Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (1. un 16. aprīlis, abonements)

“Mēs no zvaigznes ņemti,/Mums rūp tur atkal atgriezties” Latviešu dzejniecei Broņislavai Martuževai – 95 (no 1. aprīļa, abonements)

“Esmu brīvs cilvēks, kurš dzīvo Eiropā” Mārai Zaļaiskalns – jubileja (no 1. aprīļa, lasītava)

“Apgādā „Kontinents” izdotās grāmatas” (no 1. aprīļa, abonements)

“Tiņanova muzeja izstāde” (no 8. aprīļa, abonements)

“Dzigučiem – 20” (no 1. aprīļa, lasītava)

“Priecīgas Lieldienas!” (no 16. aprīļa, abonements)

“Dārzs kā sirdslieta un prieks” (no 16. aprīļa, lasītava)

„Mazas, lielas, biezas, plānas” Tematiska izstāde no lasītavas grāmatu krājuma (no 18. aprīļa, lasītava)

“27. aprīlis – Latgales kongresa diena” (no 18. aprīļa, lasītava)

“Lasītājs iesaka lasītājam” (no 23. aprīļa, abonements)

“Gaidot Latgales podnieku dienas” (no 23. aprīļa, lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Rēzeknes Tautas teātris un azarts cauri gadiem!” Suminām režisori Māru Zaļaiskalns! (no 3. aprīļa)

“Veselā miesā vesels gars” (no 3. aprīļa)

“Jaunās grāmatas” (5. aprīlis)

“Lieldienu rītā, kad saulīte aust!” (no 16. aprīļa)

“Samazinām klimata izmaiņas” 22. aprīlis –  Zemes diena (no 16. aprīļa)

“Skatuve kā pasaule!” Izcilajam  angļu dzejniekam un dramaturgam Viljamam Šekspīram – 455 (no 16. aprīļa)

“Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām” (no 23. aprīļa)

“Kad zeme runā, pavasaris jau klauvē” (no 29. aprīļa)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Ai, Latgale, ai, Māras zeme, māt...” Broņislavai Martuževai – 95 (no 2. aprīļa)

“Putni un putniņi” (no 3. aprīļa)

“Režisore Māra Zaļaiskalns – jubilāre” (no 5. aprīļa)

“Dziedot dzimu, dziedot augu” (no 10. aprīļa)

“Visu gadu es gaidīju Lieldieniņas atnākam” (no 16. aprīļa)

“Kas mūsu Lieldienu zaķītim groziņā?” (no 16. aprīļa)

“Mēs – Latvijas Gaismas pils simtgadē” (no 24. aprīļa)

“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” (no 29. aprīļa)