Nozaru literatūra

 

Bērzs, Arnolds.
     Jūras dēli : no senatnes līdz veco zvejas laivu kapsētai / Arnolds Bērzs, Ēriks Kūlis. - Rīga : Jumava, 2018. - 231, [1] lpp. : fotogrāfijas, tabulas.
     ISBN 9789934201950.

 

Gailīte, Mārīte.
     Siltumnīcas : uzbūvē sapņu māju saviem augiem! : uzbūve un seguma izvēle ; laistīšanas un vēdināšanas ABC ; pārbaudītas un jaunas šķirnes / Mārīte Gailīte, Ilona Klovāne ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze ; zīmējum Elīna Kokareviča ; iekšlapu grafiskais noformējums Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 215 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatas nodaļas "Montējam polikarbonāta siltumnīcu" teksta autore Inita Šteinberga.
     ISBN 9789934154416.

 

Kudrjavcevs, Igors.
     Prieka spēks : kā saņemt prieku no apkārtējās pasaules un smelt no prieka avotiem sevī, kā izlabot pagātni un, ar prieku dzīvot tagadnē, stiprināt nākotni / Igors Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 160 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Saules ceļš ; 4. grāmata).
     ISBN 9789934074875.

 

Maģija un horoskopi brīvam brīdim / sastādītāja Kristīne Blaua. - Rīga : Jumava, 2018. - 175, [1] lpp. : tab.
     ISBN 9789934202124.

 

Matulis, Haralds.
     Vidusšķiras problēmas / Haralds Matulis ; Alekseja Muraško dizains ; redaktors Arvis Kolmanis. - Rīga : Mansards, 2018. - 87, [1] lpp. : ilustrācijas.
     ISBN 9789934121975.

 

Plaudis, Arvīds.
     Pasaules spiegi / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2018. - 191, [1] lpp. - Bibliogr.: 189.-190. lpp.
     ISBN 9789934202216.

 

Rukšāne, Guna.
     Flokši / Guna Rukšāne, teksts un fotoattēli. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija: 96. lpp.
     ISBN 9789934073632.

 

Vaivods, Julijans.
     Garīgā dzīve un tās vadītāji Kurzemē 18. gadsimtā : diplomdarbs / Julijans Vaivods ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 205 lpp. : portrets ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 200.-205. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789984293028.

 

Vollēbens, Pēteris.
     Dzīvnieku dvēseles dzīve : pārsteidzošs ieskats dzīvnieku jūtu pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[240.] lpp. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
     ISBN 9789934073243.

 

Макарова, Екатерина.
     Чисто женская тема! : что должна знать каждая дама о своем здоровье / Екатерина Макарова. - Москва : АСТ, 2018. - 431 с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).
     ISBN 9785171039288.

 

Мясников, Александр (Александр Леонидович).
     Как лечиться правильно : книга-перезагрузка / Александр Мясников. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 256 с. ; 24 см. - (Доктор Мясников). (Программа оздоровления нации - "Пора лечиться правильно"). - Предм. указ.: с. 255-256.
     ISBN 9785040915781.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Deja, Silvija.
     Sagūstīta tevī : [romāns] / Silvija Deja ; tulkojums latviešu valodā Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 397, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kompliments 18+). (Krustuguns ; 4. grāmata).
     ISBN 9789934075063.

 

Džeimsa E L.
     Tumsas dzīlēs : tumsa piecdesmit nokrāsās Kristjena acīm / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2018. - 557 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359076.

 

Foss, Kristians Bangs.
     Nāve brauc ar audi : [romāns] / Kristians Bangs Foss ; no dāņu valodas tulkojis Pēteris Jankavs ; redaktore Anita Skalberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 192 lpp.
     ISBN 9789934122019.

 

Hāge, Martina.
     Uz mūžu. Līdz sestdienai / Martina Hāge ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 223 lpp.
     ISBN 9789934154638.

 

Hobjana-Šerona, Staņislava.
     Klaida magones : vētrainās jaunības atmiņas / Staņislava Hobjana-Šerona ; no poļu valodas tulkojusi Liene Lieģeniece. - Rīga : Mansards, 2018. - 330, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte ; 22 cm.
     ISBN 9789934122033.

 

Judina, Dace.
     Uzraksti man... vakar / Dace Judina. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 285, [1] lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvijas simtgades romāni ; 4).
     ISBN 9789934155000.

 

Kesa, Kīra.
     Prinča līgava : [romāns] / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
     5. grāmata. Kronis.
     ISBN 9789934074264.

 

Kūlis, Ēriks.
     Piecas sievietes savos gadalaikos / Ēriks Kūlis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 215 lpp. : foto. - (Dzimtas romāns).
     ISBN 9789934202094.

 

Meijere, Merisa.
     Skārleta : [romāns] / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 459, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas ; 2. grāmata).
     ISBN 9789934068447.

 

Noihausa, Nele.
     Dzīvie un mirušie : [krimināromāns] / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
     ISBN 9789934069871.

 

Olūts : literaturas almanahs : veļteits Latvijas symtgadei / redaktores Valentīna Unda, Bernateta Everse ; Stellas Elksnes vaku noformējums. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018. - 327, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 327.-[328.] lpp. - Uz vāka: Jura Gaigala gleznas 1. lpp. "Rudens veltes" (2002) ; 2. lpp. "Mežā" (2005), "Plūdi Rēzeknē" ; 3. lpp. "Staburags" (1966), "Rēzekne" (1966) ; 4. lpp. "Krasta iela Rēzeknē" (1966) no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma.
     16 (23).
     ISBN 9789984293064.

 

Sendija, Klēra.
     Ļoti liela māja laukos : [romāns] / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 440 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
     ISBN 9789984359045.

 

Velšs, Ērvins.
     Asmens mākslinieks : [romāns] / Ērvins Velšs ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktors Guntis Berelis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 222, [2] lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, nosaukums uz vāka arī angļu valodā.
     ISBN 9789934546549.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
     "Левиафан" : роман / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2017. - 237 c. : ил. - (Новый детелтивъ).
     ISBN 9785815914698.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна.
     Любя, гасите свет : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 320 с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). (Актуальный детектив).
     ISBN 9785171012014.

