Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 • „Jaunumi” (1., 16. aprīlis; abonements, lasītava)
 • „Aprīļa ievērojamie jubilāri” (no 1. aprīļa; abonements)
 • „Romi Latgalē un Rēzeknē” 8. aprīlis – Starptautiskā romu diena (no 1. aprīļa; lasītava)
 • „Dzīvesstils – sakopta vide” (no 3. aprīļa; abonements)
 • „Teātris ir mans dzīvesveids” Mārai Zaļaiskalns – 65 (no 3. aprīļa; lasītava)
 • „Man atnāca Lieldieniņa ar raibām oliņām!” (no 13. aprīļa; lasītava)
 • „Trīs dieniņas, trīs naksniņas / Raug bāliņis šūpļa kārti, / Meitas prieka nevarēja / Lielās dienas rītiņā” (no 14. aprīļa; abonements)
 • „Veselība dārgāka par zeltu” 7. aprīlis – Pasaules veselības diena (no 22. aprīļa; abonements)
 • „Grāmatzīmju izstāde” (no 22. aprīļa; abonements)
 • „Vecmāmiņas pūralādes dārgumi” Bibliotekāru ģimeņu rokdarbu izstāde (no 22. aprīļa; lasītava)
 • „Lasīt bauda, dzīvot bauda!” Grāmata un lasīšana mākslas pasaulē (no 22. aprīļa; lasītava)
 • „Parapsihologs un eksperimentētājs” Konstantīnam Raudivem – 105 (no 23. aprīļa; lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

 • „Lasīt ir stilīgi!” (no 1. aprīļa)
 • „Rakstniekam Vikam – 75” (no 1. aprīļa)
 • „Kustētprieks” Pasaules veselības diena (no 7. aprīļa)
 • „Interesanti par un ap Lieldienām” Materiāli no žurnāliem: dekorēšana, receptes, tradīcijas, ticējumi (no 14. aprīļa)
 • „Spīdi nu, saulīte, Lieldienu rītā” (no 14. aprīļa)
 • „Lieldienu zaķi” Bibliotēkas lasītāju darinātie zaķi (no 14. aprīļa)
 • „Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram – 450” (no 22. aprīļa)
 • „Lai veidotu nākotni, nekas nav svarīgāks kā sapnis par to!” Bērnu zīmējumu izstāde par viņu sapņu bibliotēku (no 22. aprīļa)
 • „Ko lasīja mūsu vecāki, vecvecāki” Bērnu veidota izstāde un stāsti par vecāku mīļākajām grāmatām (no 22. aprīļa)
 • „Mēs vecas grāmatas ielūdzam pie sevis ciemos kā radus” Nepelnīti aizmirstās grāmatas (no 22. aprīļa)
 • „Tavi jautājumi, mūsu atbildes!” Pasaules grāmatu un autortiesību diena (no 22. aprīļa)
 • „Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis jāgaida šurpnākam” Jauno latviešu rakstnieku un dzejnieku darbu izstāde (no 23. aprīļa)
 • „Latvija Eiropā” Eiropas diena (no 29. aprīļa)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

 • „1. aprīlis – Joku diena” (no 1. aprīļa)
 • „Mūsu vismīļākās grāmatas” 2. aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena (no 1. aprīļa)
 • „Jānim Širmanim – 110” (no 4. aprīļa)
 • „Dzīve uz teātra skatuves” Režisore Māra Zaļaiskalns – jubilāre (no 4. aprīļa)
 • „Balta puķe ezerā…” B. Martuževai – 90 (no 4. aprīļa)
 • „Klusi plaukst mans Lieldienu prieks” (no 14. aprīļa)
 • „Meža gulbji atlido” (no 16. aprīļa)
 • „Dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram – 450” (no 22. aprīļa)
 • „Lai runā pagātne” Bibliotēkas vēsture no avīžu slejām (no 24. aprīļa)
 • „Lasītājs – lasītājam” Dāvināto grāmatu izstāde (no 24. aprīļa)