2.–15. marts

“Jaunumi”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

2.–16. marts

“Skaistākās puķes Tev”

Rēzeknes 2. bibliotēka

5.–14. martā

“Un kā tu juties?”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

6. marts–30. aprīlis

“Jaunieguvumu izstāde”

Rēzeknes 2. bibliotēka

6.–20. marts

“Uzņēmīgo sieviešu klubam “Sentio” – 15”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

11.–25. marts

“Aspazija – spilgtākā Jaunās strāvas dzejniece un dramaturģe”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

12.–26. marts

“Sēd uz sliekšņa pasaciņa. Aspazijai – 155”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

12.–26. marts

“Gara, gara tēva josta…” Vilhelmīnei Urtānei – jubileja

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā

16.–23. marts

“Neļauj mošķiem iedzīvoties tavā mutē!”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

16.–31. marts

“Jaunumi”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

12.–31. marts

“Roze starp rāceņiem”

Rēzeknes 2. bibliotēka

17. marts–18. aprīlis

“Veselībai un labsajūtai” 7. aprīlis – Pasaules veselības diena

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

17.–31. marts

“Kāda ir tava laime?”

Rēzeknes 2. bibliotēka

2. marts–6. aprīlis

“Dzejniekam un mūziķim Guntaram Račam apaļa jubileja”

Rēzeknes 2. bibliotēka

22. marts–3. aprīlis

“Pasaku karalim Hansam Kristianam Andersenam – dzimšanas diena”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

25. marts–31. aprīlis

“Dari digitāli!”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

30. marts–12. aprīlis

“Pilsētā pie upes” Tematiska izstāde par Rēzekni no novadpētniecības materiāliem

Rēzeknes 2. bibliotēka