 

Бассо, Адриенна.

     Время грешить : роман / Адриенна Бассо ; пер. с англ. Татьяны Осиной. - Москва : АСТ, 2017. - 318 с. ; 17 см. - (Мини-Шарм).
     ISBN 9785171041465.

 

Берсенева, Анна.
     Кристалл Авроры : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] с. - (Изящная словестность).
      ISBN 9785040927937.

 

Берсенева, Анна.
     Яблоки из чужого рая : роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2018. - 444, [1] с : ил. ; 17 см.
     ISBN 9785040918324.

 

Боманн, Корина.
     Лебединая смерть : [триллер] / Корина Боманн ; перевод с немецкого В. В. Епифановой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 380, [2] с. - (Young Adult Thriller).
     ISBN 9785699977857.

 

Боумен, Валери.
     Любовь срывает маски / Валери Боумен ; пер. с англ. Т. А. Осиной. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - (мини Шарм).
     ISBN 9785170942626.

 

Брикер, Мария.
     Небо под зеленым абажуром : [роман] / Мария Брикер. - Москва : Э, 2018. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Московский детектив).
     ISBN 9785040916535.

 

Валиуллин, Ринат Рифович.
     Состояние - Питер / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 318, [1] с. : ил. - (Антология любви).
     ISBN 9785171000431.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
     Светлый лик, темный след / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Э, 2017. - 315 с. - (Детектив как искусство. Романы Т. Гармаш-Роффе).
     ISBN 9785040885701.

 

Деламир, Дженнифер.
     Ничего, кроме любви : [роман] / Дженнифер Деламир ; пер. с англ. Наталии Николаевны Аниськовой. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - (мини Шарм).
     ISBN 9785171069650.

 

Дэр, Тесса.
     Исцеление любовью : роман / Тесса Дэр ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2017. - 350, [1] с. ; 17 см. - (Очарование).
     ISBN 9785170894574.

 

Крамер, Марина.
     Время злых чудес / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
     ISBN 9785040927234.

 

Крамер, Киран.
     Любовь и прочие неприятности : роман / Киран Крамер ; пер. с англ. М. Новиковой. - Москва : АСТ, 2018. - 382 с. ; 17 см. - (Очарование).
     ISBN 9785171011055.

 

Максимов, Андрей.
     Так любят люди : психофилософский роман / Андрей Максимов. - Москва : Э, 2018. - 255 с. : ил. ; 22 см.
     ISBN 9785040905591.

 

Матвеева, Анна Александровна.
     Есть! : роман / Анна Матвеева. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 470, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785171032593.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
     Пирог из горького миндаля : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 384 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
     ISBN 9785170974566.

 

Пратчетт, Терри.
     Изумительный Морис и его ученые грызуны : [роман] / Терри Пратчетт ; перевод с английского С. Лихачевой. - Москва : Э, 2018. - 348, [2] с. ; 20 см. - (Терри Пратчетт).
     ISBN 9785040918911.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна.
     Девочка с Патриарших : психологический роман / Екатерина Рождественская. - Москва : Э, 2018. - 253 с. : ил. ; 22 см.
     ISBN 9785040930821.

 

Свечин, Николай.
     Банда Кольки-куна : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин ; ил. Екатерины Асадчевой. - Москва : Э, 2017. - 412, [3] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
     ISBN 9785040898152.

 

Соболева, Лариса Павловна.
     Желтые розы для актрисы : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 383 с. - (Детектив по новым правилам).
     ISBN 9785171079659.

 

Стил, Даниэла.
     Поцелуй : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. С. Б. Певчева. - Москва : Э, 2018. - 412 с. ; 17 см. - (Великолепная Даниэла Стил).
     ISBN 9785040923922.

 

Тайлер, Энн.
     Удочеряя Америку : [роман] / Энн Тайлер ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 350, [1] с. ; 21 см. - Лауреат Пулитцеровской премии.
     ISBN 9785864717592.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
     Призрак Канта : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2018. - 316 с. - (Первая среди лучших).
     ISBN 9785040916245.

 

Шувалов, Александр.
     Некто : [роман] / Александр Шувалов. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 282, [5] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком). (Военная разведка ГРУ).
     ISBN 9785040906468.


Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Džonsone, Bea. 
    Māja bez atkritumiem : mazāk mantu, mazāk atkritumu, vienkāršāka dzīve / Bea Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Petrenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 304 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 24 cm. - Oriģin. nos.: Zero waste home. - Teksts latviešu valodā, nosaukums uz vāka arī angļu valodā. - Rādītājs: 296.-304. lpp.
        ISBN 9789934074073.

 

Genzihens, Simons. 
    Signāls : kā rīkoties, ja esi saskāries ar seksuālu vardarbību : grāmata jauniešiem un pieaugušajiem / Simons Genzihens ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Ģibiete. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2016. - 159, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģin. nos.: Anpfiff.
        ISBN 9789984805924.

 

Heigs, Mets. 
    Iemesli dzīvot tālāk / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 255, [1] lpp. ; 18 cm. - Bibliogrāfija: 247.-[250.] lpp. - Oriģin. nos.: Reasons to Stay Alive. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934071812.

 

Jūls, Jespers. 
    Būt vadošajiem vilkiem : mīlestības pilna vadība ģimenē / Jespers Jūls ; no vācu valodas tulkojusi Daina Burve ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 143, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [141.] lpp. - Oriģin. nos.: Leitwölfe sein. - Ziņas par autoru: 142. lpp. . - Jespera Jūla grāmatas un DVD diski: 140.-[141.] lpp. . - "Vecākiem jābūt līdzīgiem vadošajiem vilkiem, lai palīdzētu bērniem orientēties dzīves džungļos." - Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934074011.

