{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Uzmanību! No augusta – izmaiņas Rēzeknes pašvaldības bibliotēku darba laikā!',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=240:izmainas-rezeknes-pasvaldibu-biblioteku-darba-laika&catid=70:Par%20bibliotēku%20CB&Itemid=105', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="/../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}
 

nepilna darba laika nedēļa

     Sakarā ar nepilna darba laika noteikšanu Kultūras pārvaldes struktūrvienību darbiniekiem tiek mainīts Rēzeknes pašvaldības bibliotēku darba laiks! 

 


Rēzeknes Centrālā bibliotēka (RCB) 

01.-31.08.2009. – sestdienās, svētdienās slēgta 
01.09.2009.-31.05.2010. – svētdienās slēgta 
 

Rēzeknes 2. bibliotēka (RCB filiāle)

01.08.2009.-31.05.2010. – piektdienās, sestdienās, svētdienās slēgta  
 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka (RCB filiāle)   

01.-31.08.2009. – sestdienās, svētdienās, pirmdienās slēgta 
01.09.2009.-31.05.2010. – svētdienās, pirmdienās slēgta