Rēzeknes Centrālā bibliotēka

„Par tevi, Latvija, ir visas mūsu domas!” (no 2. maija, lasītava)

„Jaunumi” (no 2. maija, abonements)

„Ģimene – cilvēces šūpulis” (no 2. maija, abonements)

Viduszeme Līgas Daugules dekoratīvo gleznu izstāde (no 2. maija, abonements)

„Mīļā māmiņ, māmulīt!” 8. maijs – Mātes diena (no 3. maija, lasītava)

„Žurnāls – padomdevējs dārza darbos” (no 5. maija, lasītava)

„Jaunumi” (no 16. maija, abonements)

„Godinot deportācijā cietušos” 1941. gada 14. jūnijā Latvijā notika iedzīvotāju masveida deportācijas (no 20. maija, abonements)

„Anitas Paegles brīnumainais pasaku dārzs” Tematiska izstāde no cikla „Mākslinieki – bērnu grāmatu ilustratori” (no 31. maija, lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

„Dzejniecei Dagnijai Dreikai – 65” (no 2. maija)

„Latvija – Eiropas valsts” 9. maijs – Eiropas diena (no 2. maija)

„Austriešu psihiatram Zigmundam Freidam – 160” (no 3. maija)

„8. maijs – “Mātes svētdiena”” (no 4. maija)

„15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena” (no 11. maija)

„Māja. Ģimene. Es” Bērnu zīmējumu izstāde (no 12. maija)

„Muzeji – kultūrvēsturiskā mantojuma krātuves” (no 16. maija)

„Ne tikai Bille” Dzejniecei un rakstniecei Vizmai Belševicai – 85 (no 27. maija)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

„Manai mīļai māmuliņai!” (no 5. maija)

„9. maijs – Eiropas diena” (no 6. maija)

„Silti glāsta saules stari, sveicam atkal pavasari” (no 12. maija)

„Profesiju ceļvedis” (no 16. maija)

„Vladimira Sutejeva varoņu zemē” Tematiska izstāde no cikla „Mākslinieki – bērnu grāmatu ilustratori” (no 19. maija)

„Vizma Belševica – sava laika un tautas sirdsapziņa” (no 27. maija)