Aleksandram Čakam – jubileja

    2021. gada 27. oktobrī aprit apaļa jubileja Aleksandram Čakam – pirmajam latviešu literātam, kura daiļrade ir izteikti urbāniska. Aleksandra Čaka darbi savulaik pieteica latviešu modernās dzejas sākumu.

 
     Čaka dzejā atspoguļojas līdz smeldzei izjustā mīlestība pret Rīgu. Viņš apdzejojis Rīgas trauksmaino dzīvi, arī tēmas un personāžus, kas agrāk dzejā neparādījās: pilsētas naktsdzīvi, ormaņus, klaidoņus, ielas meitas un trūcīgos priekšpilsētās.
  • Ieskats Aleksandra Čaka biogrāfijā un daiļradē – šeit 
 
 
     Aleksandra Čaka darbi Latvijas kultūras kanonā
 
Literatūras nozares 14 vērtību izlase ietver tos darbus, kas veidojuši latviešu literatūru un turpinājuši iespaidot to. Aleksandrs Čaks latviešu literatūrā sevi ierakstījis ar spilgtu un virtuozu pilsētas ikdienas tvērumu dzejas valodā, kas visspožāk atklājas viņa dzejoļu krājumā „Mana paradīze” (1932).
  • Dzejas izlasi no krājuma „Mana paradīze” var lasīt un klausīties šeit.
  • Lasīt un klausīties 1932. gadā izdoto krājumu „Mana paradīze” var šeit.
Savukārt poēmu krājums „Mūžības skartie” (1937. gadā 1. daļa un 1939. gadā 2. daļa) ir valodas piemineklis, kas veltīts latviešu strēlnieku liktenim, personību spēkam un misijai Pirmā pasaules kara notikumos, kas traģiski skāra arī Latviju.
  • Krājumu var lasīt šeit.
  • Lasīt vairāk Kultūras kanonā – šeit.
 
 
     2010. gadā tika izdots Valda Rūmnieka un Andreja Miglas biogrāfiskais romāns „Čaks”. Šis romāns ir aizrautīgs, noslēpumiem pārpilns dzejnieka dzīvesstāsts, kurā radošie un intīmie piedzīvojumi stingri savijas ar kultūrvēsturiskajiem un politiskajiem notikumiem un unikāli, līdz šim nezināmi vēsturiskie dokumenti – ar autoru fantāziju.
  • Romānu „Čaks” e-grāmatas formā var lasīt šeit.
     Atgādinām, ka 3td e-GRĀMATU bibliotēkas piekļuves datus iespējams saņemt arī attālināti.