Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (3. un 16. aprīlis, abonements)

“Lelles – pašu rokām darinātas” Rēzeknietes, pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa”  skolotājas Svetlanas Ločmeles darināto leļļu izstāde (aprīlis, lasītava)

“Veselība dārgāka par zeltu” 7. aprīlis – Pasaules veselības diena (no 5. aprīļa, abonements)

“Politiķis, valstsvīrs, preses darbinieks un literāts” Jāzepam Kindzulim –135 (no 9. aprīļa, lasītava)

“Māksliniekam jākalpo Gaismai” Pāvelam Ostapcevam – 60 (no 13. aprīļa, lasītava)

“Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” Fotoizstāde Bibliotēku nedēļas ietvaros (no 23. aprīļa, lasītava)

“Ko iesaka bibliotekārs?” (no 23. aprīļa, abonements)

“Latvju rakstu zīmes un krāsu ritmi rokdarbos” Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolnieču rokdarbu izstāde (no 23. aprīļa, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Smejies vesels” (no 3. aprīļa)

“Jaunieguvumi” (no 6. aprīļa)

“Grāmata ar novēlējumu” (no 20. aprīļa)

“Ar grāmatu pasaules ceļos” (no 23. aprīļa)

“Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” Tematiska izstāde Bibliotēku nedēļas ietvaros (no 23. aprīļa)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Romantisko dēku rakstniekam Tomasam Mainam Rīdam – 200” (no 3. aprīļa)

“Vislabākās zāles ir smiekli” (no 3. aprīļa)

“Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nevar būt vientuļš (K. Goldoni)” (no 11. aprīļa)

“Uzmini nu! Septiņdesmit apģērbi, visi bez pogām?” (no 12. aprīļa)

“Mūsu grāmatas – jūsu grāmatzīmes” (no 18. aprīļa)

“Iemīļotas rakstnieces – jubilāres” V. Čaplinai – 110, S. Prokofjevai – 90, J. Blagiņinai – 115, L. Petruševskai – 80 (no 20. aprīļa)

“Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” Tematiska izstāde Bibliotēku nedēļas ietvaros (no 23. aprīļa)

“Savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums” Izstāde Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai (no 30. aprīļa)