Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 16. septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvās 43 jaunas grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats jaunumos.

 

     Akadēmiskajā krājumā “Latvija un latvieši” iekļauti 44 raksti, no tiem 23 raksti veido 1. sējumu, bet 21 raksts –  2. sējumu. 1. sējuma 1. daļā raksturota Latvija un latvieši mūsdienu pasaulē, pievēršoties Latvijas konstitucionālajiem pamatiem un demogrāfijai, tautsaimniecībai, iedzīvotājiem, valodai, izglītībai un zinātnei, Latvijas kultūrainavai un Baltijas valstu sadarbībai. 2. daļā apskatīta Latvijas kultūra mūsdienās ar atskatu vēsturē, pievēršoties literatūrai, mūzikai un dziedāšanai, teātrim, kino un vizuālajai mākslai, arhitektūrai, sportam, reliģijām, kā arī minoritāšu kultūrai Latvijā. 2. sējums arī sadalīts tematiski divās daļās. 1. no tām izsekotas latviešu gaitas senvēsturē un agrīnā valstiskuma iedīgļi Latvijas teritorijā vēl ilgi pirms Latvijas valsts proklamēšanas. 2. daļā analizēta Latvijas valsts dibināšana un attīstība, tās tautas izdzīvošana okupācijas varu laikā Latvijā. Šīs grāmatas pieejamas arī angļu valodā.

 

     Katalogā “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija” atspoguļota latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra G. Graudiņa pēckara gados trimdā izveidotā kolekcija, kas sākotnēji bija pamatā viņa radītajam "Latviešu muzejam" Vācijā. Atmodas procesu iedvesmots, 1990. gadā G. Graudiņš savu kolekciju atveda uz Latviju un pārliecināja toreizējo Latvijas PSR Valsts Kultūras komiteju izveidot Latvijas kultūras muzeju “Dauderi”. Kolekcijā ir ap 7000 priekšmetu un tie ir daudzveidīgi gan no priekšmetu tipa, gan tēmas, gan hronoloģijas viedokļa. Katalogā līdz ar aprakstiem publicēti 352 priekšmetu – apbalvojumu, sadzīves un mākslas priekšmetu, mēbeļu, grāmatu – attēli, arī dokumenti un fotogrāfijas. Vairums priekšmetu sniedz priekšstatu par vēsturiskām relikvijām, kas, dodoties bēgļu gaitās, paņemtas līdzi no Latvijas. Izdevumu ievada īss paša kolekcionāra dzīves gājuma apraksts.

 

     D. Gulbes grāmatā “Kas notiek bērnudārzā” vienkāršā valodā aplūkotas visdažādākās situācijas, kas vecākiem ir aktuālas atsevišķos bērna vecuma posmos no dzimšanas līdz pat skolai.

 

     S. Veinbergas grāmata “Komunikācija. Teorija un prakse” ir pirmā aptverošākā monogrāfija par komunikāciju latviešu valodā, kuru veidojusi latviešu zinātniece. Grāmata paredzēta studentiem un skolēniem, kas nodarbojas ar saziņas un mediju studijām.

 

     Daiļliteratūras klāstā divi sērijā “Vakara romāns” izdotie darbi. Viens no tiem ir Dz. Šulces romāns “Suņu kalns”, kurā lasītājam atklājas savdabīga galveno varoņu savstarpējā radniecība, bet mistikas auru romānam piešķir noslēpumaini suņi, kas sargā kādu kalnu un kurus Regīna satiek ik uz soļa savās ikdienas gaitās.

 

     Prozaiķe I. Šķipsna stāstu izlasē “Puse patiesības un citi stāsti” atsedz cilvēka psihes dzīles, iedomu un fantāziju pasauli, nojaucot robežas starp iztēloto un realitāti. Stāsti piedāvā plašas interpretācijas iespējas un atklājumu plašumus par cilvēka un pasaules attiecībām, par kaislībām, instinktiem un izjūtām, par personības identitāti, pasaules kopsakaru un jēgu.

 

     S. Košeļevas krājumā “Vientulības ministrija” apkopoti stāsti par to, kas jau no laika gala gan vieno, gan šķir visus cilvēkus, proti, vientulību. Tie esam mēs – stereotipu un baiļu valgos mītošas jaunas sievietes, nerealizējušies vīrieši, (bez)cerīgi mīlnieki, veci cilvēki un mazi bērni. Arvien atsvešināti no dzīves, apkārtējiem un sevis. Darām pāri cits citam un sev, pieprasām uzmanību un klīstam neceļos. Neliekamies mierā, iztaisāmies un bāžamies visām pudelēm par korķi…

 

Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. oktobrī.

 

Līdzīgi raksti