 

Klieders, Jānis. 
    Datorzinības : Microsoft Office 2013/2016 : mācību līdzeklis / Jānis Klieders. - Rīga : Juridiskā koledža, 2018. - 295 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 294.-295. lpp.
        ISBN 9789934871924.

 

Prisjolkova, Inese. 
    Kā iemīlēt sevi / Inese Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja. - [Jūrmala] : [Inese Prisjolkova], [2018]. - 295 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934852596.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi. 
    Bez robežām : [detektīvromāns] / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Den grænseløse.
        ISBN 9789934072284.

 

Dimante, Inguna. 
    Nāve Kraukļu ciemā : [romāns] / Inguna Dimante ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 188, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934073564.

 

Hanna, Kristīne. 
    Lakstīgala : [romāns] / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 496 lpp. ; 23 cm. - Oriģin. nos.: The Nightingale. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934069628.

 

Hūvere, Kolina. 
    Manas laimes lauskas : [romāns] / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 409 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Oriģin. nos.: It Ends With Us.
        ISBN 9789984359014.

 

Jonuleita, Anja. 
    Ābolu smarža : [romāns] / Anja Jonuleita ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 350, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģin. nos.: Der Apfelsammler. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934067044.

 

Teilore, Katrīna. 
    Pļavas ziedu vasara : [romans] / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 334, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģin. nos.: Wildblumensommer.
        ISBN 9789934072154.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бёрлинд, Силла. 
    Черная заря : [роман] / Силла Бёрлинд, Ролф Бёрлинд ; перевод с шведского Ю. Колесовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 444, [2] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - Ориг. назв.: Svart Gryning. - Роман о культовой паре детективов Оливии Рённинг и Томе Стилтоне.
        ISBN 9785040913060.

 

Вальехо, Вирхиния. 
    Любить Пабло, ненавидеть Эскобара / Вирхиния Вальехо ; перевод с испанского Е. Львовой, Л. Темир-Гончаренко. - Москва : Эксмо, 2018. - 396, [2] с. - (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785040910670.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна). 
    Предпоследний круг ада : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Э, 2018. - 313, [2] c. - (Никаких запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской).
        ISBN 9785040926831.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Эхо первой любви : роман / Мария Воронова. - Москва : Э, 2017. - 410, [1] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой).
        ISBN 9785040889365.

 

Гришэм, Джон. 
    Округ Форд : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. Н. В. Рейн. - Москва : АСТ, 2018. - 320 с. - (Гришэм : лучшие детективы).Ориг. назв. Ford country.
        ISBN 9785171077167.

 

Гурьев, Константин Мстиславович. 
    Спасти или уничтожить : [роман-хроника] / Константин Гурьев. - Москва : Вече, 2018. - 287 с. ; 21 см. - (В сводках не сообщалось…).
        ISBN 9785444465424.

 

Кинг, Стивен. 
    КлаТбище домашних жЫвотных : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Ю. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2017. - 476, [2] с. - (Король на все времена).
        ISBN 9785170996261.

 

Ле Карре, Джон. 
    Ночной администратор : роман / Джон Ле Карре ; пер. с англ. Курта Винтерхауса. - Москва : Corpus ; АСТ, 2018. - 697, [1] с. ; 21 см. - (Corpus ; 457). (Master Detective).
        ISBN 9785171045623.

 

Лихэйн, Деннис. 
    Когда под ногами бездна : [роман] / Денис Лихэйн ; перевод с английского Льва Высоцкого. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 411, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Since We Fell.
        ISBN 9785389137400.

 

Прах, Вячеслав. 
    Отель : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 285, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171076733.

 

Риттер, Уильям. 
    Кости зверя : [роман] / Уильям Риттер ; перевод с английского О. Перфильева. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (#YoungDetective).
        ISBN 9785171057046.

 

Робертс, Нора. 
    Забирая жизни : [роман] / Нора Робертс ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). (№ 1 New York Times - bestselling author). (Следствие ведет Ева Даллас).
        ISBN 9785040909803.

 

Сенчин, Роман. 
    Дождь в Париже : роман / Роман Сенчин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 411 с. - (Проза Романа Сенчина). - Лауреат премий "Большая книга", "Ясная поляна".
        ISBN 9785171076085.

 

Старк, Кристина. 
    Стигмалион : [роман] / Кристина Старк. - Москва : АСТ, 2018. - 478 с. - (Кристина Старк. Молодежные бестселлеры).
        ISBN 9785171070656.

 

Стил, Даниэла. 
    Наследие аристократки : [роман о тайнах прошлого] / Даниэла Стил ; перевод с английского А. С. Мейсиговой. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - (Миры Даниэлы).
        ISBN 9785171006136.

 

Харкнесс, Дебора. 
    Открытие ведьм : [роман] / Дебора Харкнесс ; перевод с английского Натальи Виленской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 606, [1] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        ISBN 9785389124158.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Dekērs, Žaks De.

    Vāgners : [dzīvesstāsts] / Žaks De Dekērs ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 191, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personvārdu rādītājs: 184.-191. lpp. - Oriģin. nos.: Wagner.

        ISBN 9789934074523.

 

Džigurs, Pēteris.

    Kal mākslas daili dziesmā savā : [dzeja un grafika] / Pēteris Džigurs, mākslinieks Atis Ieviņš. - [B.v.] : Pētera Džigura izdevums, [201-]. - 159, [1] lpp.

 

Gralla, Olivers. 
    Laimīgi zem jostasvietas : informatīvi un izklaidējoši par uroloģiju / Dr. Olivers Gralla ; tulkojums: Sinda Krastiņa ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 187, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Oriģin. nos.: Untenrum glücklich: eine urologische Handreichung. - Ziņas par autoru: uz vāka atloka.
        ISBN 9789934073250.

 

Hola, Džūdija. 
    Kristālu bībele : būtiskas atziņas prātam, ķermenim un garam : ceļvedis vairāk nekā 200 kristālu pasaulē / Džūdija Hola ; no angļu valodas tulkojusi Andra Muceniece ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 400 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 400. lpp. - Oriģin. nos.: The Crystal Bible. - Rādītājs: 386.-398. lpp.
        ISBN 9789934072178.

