IMG 20220525 123251

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Latvijā notiek jau piekto gadu. Skaļās lasīšanas sacensību ideja un metodika ir pārņemta no Holandes, kur šāda veida sacensības notiek jau vairāk kā 20 gadus, iesaistot aptuveni miljonu bērnu.

     Latvijā sacensību galvenais rīkotājs ir LNB Bērnu centrs, kura galvenais mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļajai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

 

     Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – sacensības skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

 

     Šī gada 25. maijā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību 2. kārtā, kurā piedalījās 8 skolēni no Rēzeknes reģiona. Audzēkņus atbalstīja  bibliotekāri, pedagogi, klasesbiedri un draugi.

 

     Trīs minūšu laikā bija gan jāpastāsta par sevi un grāmatas izvēli, gan arī izteiksmīgi jānolasa grāmatas fragments. Vērtēšanas ekspertiem bija sarežģīts un atbildīgs darbs, jo bērni bija  atraisīti un droši, ar labām balsīm, skaidru dikciju un prasmi veidot emocionālu kontaktu ar auditoriju.

 

     Dalībniekus vērtēja žūrija šādā sastāvā: Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Suseja, Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste Valentīna Viša, Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama direktore Svetlana Semeņaka, grāmatu redaktore Skaidrīte Svikša, dzejniece Inga Kaļva-Miņina.

 

     Vērtēšana tika veikta pamatojoties uz 5 kritērijiem – iepazīstināšana ar sevi un prasme pastāstīt par grāmatu un sevi kā lasītāju, dikcijas skaidrība, lasīšanas temps, prasme emocionāli aizraut auditoriju un fragmenta izvēle.

 

     Kamēr žūrija skaitīja punktus, muzikālajā pauzē priecēja Rēzeknes 5.vidusskolas skolniece, jaunā pianiste- Beatrise Baranovska.

 

     Rēzeknes reģiona skaļās lasīšanas sacensības finālā 1.vietu ieguva Arnita Tuče (Viļānu pilsētas bibliotēka), viņa lasīja fragmentu no I. Samauskas grāmatas “Eņģelītis”. Šogad 2.vietu ieguva Matīss Ušpelis (Rēzeknes sākumskola), kurš lasīja fragmentu no  G. Holca - Baumerta grāmatas “Alfons Trīcvaidziņš”, bet 3.vietu ieguva Madara Kancāne (Feimaņu pagasta bibliotēka), kura lasīja fragmentu no M. Parras grāmatas “Vafeļu sirdis”.

 

     Arnita Tuče turpinās sacensības septembrī Gaismas pilī, kura laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Valsts Lasīšanas čempions saņems oficiālu trofeju (kausu) skolai, kas nākošajā gadā ceļos tālāk. Viņš saņems arī individuālu balvu un dāvanu kartes, ko varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas. Valsts čempions uz gadu tiks iecelts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.