Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Šogad Latvijā Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības notiek jau sesto gadu. Sacensību ideja ir aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensības notiek jau vairāk nekā 20 gadus.

 

     Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 5. klašu skolēniem notiek trijās kārtās: vietējās sacensības (februāris – maijs); reģionālais fināls (aprīļa beigas – vasara); nacionālais fināls (septembra beigas). Galvenais mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļajai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

 

     2023. gada 24. maijā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību 2. kārta, kurā piedalījās 13 skolēni no Rēzeknes un Rēzeknes reģiona. Audzēkņus pavadīja bibliotekāri, pedagogi, klasesbiedri un draugi. Skolēni lasīja fragmentus gan no “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijas, gan no sen aizmirstām, labām grāmatām, kā arī no nesen iznākušajām grāmatām.

 

     Dalībnieku vērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz 5 kritērijiem – iepazīstināšana ar sevi un prasme pastāstīt par grāmatu un sevi kā lasītāju, dikcijas skaidrība, lasīšanas temps, prasme emocionāli aizraut auditoriju un fragmenta izvēle.

 

     Dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija šādā sastāvā: Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste Valentīna Viša, Rēzeknes 2. bibliotēkas vadītāja Inta Anspoka, reģionālā laikraksta “Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste, grāmatu redaktore Skaidrīte Svikša, dzejniece un šī gada Lasīšanas vēstnese Latgales reģionā Inga Kaļva-Miņina un Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama mārketinga speciālists Sandis Proms.

 

     Kamēr žūrija skaitīja punktus, klātesošos ar skanīgiem skaņdarbiem priecēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” koncertgrupa „Decima” (vadītājs Andris Repelis).

 

     Rēzeknes reģiona Skaļās lasīšanas sacensību finālā 1. vietu ieguva Evelīna Razguļaja no Rēzeknes sākumskolas, viņa lasīja fragmentu no Eleonoras Hodžmenas Porteres grāmatas “Polianna nu jau liela”. 2. vietu šogad ieguva Elizabete Navrova no Rēzeknes 5. pamatskolas, kura lasīja fragmentu no Otfrīda Preislera grāmatas “Mazā raganiņa”, bet 3. vietu – Artūrs Sokolovs no Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra, kurš lasīja fragmentu no Imanta Ziedoņa grāmatas “Krāsainās pasakas”.

 

     Evelīna Razguļaja turpinās sacensības septembrī lielajā finālā Gaismas pilī, kura laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Lai Evelīnai veicas!