 

Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - 191 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. - Orģin. nos.: Demokratie.
        ISBN 9789984850542.

 

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata : 2018 / redaktori: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; vāka dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts ; Zinātne, 2018. - 246, [1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Ziņas par autoriem: 242.-[247.] lpp.

        ISBN 9789934567131.

 

Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata, 2017 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / Latvijas Mākslas akadēmija ; tulkojis Ralfs N. Gritāns. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2017. - 235, [4] lpp. : il., portr. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.
        ISBN 9789934541292.

 

Latvijas valsts simtgade : notikumi 2018. - Rīga : Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2018. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934801068.

 

Ostapcevs, Pāvels. 
    Latgales zelta druvas : [albums] / Pāvels Ostapcevs ; tulkotājas S. Svikša (latviešu valoda), T. Rožukalne (krievu valoda), S. Nilova (angļu valoda). - Rēzekne : Latgales druka, 2018. - 108 lpp.

 

Sila, Inita. 
    100 vēstules sievietei / Inita Sila. - B.v. : Sirds Ceļš, 2018. - 303 lpp.
        ISBN 9789934859847.

 

Fišers, Miķelis. 
    What Can Go Wrong : the Pavilion of the Republic of Latvia at the 57th International Art Exhibition la Biennale di Venezia = Kas slikts var notikt : 57. Venēcijas Mākslas biennāles Latvijas paviljona ekspozīcija / Miķelis Fišers ; texts by Inga Šteimane, Ilmārs Šlāpins, Margus Tamm ; translators: Laima Ruduša, Sabīne Ozola, Biruta Kalniņa ; photos by Ansis Starks, Valdis Jansons, Mārtiņš Grauds [un vēl 5 fotogrāfi]. - [Rīga] : Prīmuss marketings, [2017]. - 133 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts angļu un latviešu valodā. - "57. Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di Venezia Partecipazioni Nazionali" - Uz vāka. . - Ziņas par mākslinieku: [100.]-101. lpp. . - Fotogrāfi arī: Aigars Sērmūkšs, Gunārs Janaitis, Ēriks Božis, Jānis Pipars, Inga Šteimane.
        ISBN 9789934855726.

 

Ангельский мир на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 84 с.

 

Болезни души : грех, страсти, искушение / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 112 с.

 

Брокманн, Нина. 
    Viva la vagina : хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть / Нина Брокманн, Эллен Стёкен Даль ; перевод с норвежского А. В. Гусаровой. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2018. - 349 с. : ил. ; 22 см. - (Сенсация в медицине). - Алф. указ.: с. 346-349.
        ISBN 9785699985067.

 

Будущая загробная жизнь на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 92 с. : ил. - (Лествица ; 13).
        Часть 1. О бессмертии души.

 

Будущая загробная жизнь на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 92 с. : ил. - (Лествица ; 14).
        Часть 2. Страшный суд.

 

О духовном и душевном / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 108 с.

 

О душе человеческой / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 95, [1] с.

 

Об Ангеле Хранителе / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 72 с.

 

Современные чудеса святителя Николы Чудотворца / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2014. - 164 с. : ил.
        ISBN 9789934842924.

 

Тыняновскому клену 35 / состовитель Т. Синельникова ; Музей Ю. Н. Тынянова. - [Rēzekne] : б.и., 2017. - 58, [1] с.

 

Хокинг, Стивен. 
    На плечах гигантов : [хронология революционных идей о природе Вселенной] / Стивен Хогинг ; перевод с английского Анастасии Бродоцкой, Ольги Сажиной ; перевод с латыни Ивана Веселовского и др. - Москва : ОГИЗ ; АСТ, 2018. - 254 с. : ил., цв. ил., портр. ; 22 см. - (Мир Стивена Хокинга).
        ISBN 9785179827528.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Azimovs, Aizeks. 
    Fonds un Impērija / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 332, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; [2. grāmata]). - Oriģin. nos.: Foundation and Empire. - Ziņas par autoru: [334.] lpp.
        ISBN 9789934073922.

 

Fainders, Džozefs. 
    Nāves viesulis : [romāns] / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 395 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers). - Oriģin. nos.: The Switch. - Ziņas par autoru: [5.] lpp.
        ISBN 9789984358895.

 

Galbraits, Roberts. 
    Zīdtārpiņš : [kriminālromāns] / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 541, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks ; [2.]). - Oriģin. nos.: The Silkworm. - "Zīdtārpiņš" ir otrais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku.
        ISBN 9789934074097.

 

Grebe, Kamilla. 
    Ledus zem viņas kājām : [kriminālromāns] / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 489, [4] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orģin. nos.: Älskaren från huvudkontoret.
        ISBN 9789934070389.

 

Grūbe, Daina, 1960-. 
    Asimetrija : stāsti / Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 143, [1] lpp. ; 20 cm.
        Saturs: Vieglais : mikroromāns ; Spārni : gandrīz pasaka ; Iepazīšanās sludinājums : novele ; Lelle : monologs ; Aināriņš : stāsts ; Lietussargs : impresija ; Viena diena manā mūžā... : pārskats ; Trīspadsmit : vēsturisks stāsts ; Asimetrija : stāsts.
        ISBN 9789934074660.

 

Hendriksa, Grīra. 
    Sieva starp mums / Grīra Hendriksa, Sāra Pekanena. - Rīga : Kontinents, 2018. - 476 lpp.
        ISBN 9789984358963.

 

Lasmanis, Imants. 
    Lāčplēsis : stāsti bērniem = contado a Los niños / Imanta Lasmaņa pārstāsts, Pablo Auladeļa ilustrācijas, priekšvārds: Vaira Vīķe-Freibergas, Pedro Jimenes Nacher. - Rīga : Mansards, 2017. - 391, [3] lpp. : ilustrācijas. - 5.-6. - Teksts paralēli latviešu un spāņu valodā.
        ISBN 9789934121838.

