Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     19. martā Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā notika Pasaules dzejas dienai veltīts pasākums „Pasaules dzeja bibliotēkā”, kurā kopā ar skolotāju Ņinu Tičkinu piedalījās 16 Rēzeknes 6. vidusskolas audzēkņi.

 

     Bibliotēkas vadītāja Bronislava Selecka viesus iepazīstināja ar Pasaules dzejas dienas vēsturi un pastāstīja par dzejas nozīmi kultūras vēsturē, uzsverot atdzejotāju lielo lomu, jo tieši dzejas tulkotāji ir tie, kuri atsevišķu tautu liriku palīdz iepazīt citās valodās lasošajiem. Arī grāmatu izstādē bija redzami gan oriģināldzejas krājumi, gan atdzejojumi.   

 

 

      Pasākuma dalībnieki stāstīja par savu pirmo iepazīšanos ar dzeju un skandēja pantus latviešu, krievu, vācu un angļu valodā. Pasaules dzejas dienai veltītajā pasākumā varēja klausīties J. V. Gētes, H. Heines, S. Jeseņina, M. Ļermontova, J. Petera, P. Brūvera, J. Kalvānes un citu autoru dzeju. Skolēni Iļja Ivanovs un Diāna Vozņuka lasīja arī savus dzejoļus.