2008. gadā pārrobežu sadarbības projekta „Vietējo iniciatīvu veicināšana vides izglītībā pierobežas ezeru reģionos Latgalē (Latvija) un Pleskavas apgabalā (Krievija)” („Pārrobežu eko-izglītība”) ietvaros tika organizēts Starptautiskais skolēnu radošo darbu konkurss „Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi ezeri, kopīgas vērtības”, kurā piedalījās vairāk nekā 260 skolēni vecumā no 9 līdz 17 gadiem. Konkursu īstenoja Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs sadarbībā ar Pleskavas apgabalu Krievijā.

      Saskaņā ar konkursa nolikumu tika noteikti labākie darbi, kuru autori tika nominēti Vasaras nometnes laikā Pleskavā, savukārt bērnu zīmējumi un fotogrāfijas tagad apceļo abas valstis un tiek izstādīti plašākai auditorijai. Pleskavieši izstādi jau aplūkoja 2008. gada novembrī, bet šobrīd tā ir atceļojusi uz Latviju. Starptautiskās skolēnu radošo darbu izstādes „Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi ezeri, kopīgas vērtības” atklāšana notiks 2009. gada 24. martā plkst. 15:00 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81/5.

 

     Skolēni savus darbus konkursam varēja iesniegt zīmējumu, fotogrāfiju, pētījumu, videografikas, literāru darbu formā, konkursa galvenā tēma bija ūdens. Latviju pārstāvēja bērni un jaunieši no četriem rajoniem – Daugavpils, Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes, kā arī divām pilsētām – Ludzas un Rēzeknes. Populārākais konkursantu izpausmes veids bija zīmējumi, fotogrāfijas, datorgrafika un video, šajā kategorijā startēja 140 Pleskavas apgabala un 45 Latgales skolēni, diezgan daudzi izvēlējās arī pētniecisko darbu (pētījumi, projekti, referāti) – atbilstoši 45 un 11 skolēni.

      Projekta partneri no Latvijas puses ir Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs un Daugavpils Universitāte, bet Krieviju projektā pārstāv Talantīgo skolēnu attīstības centrs; projekta tiešā mērķa grupa – Latvijas un Krievijas skolēni, skolotāji, vides izglītības speciālisti un eksperti. Projekta mērķis ir pilnveidot vides izglītību pierobežas ezeru reģionos Latvijā un Krievijas ziemeļrietumu daļā, pamatojoties uz sadarbību starp izglītības iestādēm un izdodot, izplatot un praktiski pielietojot materiālus par vides aizsardzību, tādējādi ievērojami paaugstinot to ietekmi uz vides izglītības kvalitāti.

     Konkursā piedalījās 56 Latvijas skolēni, nosūtot 77 darbus. Uzvarētāju vidū ir arī skolnieces no Rēzeknes – Anna Guseva, Dana Rucko un Linda Reidzāne. Savukārt žūrijas atzinību izpelnījās Ieva Salmiņa, Jeļena Ogurcova un Laura Šarova. Gandrīz visas šīs meitenes ir arī mūsu bibliotēku lasītājas.

      Gaidām visus uz izstādes atklāšanu 24. martā plkst. 15:00!