 

Tirzmaliete. 
    Vēstules un veltījumi latviešu kultūras darbiniekiem : vēstules, atklātnes un veltījumi dzejā latviešu kultūras darbiniekiem / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2018. - 100 lpp. : faksimili, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un vēstuļu saraksts: 96.-97. lpp.
        ISBN 9789934858062.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Боманн, Корина. 
    Человек-ворон : [триллер] / Корина Боманн ; перевод с немецкого В. Найденова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 413, [1] с. - (Young Adult Thriller). - Ориг. назв.: Krähenmann.
        ISBN 9785040886272.

 

Видинеев, Дмитрий. 
    Скиталец : [роман] / Дмитрий Видинеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] c. - (Интеллектуальный триллер).
        ISBN 9785040912100.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Пятизвездный теремок : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 9785040918669.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Гимназия неблагородных девиц : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. : ил. - (Иронический детектив). (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 9785040907922.

 

Грин, Джон. 
    Черепахи - и нет им конца : [роман] / Джон Грин ; перевод с английского С. Першиной. - Москва : АСТ, 2018. - 285, [1] с. ; 21 см. - (MustRead - Прочесть всем!). - Oriģin. nos.: Turtles all the way down.
        ISBN 9785171075132.

 

Долонь, Мария. 
    #черная_полка / Мария Долонь. - Москва : Эксмо, 2018. - 346, [1] с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив).
        ISBN 9785040913404.

 

Иванов, Алексей. 
    Тобол. Мало избранных : роман-пеплум / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 827, [1] c. - (Новый Алексей Иванов). - 2-я книга романа "Тобол".
        ISBN 9785179826842.

 

Князева, Анна. 
    Жертвы Плещеева озера : [роман] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Яркий детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785040927210.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич. 
    Две жизни комэска Семенова : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
        ISBN 9785170902989.

 

Корсакова, Татьяна (Татьяна Викторовна). 
    Зов серебра : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой).
        ISBN 9785040924233.

 

Кузнецов, Сергей. 
    Учитель Дымов : роман / Сергей Кузнецов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 413, [1] с. : ил. - (Новая русская классика). - На обложке: Финалист премий "Большая книга" и "НОС".
        ISBN 9785171053796.

 

Леонов, Николай Иванович. 
    Таежное дело : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [2] с. - (Черная кошка).
        Содерж.: Таежное дело ; Криминальный сезон.
        ISBN 9785040916030.

 

Метлицкая, Мария. 
    Его женщина : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2017. - 379 с. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785040889624.

 

Сальников, Алексей. 
    Петровы в гриппе и вокруг него : роман / Алексей Сальников. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 411, [1] c. - (Классное чтение). - На обложке: Финалист премий "Большая книга" и "НОС". . - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171065706.

 

Уайт, Карен. 
    Колыбельная звезд / Карен Уайт ; перевод с английского И. Гюббенет. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: The color of light.
        ISBN 9785040909742.

 

Чиж, Антон. 
    Лабиринт Химеры : роман / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2017. - 379, [1] с. ; 20 см. - (Ретро-детективы).
        ISBN 9785040890590.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Broks, Jānis.

    Ieskats latviešu katolisko rakstu vēsturē / Jānis Broks. Katoļu Baznīcas skolas Latvijā (Livonijā) / Jānis Cakuls. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 190, [1] lpp.

        ISBN 9789984293059.

 

Elrods, Hels. 
    Brīnumu rīts : ne pārāk acīmredzamais noslēpums, kas garantē tavas dzīves pārveidošanu pirms pulksten 8 no rīta / Hels Elrods ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2018]. - 229, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģin. nos.: The Miracle Morning: the not-so-obvious secret guaranteed to transform your life before 8 AM. - Ziņas par autoru: 227.-228. lpp.
        ISBN 9789934534683.

 

Forands, Ilgvars. 
    Menedžmenta mazā enciklopēdija / Ilgvars Forands ; redaktore Inta Ceļdoma. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, 2018. - 488 lpp. : portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934841330.

 

Hoka, Alteja S. 
    Atveseļošanās DNS līmenī : progresīvas apziņas metodes ģenētiskā likteņa mainīšanai / Alteja S. Hoka ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018. - 199, [1] lpp. - Oriģin. nos.: Quantum DNA Healing.
        ISBN 9789934576010.

 

Kadišs, Ainārs. 
    Vitimas upes noslēpumi : sibīrijas piezīmes / Ainārs Kadišs. - Rīga : Jumava, 2018. - 365 lpp.
        ISBN 9789934202018.

 

Kalme, Vilma. 
    Vingrošana pēc 60 / Vilma Kalme ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 114, [5] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 114. lpp. - Ziņas par autori: [115.] lpp.
        ISBN 9789934074134.

 

Krystaceļš. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018. - 44, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984293042.

 

Latvijas armijas komandieri / Ilmārs Baikovs u.c. ; mākslinieks Valdis Villerušs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 212, [2] lpp. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934202100.

 

Resnis, Imants. 
    Kas ir latvieši : pašskats / Imants Resnis ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; ilustrāciju autors Romans Vitkovskis. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018. - 87, [1] lpp. : 5 lpp. ilustrācijas.
        ISBN 9789934832055.

 

Zuili, Robērs. 
    Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10 gadiem / Robērs Zuili ; no franču alodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 167 lpp. - Oriģin. nos.: Comprendre les emotions de nos enfants.
        ISBN 9789934572111.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Anhems, Stefans. 
    Izsvītrotie : [romāns] / Stefans Anhems ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Astra Feldmane ; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2018. - 534, [1] lpp. - (Mansards detektīvi).Oriģ. nos. Offer utan ansikte. - "Izsvītrotie" ir Stefana Anhema pirmais romāns sērijā par kriminālizmeklētāju Fabianu Risku.
        ISBN 9789934122002.

 

Berelis, Guntis. 
    Es nekad nerunāju muļķības / Guntis Berelis ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 159, [1] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumā izmantoti fragmenti no Jacques Louis David (1748-1825) gleznas "Napoléon Bonaparte", 1812.

