LASIs4

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2024. gada 26. aprīlī plkst. 15.00 Bibliotēku nedēļas ietvaros Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notiks čaklāko un aktīvāko lasītāju godināšanas gada balvas “LASIs 2023” pasākums.  

     Pasākumā vairākās nominācijās tiks sumināti gan Rēzeknes Centrālās bibliotēkas, gan Rēzeknes 2. bibliotēkas, gan Rēzeknes Pielāgotās literatūras bibliotēkas un Rēzeknes Bērnu bibliotēkas aktīvākie, čaklākie apmeklētāji. Pasākuma apmeklētājiem būs sarūpēts arī kāds jauks muzikāls sveiciens. 

     Šogad čaklākie bibliotēku lasītāji tiks godināti desmit nominācijās: ”Čaklākais grāmatu lasītājs”, “Čaklākais pielāgotās literatūras lasītājs”, "Čaklākais periodikas lasītājs”, ”Ģimene bibliotēkā”, “Jaunietis bibliotēkā”, ”Čaklākais e-pakalpojumu izmantotājs”, ”Čaklākais bibliomāta lietotājs”, “Čaklākais pasākumu apmeklētājs”, “Aktīvākais bibliotēkas pakalpojumu izmantotājs” un “Ome bērnu bibliotēkā!”.

       Uz tikšanos bibliotēkā!

#RCB80