grāmatas, datubāzes un periodiskos izdevumus, kuri lieti noderēs mācību procesā.

 

     Lasītavā līdz gada beigām ikviens interesents var iepazīties ar diviem elektroniskajiem žurnāliem – laikraksta „Izglītība un Kultūra” (pieejams bibliotēkas lasītavā) elektroniskajiem pielikumiem „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem”. Abi žurnāli iznāk 2 reizes mēnesī.

 

     Žurnāls „Pirmsskolas Izglītība” iepazīstina ar visu aktuālo, kas skar izglītību līdz skolas gaitu sākšanai, piedāvā speciālistu viedokļus un ieteikumus, diskusijas, Latvijas un ārvalstu kolēģu pieredzi. Žurnālā var iepazīties ar jaunām mācību metodēm, mācību materiāliem, spēlēm, ko pedagogi praktiski var pielietot savā darbā.

 

     Savukārt žurnāls „Vecākiem” ir adresēts pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem ar mērķi mudināt vecākus turpināt atbildīgi domāt par savu bērnu fizisko un emocionālo veselību, psiholoģiju un skološanās procesiem.

 

     Lai jaunais mācību gads ir veiksmīgs, piepildīts ar jauniem atklājumiem un lai bibliotēka kļūst par vienu no pieturvietām ceļā pēc zināšanām!