        ISBN 9789934546532.

 

Horsts, Džorns Ljērs. 
    Ziemā slēgts / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte ; vāka grafiskais noformējums Tatjana Zubareva ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 256 lpp. - (Skandināvu detektīvs). - Orģin. nos.: Closed for Winter.
        ISBN 9789934202049.

 

Klīvlenda, Kārena. 
    Mans mīļākais ienaidnieks / Kārena Klīvlenda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 378 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Oriģin. nos.: Need to know.
        ISBN 9789984359052.

 

Liberte, Maija. 
    Kaimiņiene : [romāns] / Maija Liberte. - [Rīga] : Sava grāmata, 2018. - 298, [3] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934552762.

 

Ņemecs, Jans. 
    Gaismas vēsture : romāns par fotogrāfu Františeku Drtikolu / Jans Ņemecs ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Ķekava : Lasītava, 2018. - 438, [2] lpp. ; 22 cm. - (las.ām). - Oriģin. nos.: Dějiny světla.
        ISBN 9789934872815.

 

Robertsa, Nora. 
    Noķer mani, ja vari / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 511 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Oriģ. nos.: Shelter in Place.
        ISBN 9789984359021.

 

Stendāls. 
    Feders : (naudīgais vīrs) / Stendāls ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, 2018. - 192 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģin. nos.: Feder ou le mari d'argent.
        ISBN 9789984411170.

 

Timms, Uve. 
    Putnu vērotājs : [romāns] / Uve Timms ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, 2018. - 289 lpp. - Oriģin. nos.: Vogelweide.
        ISBN 9789934202063.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Веденская, Татьяна (Татьяна Евгеньевна). 
    О рыцарях и лжецах : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040924325.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Сестра милосердия : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 441, [2] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785040909384.

 

Джеймс, Питер. 
    Атомный ангел : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского Н. Холмогоровой. - Москва : ГрандМастер ; Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 22 см. - (Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Atom Bomb Angel.
        ISBN 9785040921553.

 

Кинг, Стивен. 
    Талисман : [роман] / Стивен Кинг, Питер Страуб ; перевод с английского В. Вебера. - Москва : АСТ, 2014. - 891, [4] с. - (Тёмная башня).
        ISBN 9785170817474.

 

Линк, Шарлотта. 
    Незнакомец : [роман] / Шарлотта Линк ; перевод с немецкого Ирмы Франк. - Москва : Эксмо, 2017. - 444, [2] с. ; 20 см. - (Прекрасное лицо немецкого детектива).
        ISBN 9785040890804.

 

Макмахон, Дженнифер. 
    Огненная дева : [роман] / Дженнифер Макмахон ; перевод с английского К. Савельева. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Саспенс нового поколения). (New York Times Bestselling Author).
        ISBN 9785040911035.

 

Метлицкая, Мария. 
    Самые родные, самые близкие : [сборник] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 377, [2] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785040924455.

 

Мотт де ла, Андерс. 
    Обман [Bubble] / Андерс де ла Мотт ; перевод со шведского П. А. Лисовской. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 413, [1] с. - (Misterium).
        ISBN 9785699744480.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич). 
    Тайный шифр художника : роман / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2017. - 345, [2] c. - (Остросюжетный роман Олега Роя).
        ISBN 9785040924622.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна. 
    Созвездие Хаоса : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2018. - 347 с. - (По следам громких дел).
        ISBN 9785040901302.

 

Терри, Тери. 
    Разрушенная / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 3 книга трилогии.
        ISBN 9785040886265.

 

Терри, Тери.

    Расколотая / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 444, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 2 книга трилогии.

        ISBN 9785699992119.

 

Терри, Тери. 
    Стёртая / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 1 книга трилогии.
        ISBN 9785699984763.

 

Тилье, Франк. 
    Фантомная память : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Марии Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 380, [1] с. : ил. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: La Memoire Fantome. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785389141889.

 

Филатов, Никита. 
    Легионеры : [роман] / Никита Филатов. - Москва : Вече, 2018. - 285, [2] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785444466834.

 

Форман, Гейл. 
    Куда она ушла : [роман] / Гейл Форман ; перевод с английского Ю. Федоровой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 281, [2] c. - (Мировой бестселлер). - Ориг. назв.: Where She Went.
        ISBN 9785699767045.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - 109 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Orģin. nos.: Aus Politik und Zeitgeschichte. - Raksti tulkoti no vācu valodas.
        ISBN 9789984850559.

 

Bērnam droša bērnība : izdevums vecākiem / Latvijas Republikas Labklājības ministrija ; galvenā redaktore I. Akmentiņa-Smildziņa, redaktore Līga Brūvere. - Rīga : Mammamuntetiem.lv, 201u. - 72 lpp.

 

Citrons : veselībai, uzturā, kosmētikā, mājsaimniecībā / sastādījusi Aina Cebura ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 99, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934534676.

 

ES investē planētas nākotnē: desmit iniciatīvas modernai un tīrai ekonomikai : Junkera vadītās Komisijas ieguldījums Vienas planētas samitā Parīzē 2017. gada 12. decembrī / Eiropas Savienības Publikāciju birojs. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. - 37 lpp. : il.
        ISBN 9789279780691.

 

Kalnietis, Guntis. 

    100 ārstniecības augu nerviem : psihohigiēna un fitoterapija / Guntis Kalnietis ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[239.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 223.-226. lpp.
        ISBN 9789984894799.

 

Kalniņš, Mārtiņš. 
    Spāres (Odonata) Latvijā : pētījumu vēsture, bibliogrāfija un izplatība no 18. gadsimta līdz 2016. gadam / Dr.biol. Mārtiņš Kalniņš. - Sigulda : Zaļā upe, 2017. - 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 332.-347. lpp. un rādītāji: 350.-351. lpp. - Pamatteksts latviešu valodā, saīsināts teksts angļu valodā. - Grāmatas nodaļas "Spāru pētījumu Latvijā vēsturiskais apskats" līdzautors: M.iur. Ruslans Matrozis.
        ISBN 9789934192494.

