Bibliotēku darbs līdz 11.01.2021.

     Ārkārtējās situācijas laikā līdz 2021. gada 11. janvārim Rēzeknes publiskajās bibliotēkās apmeklētāju apkalpošana notiek, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību un ieviestos ierobežojumus.

 

     Apmeklējot bibliotēku, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi – jādezinficē rokas, jālieto sejas maska vai vizieris,  kā arī jāievēro 2 metru distance. 

 

     Bibliotēkās vienam apmeklētājam paredzēti vismaz 15 m2  no publiski pieejamās telpu platības. Apmeklētāju uzturēšanās laiks bibliotēkas telpās ir ierobežots – ne ilgāk par 15 minūtēm.

 

     Bibliotēkās nenotiek pasākumi, nav atļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

 

     Bibliotēkās iespējams brīvi doties pie plauktiem un pašiem izvēlēties grāmatas. 

 

     Bibliotēkas turpina grāmatu, žurnālu materiālu izsniegšanu un saņemšanu. Grāmatas un žurnāli, kas saņemti no lasītājiem, uz 72 stundām tiek ievietoti karantīnā.

 

     Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas bibliotēkā nenotiek. Datorus iespējams īslaicīgi, līdz 15 minūtēm, izmantot steidzamākajiem e-pakalpojumiem (komunālie maksājumi, dokumentu izdruka u. tml.).

 

     Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā.