Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

 

     Grāmatai mūsu dzīvē ir ļoti liela nozīme. Tā nodarbina prātu un bagātina jūtu pasauli, sniedz izziņas materiālu, pārdzīvojumu, prieku, dod padomu, kad tas ir vajadzīgs... Taču nereti lasot gadās nesaprotamas vietas vai atsevišķi vārdi. Ko darīt?

 

     Talkā nāk uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas – izdevumi, kuros materiāls sakopots, sistematizēts un sakārtots tā, lai tajā iespējami vieglāk varētu orientēties.     

 

     12. janvāra rītā, lai tuvāk iepazītos ar bibliotēku un tās piedāvājumā esošajām enciklopēdijām, Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā ciemojās Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas 5. klases skolēni un skolotāja A. Mūrniece.

 

 

     Skolēni paši darbojās ar dažāda satura enciklopēdijām un vingrinājās atrast vajadzīgo informāciju, viņiem interesēja arī enciklopēdiju uzbūve un vēsture, tāpēc bibliotekāru stāstītais par enciklopēdiju veidiem, to tapšanu un sastādīšanas principiem tika uzklausīts ar lielu aizrautību.

 

     Enciklopēdijās meklējot atbildes uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, skolēni piedalījās arī konkursā un kopā ar skolotāju un bibliotekārēm izspēlēja spēli „Apjukušie burti”. Tā kā enciklopēdiju izvēle 2. bibliotēkā ir plaša, nācās rūpīgi apdomāt, kurā no tām atrodama īstā atbilde. Gan skolēniem, gan skolotājai bija iespēja uzzināt kaut ko jaunu, līdz šim nezinātu.

 

     Kā saka 2. bibliotēkas vecākā bibliotekāre Zenta, „priecē tas, ka bibliotēkā ir liels enciklopēdiju klāsts, tas nozīmē, ka mums visiem ir labas iespējas apmierināt savu zinātkāri un papildināt zināšanas”.