Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Digitālas nedēļas ietvaros 2019. gada 28. martā Rēzeknes 2. bibliotēkā notika modernajām tehnoloģijām veltīts pasākums “Digitālā pasaule bibliotēkā”.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 26. martā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) lasītavā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasītveicināšanas kampaņas “Skaļās lasīšanas sacensība” Rēzeknes reģionālais fināls.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 19. februārī Rēzeknes 6. vidusskolā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra (BAC) un Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) UNESCO Medijpratības katedras medijpratības meistara apliecinājuma ieguvējiem deleģētais zināšanu pārneses pilotpasākums “Medijpratība – 21. gadsimta prasme”.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ar 2018. gada septembri visā Latvijā pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra iniciatīvas otro reizi tika uzsāktas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības. Skaļās lasīšanas ideja aizgūta no Nīderlandes, kur šī sacensība notiek jau 25 gadus.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gada 16. novembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā notika Ziemeļvalstu Literatūras nedēļai veltītais pasākums – Krēslas stundas lasījumi. Šajā piektdienas vakarā bibliotēkā valdīja svētku noskaņa.