Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” ir realizējis projektu “Rēzekne – septiņu pakalnu mājas”, kura gaitā un interešu izglītības programmu ietvaros tika apzinātas Rēzeknes senākās un no estētiskā viedokļa saistošākās ēkas, mākslinieciski tās attēlojot dažādās tehnikās.

 

     Labākie darbi tika izdoti atklātņu komplektā, kas attēlo Rēzeknes pilsētas vēsturiskā centra ēku un koka arhitektūras elementus (Latgales, F. Varslavāna, F. Trasuna, J. Tiņanova, Miera, Krimuldas, V. Purvīša, K. Barona u. c. ielas).

 

     Projekta izstrādē piedalījās  žurnālistikas pamatu (sk. Inese Brīvere), gleznošanas (sk. Maija Gailuma) un foto (sk. Eduards Medvedevs) pulciņa audzēkņi, multimediju klubs “K-media” un Kristaps Kalabanovs.

 

     Vairākus mēnešus  noritēja spraigs darbs – tika apkopota informācija par Latgales kultūras pārstāvjiem, kuru vārdā nosauktas Rēzeknes ielas, sacerēti dzejoļi, veikts tulkojums, kā arī apzinātas un no vēsturiskā un estētiskā viedokļa izvērtētas pilsētas sarkano ķieģeļu apbūves un koka ēkas. Tās tika fotografētas un dažādās tehnikās attēlotas vizuālās mākslas darbos.

 

     Noslēdzoties 2017./2018. mācību gadam, tika izvēlēti labākie audzēkņu darbi un iesniegti SIA “Latgales druka” atklātņu komplekta iespieddarbu izgatavošanai.

 

     Līdz 2018. gada 16. oktobrim projekta dalībnieku radošos darbus var aplūkot Rēzeknes 2. bibliotēkā. Pieejams arī atklātņu komplekts “Rēzekne – septiņu pakalnu mājas”. Visi interesenti ir laipni gaidīti!