 

Kultūras feminisms : feminisma terminu skaidrojošā vārdnīca = Cultural feminism : a glossary of feminist terms = Культурный феминизм : терминологический словарь / sastādītājas un zinātniskās redaktores Dr.philol. Ausma Cimdiņa un Dr.philol. Nataļja Šroma ; redaktores: Ieva Jansone (latv. val.), Regīna Jozauska (angļu val.), Viktorija Koļļegova (krievu val.). - [Rīga] : Zinātne, 2017. - 221, [2] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [200.]-217. lpp. un šķirkļu beigās. - Teksts latviešu valodā, ievads un šķirkļu nosaukumi latviešu, angļu un krievu valodā, vārdnīcā iekļauto terminu saraksts latviešu un angļu valodā. - Uz grāmatas vāka Hildas Vīkas gleznas "Bārtiete. Pašportrets" (1936) reprodukcija.
        ISBN 9789934549403.

 

Latvija : zeme, daba, tauta, valsts / Juris Aigars, Elga Apsīte, Elīna Apsīte-Beriņa u.c. ; recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš, PhD, Dr.h.c. Edmunds Valdemārs Bunkše ; redaktore Ieva Zarāne. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. - 751 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 725.-741. lpp. un personu rādītājs: 749.-751. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934182976.

 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai 25 / sastādītāji Ieva Jansone, Dace Pugača, Skaidrīte Naumova, Renāte Punka, Ingrīda Segliņa ; māksliniece Ilze Ramane. - Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018. - 111 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789934839412.

 

Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences (2014. gada 27. novembris) : referātu krājums / redkolēģija: Tālavs Jundzis, Ēriks Jēkabsons, Juris Ciganovs, Toms Rostoks, Jānis Bērziņš ; atbildīgais redaktors Edgars Engīzers ; priekšvārda autori: Andrejs Panteļējevs, Raimonds Graube, Michael Clemmensen ; grafiskais dizains un salikums: Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs. - Rīga : Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, 2015. - 159 lpp.

 

Pērvisa, Kārina. 
    Bērns jaunā ģimenē / Kārina Pērvisa, Deivids Kross, Vendija Laiona Sanšaina ; redaktors Guntis Kalns ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 267.-282. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 283.-288. lpp. - Oriģ. nos.: The Connected Child.
        ISBN 9789934072833.

 

Simtgade : žurnāls / Latvijas valsts simtgades informācijas centrs. - [Rīga] : Ascendum, 2018. - 70 lpp. : ilustrācijas. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789934856075.

 

Sviķis, Armands. 
    MATRIC tīklojums : oriģināls biznesa pārvaldības modelis / Armands Sviķis ; Romana Vitkovska karikatūras ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934073540.

 

Uļanovska, Stefaneja. 
    Poļu Inflantijas latvieši, īpaši Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta : etnografisks tēlojums / Stefaneja Uļanovska ; atbildīgais redaktors A. Juško-Štekele, A. Kļavinska. - [Faksimilizd.]. - Rēzekne : RTA, 2017. - 172 lpp. ; 21 cm. - Oriģin. nos.: Łotysze Inflant Polskich a w szczególności z gminy Wielońskiej powiatu Rzežickiego. - Teksts latgaliešu un poļu valodās. - Pirmizd.: 1891. g., Kraków.
        ISBN 9789984442082.

 

Valerjans, I. 
    Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija : valodniecisku materiālu krājums / I. Valerjans. - Olaine : Lāngala, 2015. - 499 lpp. : portreti, tabulas. - Bibliogrāfija: 485.-495. lpp. - Grāmatas pamatā ir autora filoloģijas maģistra darbs, kas bija izstrādāts 1995. gadā, bet LU Filoloģijas fakultātes un Baltu valodu katedras vadība neatļāva to aizstāvēt.
        ISBN 9789934146541.

 

Zelta ābele 2017 : grāmatu mākslas konkurss "Zelta ābele 2017" : katalogs / Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ; māksliniece Ilze Ramane ; foto: Didzis Grodzs, Madara Gritāne, Herta Pugača. - Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018. - 55 lpp.

 

Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic States : international conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : social, economic and environmental losses/damage caused by the Soviet Union in the Baltic States / scientific editor: Aija Abene, Juris Prikulis ; translation: Rīgas tulki, Aija Abene ; introduction: Dr.oec. Inese Vaidere ; conference organizers: Inese Vaidere, The Occupation of Latvia Research Society. - First edition in English. - Riga : The Occupation of Latvia Research Society, 2017. - 150 p. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas, shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Orģin. nos.: Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā.

        ISBN 9789934836312.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Волхвы Руси / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2014. - 181 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 7).
        ISBN 9785903618965.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Йезей Крезтос и его исповедь / Александр Саврасов. - Волгоград : Счастливый мир, 2015. - 207 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 8).
        ISBN 9785990668713.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Обланин Изи О / Александр Саврасов. - Кемерова : Счастливый мир, 2017. - 205 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 10).
        ISBN 9785950047411.

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Разум Вселенной на службе у людей : Быль Руси / Александр Саврасов. - Волгоград : Счастливый мир, 2016. - 207 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 9).
        ISBN 9785990668799.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ābele, Inga. 
    Klūgu mūks [skaņu ieraksts] : romāna radio lasījumi / ideja, balss: Anta Rugāte ; režija: Juris Kalniņš ; mūzika: Juris Vaivods ; lomās: Juris Kalniņš (Francis Sebalds), Aija Dzērve (Terēze Augustīne Brunova, Zuzanna Brunova), Inga Misāne (Marija), Ainārs Ančevskis (Mazais Jezups), Uldis Anže (Jezups) u.c. ; ieraksta režisors: Anrijs Krenbergs. - [Pleikšņi] : ESTO, 2017.

 

Avotiņa, Daina. 
    Tāds laimīgs cilvēks / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 240 lpp.
        ISBN 9789934073854.

