Rēzeknes Bērnu bibliotēka informē, ka čaklie grāmatu draugi var uzsākt darbu pie „Bērnu un jauniešu žūrijas 2011” grāmatu kolekcijas vērtēšanas.

 

 

Grāmatu saraksts

 

1. – 2. klase

 

3. – 4. klase

 

5. –  7. klase

  • Tans Šons Aizpilsētas stāsti. - Rīga : Liels un mazs, 2010 . - 89, [7] lpp.
    Šmits Ēriks Emanuēls Oskars un Rozā dāma. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 96 lpp.
  • Kronbergs Juris Mākoņu grāmata. - Rīga : Liels un mazs, 2010 . -  62, [1] lpp.
  • Kinnijs Džefs Grega dienasgrāmata: Grega Heflija darbu reģistrācijas žurnāls. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 217, [1] lpp.
  • Defombels Timotejs Tobijs Lolness: dzīve uz naža asmens. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 304, [3] lpp.  

 

 8. – 12. klase