cimdi
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Latviešu cimdi ir unikāla bagātība rakstu daudzveidībā, krāsu salikumā un pielietojumā. Cimdi visspilgtāk izsaka latvisko gaumi, radošo prieku un izdomu, amata prasmi un pasaules uztveri. No 21. marta līdz 14. aprīlim Rēzeknes 2. bibliotēkā krāšņos roku darinājumus varēs apskatīt izstādē „Krāsu spēles Bronislavas Mūrnieces adītajos cimdos”.

 

     Bronislavai ir divas lielas aizraušanās – ziedi un rokdarbi. Par cimdu adīšanu pati rokdarbniece saka: „Dažus esmu noskatījusi un mēģinājusi izadīt, pirms tie mainījuši krāsas un ieritējuši kāda rokās, citi ir izskaitīti un izsapņoti, un tapuši tieši tādās krāsās. Sīkas nejaušības veido gan ļoti skaistus rakstus, gan ļoti vienkāršus un dažreiz pat garlaicīgus musturus.”

 

cimdu izstade

 

     Bronislava teic, ka adītājai jābūt ne tikai ar veikliem pirkstiem, bet arī ar gudru galvu. „Cimdi ir dažāda lieluma, dzija – dažāda raupjuma, tāpēc jāsaskaņo, cik valdziņu vajadzēs uzmest, lai izdotos vajadzīgā izmēra cimds. Turklāt ne katru iepatikušos rakstu var ieadīt cimdā. Biežāk ir tā, ka visa cimda valdziņu skaits nedalās ar izvēlētā raksta valdziņu skaitu. Lielāka izvēle rodas tad, ja ada ar smalkāku dziju. Agrāk gan nerēķināja visa cimda valdziņu kopskaitu, bet gan valdziņu skaitu uz vienas adatas.”

 

     Dabas doto talantu nevar apturēt. Ja vēl klāt ir sirds siltums un tik spēcīga krāsu izjūta, rodas apbrīnas vērti darbi. Interesanti tas, ka Bronislava neada pārdošanai. Cimdi tiek dāvināti meitām, mazmeitām, vedeklām, sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Bibliotēkā apskatāmajā izstādē būs apkopoti šajā ziemā adītie cimdi.