Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (1. un 16. novembris, abonements)

Tiņanova muzeja izstāde (no 1. novembra, abonements)

“Tev mūžam dzīvot, Latvija” (no 5. novembra, abonements)

“Vīsim košu zelta jostu, lai mirdz mana Tēvu zeme!” (no 9. novembra, lasītava)

“Ziemeļvalstu varoņi” (no 12. novembra, abonements)

“Maizes zeme – Zemgale” (no 21. novembra, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Jaunieguvumi” (no 2. novembra)

“11. Novembris – Latvijas varoņu diena!” (no 8. novembra)

“Iet Latvija uz  gadu simteni” Ojāram Vācietim – 85 (no 8. novembra)

“Es savai zemītei” Zīmējumu izstāde (no 9. novembra)

“Norūdīta ziemeļu skarbumā” Ziemeļvalstu tautu literatūra (no 10. novembra)

“Vēl dzīvos Latvija, būs tauta, mēs ar viņu!” (Z. Lazda) Latvijai – 100 (no 12. novembra)

“Nezinītis pasaules ceļos” Krievu bērnu rakstniekam Nikolajam Nosovam – 110 (no 20. novembra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Mīļa mana tēvu zeme” (no 1. novembra)

“Labāk manu galvu ņēma, nekā manu tēvu zemi...” Lāčplēša dienai veltīta tematiska izstāde (no 5. novembra)

“Es tolaik biju jauns…” Rakstniekam Ivanam Turgeņevam – 200 (no 6. novembra)

“Zem Ziemeļu zvaigznēm dzimuši stāsti” (no 8. novembra)

“Tu esi Latvija!” (no 8. novembra)

“Pirms 100 gadiem” 18. Novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena (no 12. novembra)

“Iemīļoti rakstnieki – jubilāri” V. Dragunskim – 105, N. Nosovam – 110 (no 22. novembra)