Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2020. gads ienesis pārmaiņas arī Rēzeknes 2. bibliotēkas periodikas piedāvājumā.

 

     Līdz šim bibliotēka nebonēja, bet šogad tai ir pasūtīti tādi periodikas izdevumi kā “Ārsts.lv”, “No Vecmāmiņas Pūra Lādes”, “Omītes Zālītes”, “Vakara Ziņas”. Lasīšanai uz vietas pieejama avīze “Latvijas Mājas Dakteris”.

 

     Šogad tiek turpināta periodikas izdevumu “A12”, “Annas Psiholoģija”, “Citādā Pasaule”, “Ieva”, “Ievas Dārzs”, “Ievas Māja”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Veselība”, “Kas Jauns”, “Leģendas”, “Nezināmā Vēsture”, “Patiesā Dzīve”, “Praktiskais Latvietis”, “Privātā Dzīve”, “100 Labi Padomi” abonēšana. Bērniem un jauniešiem arī turpmāk būs pieejami žurnāli “Hot Wheels” un “Ilustrētā Junioriem”. Tāpat arī turpmāk būs pieejami laikraksti “Latvijas Avīze”, “Rēzeknes Vēstis” un “Rēzeknes Vēstnesis”.

 

     2. bibliotēkā pieejams plašs jaunās periodikas klāsts svešvalodā pieaugušajiem (“Здоровая семья”, “Семеро с ложкой”, “Тайны XX века”, “Толока. Психология и Я”, “Толока. Секреты исцеления”) un bērniem (“Гравити Фолз”, “Развлекательный каламбур”).

 

     Svešvalodās šogad joprojām būs pieejami tādi izdevumi kā “Вокруг света”, “Загадки истории”, “Коллекция Караван историй”, “Лиза. Добрые советы”, “Люблю!”, “Мир Криминала”, “Моя судьба”, “Патрон”, “Тайны звезд”, “Толока. Народный доктор”, “Толока. Счастливая и красивая”, “1000 советов дачнику”, “Чудеса и приключения”, “МК-Латвия”, “Панорама Резекне”, “Резекненские вести”.

 

     Lasītavā pieejami arī citi iepriekšējo gadu abonētie žurnāli. Katru darba dienu Rēzeknes 2. bibliotēkas lasītavas krājums tiek papildināts ar jaunāko presi. Avīzes pieejamas lasīšanai tikai uz vietas, savukārt žurnālu iepriekšējie numuri tiek izsniegti lasīšanai uz mājām. Pilnu Rēzeknes 2. bibliotēkā 2020. gadā piedāvātās periodikas klāstu meklējiet šeit.

 

     Atgādinām! Bibliotēkā ir iespējams ne tikai lasīt periodiku un grāmatas, izmantot datubāzes, bet arī spēlēt dažādas galda spēles, klausīties skaņu ierakstus un tiešsaistē skatīties atsevišķas latviešu filmas. Pieejami dažādi uzziņu, konsultāciju, interneta un bezvadu lokālā tīkla (wi-fi) pakalpojumi. No bibliotēkas krājuma materiāliem ir iespējams izgatavot kserokopijas un datorizdrukas, kā arī veikt skenēšanu.