Foto: Inga Kaļva-Miņina

     Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” notiek jau 22. gadu. Kopš pašiem pirmsākumiem šajā lasīšanas izaicinājumā piedalās arī Rēzeknes Bērnu bibliotēka.

 

     2022. gada vasaras sākumā bibliotēka saņēma 33 programmas kolekcijas grāmatas – pa 7 katrā vecumgrupā, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – 5. Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība, cerība un pieaugšana.

 

     Jau pavisam drīz, martā, kad Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Bērnu literatūras centrs apkopos anketēšanas rezultātus, uzzināsim, kuras grāmatas ir ieguvušas godalgotās vietas.

 

     Savukārt Rēzeknes Bērnu bibliotēkā lasītveicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” noslēdzās ar aktīvo dalībnieku apbalvošanas pasākumu 2023. gada 14. janvārī. Tā kā šogad žūrijā piedalījās 190 dalībnieki, pasākums notika divās daļās. No rīta puses bibliotēkā tika sagaidīti vecumgrupu 5+ (78 dalībnieki) un 9+ (37 dalībnieki) grāmatu eksperti un viņu vecāki. Kopā ar Nepaklausīgo vectēvu (Rebeka Lukoša „Nepaklausīgais vectēvs”) un Omi, kas salauza internetu (Marks Uve Klings „Diena, kad ome salauza internetu”) Bērnu žūrijas dalībnieki atcerējās lasīto grāmatu galvenos varoņus un būtiskākos notikumus. Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja talantīgā jauniete Katrīna Ivanova.

 

     Pusdienlaikā bibliotēkā pulcējās Jauniešu žūrijas grāmatu eksperti, vecumgrupās 11+ (28 dalībnieki) un 15+ (18 dalībnieki). Arī jaunieši ir cītīgi lasījuši visas piedāvātās kolekcijas grāmatas un ātri vien atminēja, no kuras grāmatas ir kurš bibliotekāres lasītais citāts. Margaritas Kolosovas un Mareka Gusāna izpildītās dziesmas latgaliešu valodā, rosināja dziedāt līdzi arī pasākuma apmeklētājus.

 

     Jo īpašs prieks ir par 29 Vecāku žūrijas dalībniekiem, kuru vidū ir arī 3 tēvi. Jo saimē, kur lasa vecāki, lasa arī bērni un kopējas sarunas par grāmatām gan vieno ģimeni, gan arī attīsta redzesloku.

 

     Visi Rēzeknes Bērnu bibliotēkas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” dalībnieki saņēma PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” sarūpētās saldās balvas, kā arī bērni un jaunieši saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas gādātos atstarotājus, bet vecāki – blociņus „Lasītāja piezīmes”.

 

     Sakām sirsnīgu paldies par atbalstu Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, Griškānu pagasta padomei, dziedātājiem Katrīnai Ivanovai, Margaritai Kolosovai un Marekam Gusānam, kā arī Ingai Kaļvai-Miņinai par fotografēšanu.