Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Gandrīz katram cilvēkam ir kāds vaļasprieks jeb hobijs. Mūsdienās var būt dažādi interesanti un aizraujoši  brīvā laika pavadīšanas veidi. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 10. klases meiteņu Sarmītes Gaidules un Zaigas Vaišļas vaļasprieks ir fotografēšana.

 

     Par savu brīvā laika nodarbi S. Gaidule saka  šādus vārdus: „Plašums, ko paver foto, ir trausla un nenovērtējama bagātība, ko spēj sniegt vienīgi cilvēks, jo plašums pieder garam, nevis acīm, un nav plašuma bez valodas.”

 

    Sarmītes un Zaigas fotogrāfijas ir apkopotas izstādē „Daba. Cilvēki. Pilsēta”, ko no 13. maija līdz 1. jūlijam var aplūkot Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā. Fotogrāfijās iemūžināti mirkļi, kuros  redzama mūsu pilsēta Rēzekne, tās iedzīvotāji un skaistā daba.

 

     Aicinām visus interesentus nākt uz 2. bibliotēku, kas atrodas Atbrīvošanas alejā 166, un kopā skatīt Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolnieču radošo veikumu!

 

     Ielūkojieties arī izstādes tapšanā!