 

Bredforda, Barbara Teilora. 
    Kavendonas veiksme : romāns : triloģija / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 495, [1] lpp. ; 23 cm. - (Kavendonas hronikas ; 3). - Oriģin. nos.: The Cavendon Luck. - "Kavendonas veiksme" ir triloģijas trešā grāmata.
        3. grāmata.
        ISBN 9789934071683.

 

Bula, Rolanda. 
    Atpakaļceļš : [romāns] / Rolanda Bula. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 208 lpp. - (Lata romāns ; 3/2018 (225). (Romānu konkursa laureāts).
        ISBN 9789934154355.

 

Čaklais, Māris. 
    Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes sakārtojums, priekšvārds, komentāri. - Rīga : Mansards, 2017. - 967, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 942.-954. lpp.
        1. sējums.
        ISBN 9789934121807.

 

Čemberlena, Diāna. 
    Nozagtā laulība : [romans] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp. - (New York Times Bestsellers). - Orģin. nos.: The stolen marriage.
        ISBN 9789984358970.

 

Dimzule, Iveta. 
    Bites deja / Iveta Dimzule. - [Varakļāni] : domuperles, 2018. - 186 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934555756.

 

Dravniece, Aina. 
    Ar mīlestību dvēselē : dzeja / Aina Dravniece ; redaktore Agnese Piļāne. - Rīga : Ainas Dravnieces pašizdevums, 2017. - 147, [6] lpp. : portrets.
        ISBN 9789934558160.

 

Mūrniece, Linda. 
    Gandrīz dienasgrāmata / Linda Mūrniece ; Aigara Truhina dizains ; tekstus sakārtojusi Solvita Velde ; Edija Pālēna, Mārtiņa Zilgalvja un Aigara Truhina foto ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934074899.

 

Neiburga, Natālija. 
    Tēvs, Natiņa un latviskie sapņi / Natālijas Neiburgas dzīvesstāsts Anitas Mellupes redzējumā ; intervijas, materiāla atlase, redakcija un priekšvārds: Anita Mellupe. - [Siguldas novads] : Anita Mellupe, 2014. - 195 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm.
        ISBN 9789934142185.

 

Plūcis, Ričards. 
    Sieviete ar pistoli : [kriminālromāns] / Ričards Plūcis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 4/2018 (226).
        ISBN 9789934154720.

 

Railija, Lūsinda. 
    Pērļu māsa : Seses stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 558 lpp. - (Septiņas māsas ; 4. grāmata). - Romānu cikla "Septiņas māsas" 4. grāmata.
        ISBN 9789934075520.

 

Skalbe, Kārlis. 
    Gaismas pils pasakas [skaņu ieraksts] : klausāmgrāmata / Kārlis Skalbe. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - 1 CD (45:52) : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Klausāmgrāmata ; 1). - Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums. . - Uz apvāka anotācija latviešu valodā.
        Saturs : Vilkacis (7:35) ; Nogrimušā baznīca (10:06) ; Kalna gars un milzis (10:48) ; Pasaku pūķis (17:23).
        ISBN 9789984850467.

 

Šodere, Sabīne. 
    Mīlestība ir domāta idiotiem. Kā man : romans / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 317, [1] lpp. - Oriģin. nos.: Liebe ist was fur Idioten. Wie mich.
        ISBN 9789934572067.

 

Tirzmaliete. 
    Daiļrades epizode ar pseidonīmiem Andra un Margota : Tirzas periods (1876.VI-1912.IV) : darbi kā Andrai un Margotai / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2018. - 63 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934858055.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Gabris, Roberts.

    Latvian officer No. 35473 / Roberts Gabris ; translated by Evalds Lasis and Anita Lasis. - Rīga : LR Aizsardzības ministrija, 2014. - 343, [1] lpp.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси. 
    Без предела / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В. В. Жигановой. - Москва : Гранд Мастер, 2018. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-бестселлер XXI века).
        ISBN 9785040910762.

 

Аткинсон, Кейт. 
    Витающие в облаках : комический роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Татьяны Боровиковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 479 с. - (Азбука-бестселлер). (Мировой бестселлер). - Oriģ. nos.: Emotionally Weird.
        ISBN 9785389099722.

 

Блэдэль, Сара. 
    Забытые / Сара Блэдэль ; перевод с датского А. П. Ливановой. - Москва : Э, 2018. - 348, [2] с. - (Новая скандинавская сенсация).
        ISBN 9785040908332.

 

Брындза, Роберт. 
    Ночной охотник / Роберт Брындза ; перевод с английского Ирины Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171047474.

 

Джуэлл, Лайза. 
    День, когда я тебя найду : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Д. Лазаревой. - Москва : Э, 2017. - 319, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Ориг. назв.: I found you. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040887798.

 

Дюран, Сабин. 
    Запомни меня навсегда : [роман] / Сабин Дюран ; перевод с английского Дарьи Целовальниковой ; ред. Г. Горбовский. - Москва : АСТ, 2018. - 384 с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Orģinālais nosaukums: Remember Me This Way.
        ISBN 9785170894239.

 

Калване, Екатерина. 
    Полынь и мёд : стихотворения / Екатерина Калване. - Резекне : б.и., 2017. - 351 с. : ил.
        ISBN 9789934194092.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Джульетта стреляет первой : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040903245.

 

Марсонс, Анжела. 
    Мертвые души : [роман] / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень). - Ориг. назв.: Dead Souls.
        ISBN 9785040908721.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна). 
    Нет кузнечика в траве : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. : ил. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785170974580.

 

О'Фаррелл, Мэгги. 
    Там, где тебя ждут : роман / Мэгги О' Фаррелл ; перевод с английского М. Юркан. - Москва : Э, 2018. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Истории о нас). - На обл.: Когда нас любят, мы всегда становимся лучше.
        ISBN 9785040908967.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Свой, чужой, родной : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040916238.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич. 
    Любовь опрокинувшая троны / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 478 с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова).
        ISBN 9785040891856.


Līdzīgi raksti