V. Nikonovs 2010. g. savas grāmatas prezentācijas pasākumā RCB

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2020. gada 4. aprīlī jubileju svinēs Rēzeknes Goda pilsonis, novadpētnieks, Rēzeknes Vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs, autors vairākām grāmatām par vecticības vēsturi Rēzeknē un Latgalē, Latvijas Republikas Saeimas deputāts Vladimirs Nikonovs.

 

     V. Nikonovs dzimis Rēzeknē, absolvējis Rēzeknes 2. vidusskolu, 1977. gadā pabeidzis Rīgas Politehniskā institūta Aparātbūves fakultāti. Kā inženieris strādājis Rēzeknes uzņēmumos, laika periodā no 1981. līdz 1995. gadam bijis Rēzeknes novadpētniecības muzeja mākslinieks restaurators. No 2005. Līdz 2010. gadam bijis Rēzeknes pilsētas domes deputāts, bet kopš 2010. gada – LR Saeimas deputāts.

 

     V. Nikonovs ir piecu grāmatu autors: “Rēzekne: vēstures apcerējumi no senajiem laikiem līdz 1917. gada aprīlim” (2000); “Latgales vecticībnieki: Rēzeknes un Ludzas apriņķa vecticībnieku draudžu vēstures apraksti (XVII gs. vidus – XX gs. vidus)” (2008); “Latgales vecticībnieki fotogrāfijās” (2010); “Rēzeknes vecticībnieku kapu draudze: veltījums Krievzemes kristīšanas 1025. gadadienai: 988-2013 un RVKD pirmā dievnama 150 gadu jubilejai: 1863-2013” (2013); “Rēzekne pirms trešās atnākšanas. Apcerējumi par pilsētas vēsturi no 1917. gada valsts apvērsuma Krievijā līdz Otrā pasaules kara beigām”. Viņš ir sagatavojis un izdevis arī vairākus Rēzeknes senatnes un Latgales vecticībnieku namu atklātņu komplektus.

 

     Sveicam V. Nikonovu skaistajā dzīves jubilejā un novēlam stipru veselību, labklājību un radošu daiļradi!