Foto: V. Stīpnieks, DB

     Par eiro ceļa sākumu uzskatāms 1999. gada 1. janvāris, kad 11 Eiropas Savienības (ES) valstis izveidoja monetāru savienību ar vienotu valūtu – eiro. Eiro monētas un banknotes apgrozībā tika laistas 2002. gada 1. janvārī. ES dalībvalstis ir pieņēmušas oficiālu lēmumu par Latvijas uzņemšanu eiro zonā no 2014. gada 1. janvāra.

 

     Gatavošanās pilntiesīgai dalībai Eiropas monetārajā savienībā un vienotās valūtas ieviešana Latvijai kļuva saistoša līdz ar iestāšanos ES. Galvenie vienotas Eiropas valūtas ieviešanas posmi ir noteikti līgumā par ES, un tie ir nemainīgi visām ES valstīm.

 

     Pēc valsts pievienošanās ES tai saskaņā ar noteiktu procedūru jāizpilda vairāki nosacījumi (t. s. Māstrihtas kritēriji), kas attiecas uz galvenajiem makroekonomiskajiem rādītājiem: inflācijas līmeni, ilgtermiņa procentu likmēm, valsts fiskālā deficīta lielumu un valdības parāda apjomu.

 

     Pašreiz eiro zonā ietilpst 17 ES dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Malta, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija.

 

     Ārpus eiro zonas atrodas 10 ES dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Čehija, Dānija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Ungārija un Zviedrija.

 

     Eiro ir otrā lielākā pasaules valūta – 40% globālo tirdzniecības darījumu tiek veikti eiro un 25% ārvalstu valūtu rezerves pasaulē tiek glabātas šajā valūtā.

   

 

Īsumā par eiro ieviešanu Latvijā

 

     Pāreja uz eiro notiks pēc pašreizējā Latvijas Bankas kursa 0,702804 lati par 1 eiro.

 

     Naudas maiņa banku kontos notiks naktī uz 1. janvāri pēc oficiālā kursa un bez komisijas maksas. Līdz ar eiro ieviešanu latus bankomātos vairs nevarēs saņemt.

 

     Obligātais cenu paralēlās atspoguļošanas periods, kura laikā cenas precēm un pakalpojumiem tiks norādītas gan latos, gan eiro, būs 3 mēnešus pirms un 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas.

 

     Algas, pabalsti, pensijas un stipendijas, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, tiks izmaksātas eiro.

 

     Divas nedēļas no eiro ieviešanas – t. i. no 2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvārim – par precēm un pakalpojumiem varēs norēķināties gan latos, gan eiro, atlikumu saņemot eiro.

 

     Pusgadu pēc eiro ieviešanas latus pret eiro bez maksas varēs mainīt visās kredītiestādēs. Latvijas Bankā latus pret eiro bez maksas varēs mainīt arī pēc 2014. gada 30. jūnija bez termiņa ierobežojuma.

 

     Vienu mēnesi pēc eiro ieviešanas valūtas maiņa bez maksas būs iespējama arī atsevišķās Latvijas Pasta nodaļās (apdzīvotās vietās, kur nav banku filiāļu).

 

     Ērtākais veids valūtas nomaiņas brīdī ir bezskaidras naudas norēķini – lati pret eiro tiks nomainīti automātiski, bez maksas un bez jebkādiem ierobežojumiem. Bezskaidrā nauda – nauda iedzīvotāju un uzņēmumu banku kontos – tiks apmainīta 2014. gada 1. janvārī pēc Latvijas Bankas līdz šim noteiktā un ES valstu neatsaucami fiksētā kursa – 0,702804 lati par eiro (1 lats = 1,42 eiro).

 

     Atcerieties – ja skaidrā naudā vienā reizē vēlēsieties apmainīt vairāk nekā 3000 latu, bankas un Latvijas Pasts būs tiesīgi noteikt personas pienākumu ne vairāk kā trīs darba dienas iepriekš pieteikt apmaiņas veikšanu. Svarīgi arī zināt, ka, veicot liela apjoma darījumus ar skaidru naudu, bankas un Latvijas Pasts ir tiesīgi pieprasīt uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti). Iedzīvotāji un uzņēmumi varēs apmainīt visu viņu rīcībā esošo skaidro naudu bez apjoma ierobežojumiem.

 

     Atlikuma izdošana eiro: lai paātrinātu skaidras naudas nomaiņas procesu, no eiro ieviešanas dienas naudas atlikums par precēm un pakalpojumiem tiks izdots eiro, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams pamatotu iemeslu dēļ.

 

     Cenu paralēlās atspoguļošanas periods: vienu ceturksni pirms un 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas preču cenas, pakalpojumu cenrāži, pensiju fondu paziņojumi u. c. tiks uzrādīti gan latos, gan eiro, lai ierobežotu preču un pakalpojumu cenu spekulatīvu kāpumu un laikus sagatavotu sabiedrību norēķinu valūtas maiņai.

 

     Internetbankas maksājumus, kas veikti līdz 2013. gada 31. decembrim, varēs redzēt latos, maksājumus, kas veikti pēc eiro ieviešanas, – eiro.

 

     Klienta konta numurs saglabāsies nemainīgs. Maksājumu karte turpinās darboties bez jebkādām izmaiņām.

 

     Kases automātos no pirmās eiro ieviešanas dienas paredzēts norēķināties tikai eiro monētās un banknotēs.

 

     Dāvanu kartes vai citi maksājumu instrumenti latos pēc eiro ieviešanas dienas būs derīgi līdz tajos noteiktā termiņa beigām.

 

     Latvijas Banka mēnesi pirms eiro ieviešanas sāks piegādāt eiro banknotes un monētas komercbankām, lai tās savukārt divas nedēļas pirms varētu sākt nodrošināt savus klientus – tirdzniecības uzņēmumus u. c.

 

     Eiro ir septiņi banknošu nomināli: 5, 10, 20, 50, 100, 200 un 500 eiro. Tātad no lata atšķirīgs ir tikai 200 eiro banknotes nomināls.

 

Informācija sagatavota, izmantojot: