2.–15. janvāris

“Jaunās grāmatas”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

3. janvāris–6. februāris

“Jaunās grāmatas”

Rēzeknes 2. bibliotēka

3.–9. janvāris

“Zvēru dārzs manā bagāžā” Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam – jubileja

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

6.–17. janvāris

“Klusums ir varens” Rakstnieces Gundegas Repšes jubilejai veltīta tematiskā izstāde

Rēzeknes 2. bibliotēka

6.–22. janvāris

“Gundegas Repšes poētiskā anatomija”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

7.–17. janvāris

“Meža dzīvnieki un to mazuļi”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

9.–24. janvāris

“Aizvadītajā gadā visvairāk lasītie žurnāli”

Rēzeknes 2. bibliotēka

9. janvāris–2. februāris

“Grāmatu raža 2019” 2019. gadā izdotās grāmatas

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

10.–24. janvāris

“Mēs paši uz gadsimta ass” Rakstniece Gundega Repše – jubilāre

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

13.–24. janvāris

“Annas Sakses ziedu pasaku pasaulē” Rakstnieces 115. jubilejai veltīta tematiskā izstāde

Rēzeknes 2. bibliotēka

14.–20. janvāris

“Smaržīgā ziedu pasaku pasaule. Annai Saksei – 115”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

14.–28. janvāris

“Brīvības ceļš” 26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas diena

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā

16.–24. janvāris

“Aizstāvot brīvību barikādēs”

Rēzeknes 2. bibliotēka

16.–30. janvāris

“Vēstures skaudrās lappuses” 27. janvāris – Starptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā

16.–31. janvāris

“Jaunās grāmatas”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

20.–27. janvāris

“Aiz zvaigžņu dūmakām” Dzejnieka Friča Bārdas 140 gadu jubilejai veltīta tematiskā izstāde

Rēzeknes 2. bibliotēka

20.–28. janvāris

“2020. gada jaunie žurnāli lasītavā”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

21.–31. janvāris

“Mīļš grauzējs manās mājās”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

27.–31. janvāris

“Mana brāļa brālis” Krievu rakstnieka Antona Čehova 160 gadu jubilejai veltīta tematiskā izstāde

Rēzeknes 2. bibliotēka

27. janvāris–13. februāris

“Grāmatas, kas neļauj aizmigt, jeb aizraujošā fantāzijas pasaule”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka