Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (no 1. septembra, abonements)

“Septembra ievērojamie jubilāri” (no 1. septembra, abonements)

“Dzejas dienas” (no 4. septembra, abonements)

“Mūsu spēks ir mūsu saknēs” 22. septembris – Baltu vienības diena (no 14. septembra, lasītava)

“Jaunumi” (no 16. septembra, abonements)

“Visa Eiropa grāmatu plauktā” 26. septembris – Eiropas valodu diena (no 16. septembra, lasītava)

“Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni” (R. Emersons) 26. septembris – Eiropas Valodu diena (no 28. septembra, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Latvijai ziedots mūžs: Latvijas valsts prezidentam Kārlim Ulmanim – 140” (no 1. septembra)

“Grāmatu jaunumi” (no 1. septembra)

“Tā es redzu pasauli” (no 4. septembra)

“Būt par tēti – tas ir uzdevums visam mūžam!” 10. septembris – Tēva diena (no 7. septembra)

“Vārdnīcas – palīgi valodu pasaulē” Eiropas valodu dienai veltīta tematiskā izstāde (no 20. septembra)

“Lata romānu pasaulē” (no 29. septembra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Viršu laika noskaņās. Lijai Brīdakai – 85” (no 1. septembra)

“Dzejas dienu “Garā pupa”” (no 5. septembra)

“Tavai veselībai un skaistumam” (no 20. septembra)

“Rudentiņ, bagāts vīrs!” (no 25. septembra)

“Grāmatu krustceļos” (no 27. septembra)

“No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm” (no 28. septembra)