Soda nauda 5 centi

Foto: www/rezeknesbiblioteka.lv

Cienījamie lasītāji, informējam, ka sakarā ar izmaiņām Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumu cenrādī, šobrīd kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespeddarbiem ir 0,05 eiro dienā par katru eksemplāru.

(Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5 no 27.07.2023.)

Vēlamies atgādināt, ka katra mēneša pēdējā bibliotēkas darba diena ir aizmāršīgo lasītāju diena. Atlaižu dienā jāatnāk uz bibliotēku!

Šajā dienā no lasītājiem, kuri ieradīsies bibliotēkā un nodos laikus nenodotās gāmatas, kavējuma soda nauda netiks iekasēta. Tiem lasītājiem, kuri nav nomaksājuši soda naudu par iepriekš laikus nenodotajām grāmatām, šajā laikā ir iespējams atjaunot bibliotēkas abonementu.

Vienīgais noteikums – atlaižu dienā jāatnāk uz bibliotēku.

Uz tikšanos Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā!