Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (2., 16. novembris, abonements)

“Novembra ievērojamie jubilāri” (no 2. novembra, abonements)

“Mēs mīlam savu Latviju” (no 2. novembra, abonements)

“Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltīta izstāde” (no 9. novembra, abonements)

“Kalpošana nekad nebeidzas…” Kardinālam Jānim Pujatam – 85 (no 6. novembra, lasītava)

“Novembris – Latvijas patriotu mēnesis” Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas diena (no 9. novembra, lasītava)

“Minot Dieva takas” Garīdzniekam Pāvelam Zeiļam – 70 (no 16. novembra, lasītava)

“2015. gada grāmatas jubilāres” (no 23. novembra, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Latvijas vēstures lappusēs ielūkojoties” Lāčplēša diena un Latvijas valsts dzimšanas diena (no 2. novembra)

“Latviešu karavīru stāsti” 11. Novembris – Lāčplēša diena (no 6. novembra)

“Iepazīsti Latviju!” Latvijas skaistākās vietas (no 9. novembra)

“Ziemeļvalstu literatūras izstāde” (no 9. novembra)

“Toma Sojera piedzīvojumi” Markam Tvenam – 180 (no 27. novembra)

“Advents – gaismas ienākšana tumsībā” (no 27. novembra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Tur mēness starus stīgo...” Emīlam Dārziņam – 140 (no 2. novembra)

“Ko lasa bērni Ziemeļvalstīs?” (no 3. novembra)

“Mārtiņdiena klāt” (no 3. novembra)

“Robertam Luisam Stīvensonam – 165” (no 9. novembra)

“Pie tēvu zemes dārgās...” (no 10. novembra)

“Tev mūžam dzīvot, Latvija!” (no 13. novembra)

“Klusais Adventa laiks” (no 23. novembra)

“Rakstnieki – jubilāri” Aleksandram Blokam – 135, Markam Tvenam – 180 (no 24. novembra)

“Gudrības vācelīte – enciklopēdija” (no 26. novembra)